Monday, April 22, 2024
Home / PARTNER MK  / Czym jest Wielki Test Języka Angielskiego?

Czym jest Wielki Test Języka Angielskiego?

Weź udział w bezpłatnym teście i dowiedz się na jakim jesteś poziomie

W Krakowie organizatorem Testu jest Szkołą Języków Obcych „Mały Rynek” / fot. materiały prasowe

Wielki Test to coroczny, ogólnopolski i darmowy test językowy, skierowany do wszystkich osób które pragną sprawdzić swój poziom zaawansowania w nauce języka angielskiego. Do przygotowania testu używane są miarodajne i profesjonalnie skonstruowane testy sprawdzające wiedzę na europejskiej skali CEFR, zaproponowanej przez Radę Europy i oferowane bezpłatnie przez ETS Global. Równolegle z Wielkim Testem prowadzone jest największe w Polsce badanie dotyczące form nauki języków obcych

 W Krakowie organizatorem Testu jest Szkołą Języków Obcych „Mały Rynek” / fot. materiały prasowe


W Krakowie organizatorem Testu jest Szkołą Języków Obcych „Mały Rynek” / fot. materiały prasowe

JAK TO DZIAŁA?
Organizacja Wielkiego testu odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom ogólnopolski, którego promocją, przygotowaniem i późniejszą analizą wyników zajmuje się główny Koordynator. Na drugim, lokalnym poziomie WTJA przygotowują w swoich miastach i gminach współorganizatorzy: szkoły językowe, dla których test jest okazją do promocji swojej firmy wśród potencjalnych uczniów. Lokalni organizatorzy otrzymują od Koordynatora wszechstronną pomoc merytoryczną i marketingową.
JAK WYGLĄDA WIELKI TEST?
Jednego dnia, w wybranym miejscu, mieszkańcy polskich miast piszą zapewniony przez ETS Global test wielokrotnego wyboru, który określi ich poziom znajomości języka angielskiego. Test ma trzy warianty: test dla dzieci w wieku 8-12 lat, 13-17 lat oraz dla osób 18+. Wybór sali, prowadzącego czy ewentualnych imprez towarzyszących zależy od lokalnego Organizatora.

W Krakowie organizatorem Testu jest Szkołą Języków Obcych „Mały Rynek”.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ