Friday, June 14, 2024
Home / Kultura  / Zgłoś się na staż dla pracownic naukowych

Zgłoś się na staż dla pracownic naukowych

„Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców” to ogólnopolski projekt stażowy skierowany do pracownic naukowych oraz przedsiębiorców.

logotypy funduszy europejskich

Fundusze europejskie zaangażowane w projekt

„Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców” to ogólnopolski projekt stażowy skierowany do pracownic naukowych oraz przedsiębiorców. Rekrutacja na drugi z trzech cykli stażowych potrwa do 26 października 2012 r.

Główną ideą projektu jest połączenie świata nauki i biznesu poprzez umożliwienie pracownicom naukowym z dziedzin nauk społeczno-ekonomicznych, staż w wybranym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie z terenu całej Polski. Staż trwa 6 miesięcy, a stażystka zobligowana jest do przepracowania na rzecz firmy 100 godzin/mc.

 – Korzyści z projektu są obopólne. Pracownica naukowa zdobywa doświadczenie w pracy w firmie, a przedsiębiorca poznaje wartość innowacyjnych rozwiązań. Nie ponosi przy tym żadnych wydatków, ponieważ wynagrodzenie stażystki (3000 zł miesięcznie) jest w całości finansowane przez Unię Europejską – mówi Mariusz Matouszek, koordynator projektu. Dodatkowo, w przypadku przyjęcia pracownicy naukowej na staż, firma wyznacza opiekuna stażystki, który otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 300 zł. W projekcie mogą wziąć udział pracownice naukowe szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, pracownice jednostek tworzących konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy z całej Polski.
Jedną z takich osób jest Katarzyna Budzyńska, asystentka w Katedrze Ekonomii i Zarządzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, która zgłosiła się czerwcu na I cykl staży. – Udział w projekcie pozwolił mi na podwyższenie moich kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie  – mówi Katarzyna Budzyńska.

Jakie kroki trzeba podjąć, żeby znaleźć się w projekcie? Wystarczy wejść na stronę www.stazedlakobiet.paip.pl, zalogować się i poczekać na zgłoszenie się przedsiębiorcy lub samodzielnie zaproponować staż w wybranej firmie. Na  stronie znajdują się również szczegóły dotyczące rekrutacji i niezbędne formularze.

Projekt stażowy dla kobiet-naukowców realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który specjalizuje się w projektowaniu nowych metod transferu wiedzy naukowej do środowisk przedsiębiorczych, wspieraniu współpracy przedsiębiorców i inwestorów oraz w promocji innowacji i przedsiębiorczości.

W razie pytań możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem projektu, Mariuszem Matuszkiem, tel: 61 665 76 70 lub matouszek@paip.pl

Biuro projektu:
ul Cienista 3
60-587 Poznań
tel. +48 61 665 76 70
e-mail: stazedlakobiet@paip.pl
www.paip.pl

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ