Sunday, May 26, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Zapamiętaj te daty!

Zapamiętaj te daty!

Proszę zwrócić uwagę na trzy istotne daty tj. 8 kwietnia, 2 maja, oraz 30 czerwca 2014 r., o nich informuję poniżej, gdyż w prasie znajduję mylące czasem informacje.

Zapamiętaj te daty! / fot. materiał prasowy

Proszę zwrócić uwagę na trzy istotne daty tj. 8 kwietnia, 2 maja, oraz 30 czerwca 2014 r., o nich informuję poniżej, gdyż w prasie znajduję mylące czasem informacje.

Zapamiętaj te daty! / fot. materiał prasowy

Zapamiętaj te daty! / fot. materiał prasowy

8 kwietnia 2014 r. – wyłącznie na cele działalności gospodarczej

Jak już większość z nas wie od 1 kwietnia 2014 r., o ile posiadamy samochód osobowy (również leasingowany), w tym z homologacją na ciężarowy (z kratką lub bez VAT-1 VAT-3 VAT-4), nowy czy też używany i zechcemy wykorzystywać go wyłącznie na cele działalności gospodarczej, i to właśnie od 1 kwietnia 2014 r., to mamy wówczas obowiązek w ciągu 7 dni od tego momentu tj. przeznaczenia takiego samochodu wyłącznie na te ww. cele firmowe, powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy, poprzez wypełnienie i złożenie zgłoszenia VAT-26.Tak więc w praktyce musimy zdążyć ze złożeniem zawiadomienia do 8 kwietnia. Tylko wówczas będziemy mieli możliwość, odliczać 100% VAT od wszelkich wydatków (takich jak nabycie – o ile jeszcze nie odliczyliśmy, leasingu, paliwa, eksploatacji itp), od 1 kwietnia 2014.

Dla przykładu, o ile np. powiadomimy US poprzez złożenie zawiadomienia VAT-26, z tym że nie do 8 kwietnia tylko np. 20 kwietnia, to nie odliczymy podatku z faktur dokumentujących np. zakup paliwa, pomiędzy 1 kwietnia a 20 kwietnia, z tym że będziemy mieli taką możliwość od 20 kwietnia.Dodatkowo należy posiadać/założyć i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz sporządzić regulamin użytkowania.

Kolejnymi bowiem obowiązkami poza ww. zawiadomieniem urzędu (VAT-26), będzie jeszcze sporządzenie regulaminu/oświadczenia oraz prowadzenie ewidencji przebiegu takiego pojazdu która musi zawierać:

– numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

– dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

– stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji,

– stan licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz

– na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

– wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

– kolejny numer wpisu,

– datę i cel wyjazdu,

– opis trasy (skąd – dokąd),

– liczbę przejechanych kilometrów,

– imię i nazwisko oraz

– podpis osoby kierującej pojazdem

Co do dokumentacji wewnętrznej (regulaminu/oświadczenia), należy w nim wskazać iż wyłącza się możliwość wykorzystywania auta do celów prywatnych, zarówno przez właściciela firmy, jak i pracowników, oraz że oświadczenie to znane jest pracownikom.

W przypadku zakupu (tak samo wydania), samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014 r., zgłoszenie VAT-26, należy złożyć do US w terminie 7 dni od momentu przeznaczenia samochodu na takie służbowe wyłączne cele.

2 maja 2014 roku samochody leasingowane z homologacją na ciężarowe (N1)

O ile mamy umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy z homologacją N1, VAT-1 VAT-3 VAT-4), od którego rozpoczęliśmy odliczanie 100% VAT i która została zawarta przed 1 kwietnia 2014 r., oraz przed tą datą samochód został nam wydany, to aby od kolejnych rat leasingu, następujących po 1 kwietnia 2014 r., istniała możliwość odliczania nadal 100% VAT, musimy zarejestrować taką umowę w urzędzie skarbowym do 2 maja 2014 r.

Trzeba będzie wówczas okazać umowę leasingu (dowód rejestracyjny), a wówczas US potwierdzi pieczątką na umowie jej zarejestrowanie, a więc i możliwość dalszego kontynuowania odliczania 100% VAT od rat leasingowych.

Jeżeli zawarcie umowy leasingu samochodu z homologacją na ciężarowy (z kratką lub bez) nastąpiło po 1 kwietnia 2014 roku, ewentualnie dopiero po tej dacie nastąpiło wydanie takiego samochodu lub podatnik nie zarejestrował umowy w US do 2 maja 2014 roku, to od wszystkich opłat związanych z leasingiem odliczyć będzie można jedynie 50% VAT.

Oczywiście powyższe dotyczy sytuacji o ile przeznaczany leasingowany samochód wyłącznie na cele firmowe.

Samochód użytkowany wyłącznie na cele służbowe można będzie również w każdej chwili  „wycofać” ze służbowego celu na potrzeby „mieszane” (służbowe i prywatne), z tym że będzie to wiązało się wówczas z koniecznością rozliczania wg zasady (50% VAT), oraz ewentualną (w okresie 60 miesięcy), proporcjonalną korektą VAT odliczonego przy jego nabyciu.

Należy mieć na uwadze że o ile nasze zgłoszenie VAT-26, urząd skarbowy uzna w toku przeprowadzanej kontroli za „nieprawdziwe”, i wykaże że wykorzystywaliśmy jednak samochód również dla celów prywatnych, to czekają nas dotkliwe sankcje karno-skarbowe – max. w skrajnych przypadkach (tam gdzie są floty samochodowe), nawet do 16 mln zł.

30 czerwca 2014 – samochody specjalne

Po 1 kwietnia 2014 r., możliwość odliczenia 100% VAT od wszystkich wydatków związanych z użytkowanymi samochodami, będzie przysługiwać z tym że już tylko użytkownikom pojazdów których konstrukcja fabryczna w praktyce wyklucza ich użycie w celach prywatnych, a więc z jednym rzędem siedzeń, np. samochody typu VAN, typu pick-up, oraz niektóre pojazdy specjalne. Dal nich nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z tym że wystąpi tu obowiązek dodatkowych badań technicznych takich samochodów, które powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli do końca czerwca br.).

Wykupu samochodu z leasingu

Niestety w przypadku wykup samochodu osobowego od którego odliczaliśmy 100%VAT, ponieważ jest to transakcja odrębną od samej umowy leasingu, tym samym z uwagi na zmianę przepisów w ustawie o VAT, będzie można odliczyć VAT tylko w takiej wysokości w jakiej będą umożliwiały to przepisy obowiązujące w chwili realizacji wykupu, a wiec w przypadku samochodów z homologacją na ciężarowe, po 1 kwietnia do „odwołania” będzie to 50% VAT.

Wykorzystywanie na cele mieszane (służbowe i prywatne)

O ile będziemy wykorzystywać posiadane samochody ( w tym leasingowane) na cele działalności gospodarczej oraz na cele prywatnie, wówczas nie mamy obowiązku składać zgłoszenia VAT-26 oraz prowadzić ewidencji przebiegu.

W tym jednak przypadku (cel mieszany), należy wiedzieć że od wszystkich opłat związanych z umowa leasingową od 1 kwietnia 2014 wolno nam będzie odliczyć tylko 50% VAT (a nie jak do tej pory 60% max 6 tys. zł) – dotyczy to zarówno czynszu inicjalnego, rat miesięcznych oraz wykupu. To samo ograniczenie do 50% VAT (poprzednio było 100%), dotyczyć będzie wydatków eksploatacyjnych takich jak koszt przeglądów, części zamiennych, opon, itd. Dodatkowo, nie ma możliwości odliczać VAT od paliwa przy takich samochodach – ustawodawca przewiduje co prawda że 50% VAT od paliwa będzie można odliczać z tym że dopiero od 1 lipca 2015 roku,ale i to jeszcze może się zmienić.

Co do paliwa w przypadku samochodów osobowych z homologacją ciężarową (z kratką lub bez), wykorzystywanych do celów mieszanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 można było odliczać 100% VAT, natomiast od 1 kwietnia 2014 r., można odliczać 50% VAT.

Zasady sprzedaży używanych samochodów firmowych

Od 1 kwietnia 2014 nie można już sprzedać używanego samochodu ze stawką VAT zwolnioną, nawet jeżeli nie można było odliczyć pełnego VAT przy jego nabyciu, chyba że był on wykorzystywany w 100% do działalności zwolnionej.

Tak wiec od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodów osobowych który był majątkiem firmy, należy sprzedawać naliczając VAT 23%.

W tym z kolei przypadku będzie istniała możliwość dokonania korekty nieodliczonego VAT w okresie maksymalnie 60 miesięcy od nabycia (proporcjonalnie do okresu użytkowania pojazdu osobowego).

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ