Wednesday, July 24, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Zmiana zawodu

Zmiana zawodu

Wybierając drogą zawodową po maturze nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja na rynku pracy w naszym zawodzie. Bywa, że już w trakcie nauki okazuje się, wybrana procesja nie jest zawodem dla

Taniec i sport to dział warty uwagi. Modny staje się zdrowy styl życia, który zakłada ruch.

Taniec i sport to dział warty uwagi. Modny staje się zdrowy styl życia, który zakłada ruch. / fot. fotolia

Wybierając drogą zawodową po maturze nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja na rynku pracy w naszym zawodzie. Bywa, że już w trakcie nauki okazuje się, wybrana procesja nie jest zawodem dla nas lub z powodów osobistych musimy zrezygnować z danego zawodu. W takich sytuacjach pojawia się pomysł przekwalifikowania się – to znaczy zdobycia uprawnień zawodowych w innej branży.

Taniec i sport to dział warty uwagi. Modny staje się zdrowy styl życia, który zakłada ruch.

Taniec i sport to dział warty uwagi. Modny staje się zdrowy styl życia, który zakłada ruch. / fot. fotolia

Taniec i sport to dział warty uwagi. Modny staje się zdrowy styl życia, który zakłada ruch. Poszukiwaną formą aktywności fizycznej są kursy tańca. Do prowadzenia zajęć potrzebny jest kurs na instruktora tańca. Postawą prawą kursów na instruktora tańca jest najczęściej ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Po ukończonym kursie kursanta czeka jeszcze egzamin instruktorski. Jeżeli go zaliczy to otrzyma legitymację instruktora. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie Polskiej Akademii Sportu. Mają twardą okładkę w kolorze czerwonym, która imituje skórę. Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim. Na dokumencie wyszczególniony jest programem kursu, numer, podpis i pieczęć. Certyfikat umożliwia podjęcie legalnej pracy w charakterze instruktora tańca we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Za granicą polscy instruktorzy tańca są cenieni i bez problemu znajdują pracę. Uchodzą za europejską czołówkę. Na ich zajęcia przychodzą tłumy kursantów. Kurs instruktorski uprawnia do pracy w związkach i klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku. Instruktor może uczyć tańca na obozach i koloniach oraz prowadzić zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego. Absolwent szkolenia może założyć szkołę tańca i w ramach prowadzenia działalności gospodarczej uczyć komercyjnie dzieci i dorosłych. Kurs daje szerokie możliwości na rynku pracy. Instruktorzy tańca przygotowują choreografię do programów tanecznych i oceniają młodych adeptów sztuki tanecznej. Zwracają uwagę na ruchy w tańcu, tańczenie do muzyki i własne aranżacje, pomysłowe kostiumy, kontakt z publicznością, wygląd zawodników i uśmiech. W końcu taniec to gracja, ruch i zabawa w jednym.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ