Thursday, June 13, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Wizja. Zaangażowanie. Wytrwałość – Laury Magellana rozdane

Wizja. Zaangażowanie. Wytrwałość – Laury Magellana rozdane

14 marca 2014 w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu odbyła się uroczysta Gala, podczas której Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznała wyróżnienia za wyjątkowe osiągnięcia w zarządzaniu, biznesie i działalności pozazawodowej.

Gala Laury Magellana / fot.Piotr Szałański

Gala Laury Magellana / fot.Piotr Szałański

pod naszym patronatem 

14 marca 2014 w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu odbyła się uroczysta Gala, podczas której Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznała wyróżnienia za wyjątkowe osiągnięcia w zarządzaniu, biznesie i działalności pozazawodowej.

Gala Laury Magellana / fot.Piotr Szałański

Gala Laury Magellana / fot.Piotr Szałański

Laury Magellana to coroczny konkurs nagradzający ludzi, którzy podobnie jak Magellan, łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają współczesny świat. Konkurs organizowany jest od 2008 roku i ma na celu promowanie wybitnych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kandydatów w konkursie nominuje Jury składające się z osób cieszących się uznaniem w środowisku naukowym i biznesowym, m.in. z członka Polskiej Akademii Nauk Prof. Ryszarda Tadeusiewicza, sportowca Krzysztofa Hołowczyca, przedsiębiorcy, producenta filmowego Grzegorza Hajdarowicza.

Szukamy ludzi nietuzinkowych, którzy w celu osiągnięcia zamierzonego sukcesu podejmują wyzwania, myślą niestandardowo, pokazują nowe trendy i tym samym stają się inspiracją dla innych. Wybór nominowanych jest zawsze trudny. Jeśli wybór jest łatwy oznacza to, że są jacyś liderzy, a reszta jest słaba – powiedział w rozmowie z Miastem Kobiet członek Jury, Grzegorz Hajdarowicz.

MAGELLAN ROKU

Tytuł Magellana Roku 2013 otrzymał założyciel grupy kapitałowej Integer.pl Rafał Brzoska. Statuetka przyznawana jest osobie, która dzięki swojej wizji realizuje projekt mający pozytywny wpływ na rzeczywistość naszego kraju. Biznesmena nagrodzono za wizjonerstwo, pomysłowość i dynamiczny rozwój InPost, oraz za łamanie monopolu Poczty Polskiej. W 2013 r. Brzoska wraz z Polską Grupą Pocztową i siecią kiosków Ruch stworzył konsorcjum, które w grudniu podpisało umowę na obsługę pocztową polskich sądów.

Ambicja i wyznaczanie sobie nowych celów, często trudnych, są wpisane w moją naturę. Ostatnio chwil zwątpienia miałem wiele. Ta nagroda to jest wiatr w żagle na okręcie, którym steruję. Nagrody, nominacje to zawsze sukces ludzi, którzy wiedzą, co chcą robić i wierzą, że mogą robić rzeczy z pasją – powiedział Brzoska, odbierając statuetkę.

MENEDŻER ROKU

Nagroda w kategorii Menedżer Roku trafiła do Pawła Przewięźlikowskiego za nawiązanie współpracy i podpisanie umowy na prace badawczo-rozwojowe w obszarze onkologii z globalnym koncertem farmaceutycznym Merck Serono oraz z amerykańską firmą H3 BioMedicine.

Wśród nominowanych w kategorii Menedżer roku znalazła się również, zasługująca na uwagę Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet- Katarzyna Wierzbowska.

Gala Laury Magellana / fot.Piotr Szałański

Gala Laury Magellana / fot.Piotr Szałański

DEBIUT ROKU

Błyskotliwe początki w życiu zawodowym i biznesowym, osiągnięcia pomimo braku doświadczenia, dążenie do poszerzenia wiedzy i umiejętności, do tego wiek poniżej 30 lat i mniej niż 5 lat od ukończenia studiów wyższych. Takich ludzi szukali organizatorzy w kategorii Debiut Roku

Statuetkę w tej kategorii odebrały Agnieszka Sadowska i Paulina Wójtowicz, które zorganizowały kilka dużych akcji na rzecz bezdomnych psów: Karmimy Psiaki, Pomagają Przy Okazji, a obecnie zarządzają Fundacją Sarigato. Zaskoczone laureatki przyznają, że swój sukces zawdzięczają ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, którą można zdobyć podejmując różne wyzwania. Od początku studiów aktywnie działały w Samorządzie Studenckim, a oprócz nauki poświęcały się działalności charytatywnej, dzięki której mogły rozwijać swoje umiejętności, a dzisiaj odebrać nagrodę w tym prestiżowym konkursie.

OSIĄGNIĘCIE POZAZAWODOWE

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do osoby, która w roku 2013 podjęła się urzeczywistniania wizji w niekomercyjnym przedsięwzięciu będącym działalnością pozazawodową. W tym roku po raz pierwszy tytuł i wyróżnienie za Osiągnięcie Pozazawodowe stało się kategorią otwartą, w której mogli wziąć udział nie tylko absolwenci UEK.

Wyróżnienie otrzymał Rafała Ziobro, który jako jedyny Polak, wspólnie z 59 pływakami z 16 krajów przepłynął wpław Cieśninę Beringa, pokonując dystans 134 km pomiędzy Czukotką a Alaską.

Za całokształt osiągnięć zawodowych doceniono prof. Jacka Purchlę, który kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ponad trzystu prac naukowych, w tym wielu książek, prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX I XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Po uroczystej Gali odbył się bankiet podczas którego przedstawiciele biznesu, mediów i nauki mogli wymienić się swoimi doświadczeniami w kreowaniu lepszej rzeczywistości.

We współczesny świecie Magellanów nie brakuje, ale tego typu konkursy mają istotne znaczenie. Z jednej strony doceniają osoby, które mają pozytywny wpływ na życie społeczno- gospodarcze Polski, a z drugiej są silną motywacją dla młodych, którym niejednokrotnie brakuje odwagi by robić rzeczy wielkie- podsumował Profesor Ryszard Tadeusiewicz.

Lista nominowanych znajduje się tutaj

Ewelina Gorzelak

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ