Thursday, February 29, 2024
Home / Rozwój  / Weź udział w bezpłatnych warsztatach WenDo!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach WenDo!

Dowiedz się, jak wziąć udział w bezpłatnych warsztatach WenDo

warszaty wendo

Weź udział w bezpłatnych warsztatach WenDo organizowanych w ramach Sacrum Profanum / fot. Matheus Ferrero / Unsplash

Chcesz nauczyć się jak reagować na przemoc? Wzmocnić poczucie pewności siebie, poczucie swojej wartości i sprawczości? Zapraszamy kobiety na bezpłatne warsztaty WenDo – metodę przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i osiągania równości płci poprzez własne wzmacnianie. Dwudniowe zajęcia odbędą się 15 i 16 września 218 r. podczas festiwalu Sacrum Profanum. Liczba miejsc ograniczona!

WenDo – czym jest?

WenDo – łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od „zwykłej” samoobrony różni się między innymi tym, że docenia wagę zarówno asertywności, jak i samoobrony fizycznej. Uczestniczki mają okazję przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych – w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu. Kobiety  uczą się jak reagować na przemoc. Wzmacniają poczucie pewności siebie, własnej wartości i sprawczości.

Program treningu WenDo

Podczas 12-godzinnego warsztatu WenDo uczestniczki mają możliwość:

  • rozpoznania własnej siły (szeroko rozumianej), mocnych stron, posiadanych zasobów (umiejętności, cech osobowościowych, wzmacniających doświadczeń);
  • podniesienia kompetencji w zakresie komunikacji i reagowania na sytuacje trudne oraz poznawania i ćwiczenia nowych sposobów zachowań (asertywnych);
  • samodzielnego podejmowania decyzji, budowania poczucia własnej wartości i sprawczości.

 

Podczas warsztatów przeprowadzimy ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć zastosujemy ćwiczenia symulacyjne, elementy dramowe, dyskusje w małych grupach i plenarne, pracę z oddechem i głosem.
W zakresie samoobrony fizycznej przećwiczymy techniki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki), dzięki którym kobiety doświadczają własnej siły oraz uczą się jak się bronić w sytuacji fizycznego zagrożenia.

Jak wziąć udział w warsztacie WenDO

Czas trwania: warsztat trwa 12 godzin zegarowych, dwa dni od 10.00 do 16.30
Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej
Termin: 15-16 września 2018 roku
Strój: swobodny na tyle, żeby można było siedzieć na podłodze, wykonywać ćwiczenia fizyczne; konieczne obuwie zmienne, nie ślizgające się.

Na Warsztaty WenDo zaprosimy 16 kobiet, które wezmą udział w konkursie na fanpage’u Festiwalu Sacrum Profanum, odpowiedzą na pytanie konkursowe pt. „W czym tkwi wyjątkowość festiwalu Sacrum Profanum?”, a ich odpowiedzi zostaną uznane przez jury za najciekawsze wśród wszystkich opublikowanych propozycji.

Liczba miejsc ograniczona!

Warsztat prowadzi Agata Teutsch

Agata Teutsch to trenerka WenDo, prowadzi szkolenia i warsztaty wspierające kompetencje do przeciwdziałania i przeciwstawiania się dyskryminacji i przemocy oraz budowania społeczności opartych na sprawiedliwości, solidarności i wolności. Superwizorka, ekspertka, doradczyni i autorka opracowań w zakresie praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, działań na rzecz równości i różnorodności.

 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ

Home / wendo-sacrum-profanum
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ