Saturday, March 2, 2024
Home / Kultura  / Zbilansuj swoją karierę!

Zbilansuj swoją karierę!

Poznaj możliwość na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Adorable blond business woman working on laptop computer

Od początku lutego ponad 466 osób skorzystało z nowej na rynku usługi Bilansu Kariery, którą oferują doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.Do tej pory z Bilansu częściej korzystają kobiety (dotąd skorzystało prawie 300). Panie, poza możliwościami, jakie daje sam Bilans Kariery, najczęściej są zainteresowane możliwością wzięcia udziału w szkoleniach językowych (głównie język angielski) oraz z zakresu ICT

Adorable blond business woman working on laptop computer

Szkoda nie skorzystać! / fot. Fotolia

Bilans pozwala na podsumowanie doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także tych umiejętności, które posiadamy, ale nie są one w żaden sposób udokumentowane. Bilans Kariery to również pierwszy krok do otrzymania bonów na szkolenia językowe, komputerowe i kompetencji ogólnych.

Usługa Bilansu Kariery przeprowadzana jest w ramach spotkań z doradcą zawodowym. Liczba spotkań uzależniona jest od rodzaju Bilansu, jaki wykonujemy z klientem. Może to być Bilans podstawowy (max. do 2 godz. – max. 2 spotkania – dotąd wykonano 61) lub pogłębiony (ok. 6 godz. – przynajmniej 3 spotkania – dotąd wykonano ponad 405). Doradca zawodowy jest przewodnikiem, obserwatorem i uczestnikiem procesu podsumowania i analizy ścieżki zawodowej klienta.
Z usługi mogą skorzystać osoby, które pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Obowiązuje również kryterium wiekowe. Bilans jest dla osób powyżej 25 lat z wykształceniem co najwyżej na poziomie zdanej matury lub w wieku powyżej 50 lat z dowolnym wykształceniem. Warunkiem jest również zamieszkanie, nauka lub praca na terenie Małopolski.
Pod koniec tego roku zostanie uruchomiony system bonów szkoleniowych, dzięki któremu uczestnicy na bazie stworzonego z doradcą planu rozwoju wybiorą dla siebie jedną z form kształcenia: szkolenie, studia podyplomowe czy np. przystąpienie do egzaminu z języka obcego. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.
Bony szkoleniowe to prosty, szybki, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru sposób na rozwinięcie swoich kompetencji lub podniesienie kwalifikacji. System podmiotowego finansowania kształcenia (przez bony szkoleniowe) daje możliwość skorzystania z funduszy unijnych bez zbędnych formalności. Uczestnik szkolenia nie musi przechodzić skomplikowanych procedur naboru, ma możliwość wyboru dostosowanego do swoich potrzeb szkolenia, a płatności w formie bonów ułatwiają rozliczenie.
Bilans Kariery i bony szkoleniowe są oferowane w ramach realizowanego w Małopolsce
w latach 2016-2023 projektu „Kierunek Kariera”. Przedsięwzięcie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Usługę Bilansu można otrzymać na co dzień w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Informacji można szukać na stronie www.pociagdokariery.pl.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ