Saturday, July 13, 2024
Home / Kultura  / V4 Heritage Academy 2018 – MCK zaprasza do udziału!

V4 Heritage Academy 2018 – MCK zaprasza do udziału!

Dowiedz się więcej o letnim bezpłatnymkursie

Trwające tydzień szkolenie jest w tym roku poświęcone wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, w szczególności Kościołom Pokoju w Świdnicy i Jaworze / fot. Wikipedia

W dniach 9-15 lipca 2018 roku odbędzie się 9. edycja kursu letniego na temat zarządzania miejscami z Listy UNESCO w krajach wyszehradzkich. Trwające tydzień szkolenie jest w tym roku poświęcone wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, w szczególności Kościołom Pokoju w Świdnicy i Jaworze

Trwające tydzień szkolenie jest w tym roku poświęcone wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, w szczególności Kościołom Pokoju w Świdnicy i Jaworze / fot. Wikipedia

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponieważ w tym roku odbywa się on w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, jego formuła wyjątkowo zostanie rozszerzona. Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza do zgłaszania aplikacji kandydatów z Polski, Niemiec i Ukrainy, którzy zawodowo lub naukowo związani są z zarządzaniem lub ochroną miejsc historycznych. Udział w kursie jest bezpłatny. Nabór uczestników trwa do 15 maja.

Od 2009 roku Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z partnerami z krajów wyszehradzkich organizuje letnie szkolenia poświęcone zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym roku w ramach kursu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu teoretycznym poświęconym zarządzaniu miejscami z Listy UNESCO, odwiedzą kilka spośród nich (Kraków, Wrocław, Świdnicę, Jawor) oraz wezmą udział w warsztatach dotyczących aktualnych wyzwań związanych z zarządzaniem takimi miejscami.

Szczególnie interesujące obiekty objęte programem to pochodzące z 2. poł. XVII w. Kościoły Pokoju (wpisane na Listę UNESCO w 2001 roku). To największe drewniane budowle w Europie pełniące funkcje religijne. Ciekawa jest historia ich powstania – katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg, w wyniku nacisków wywieranych przez protestancką Szwecję, przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio mu podległych. Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami, m.in. budowle miały być wzniesione poza murami miejskimi (na odległość strzału armatniego) i jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek).

Kurs dotyczyć będzie zarówno współczesnych metod zarządzania tymi obiektami, jak i złożonej historii i dziedzictwa Śląska, m.in. procesów związanych z migracją i wymianą ludności po zakończeniu drugiej wojny światowej.
W 2018 roku program organizowany jest w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W projekcie weźmie udział grupa 30 przedstawicieli sektora dziedzictwa, osób które zawodowo lub naukowo związane są z zarządzaniem lub ochroną miejsc historycznych. W sumie wybranych zostanie po pięć osób z każdego spośród państw wyszehradzkiej czwórki oraz po pięć osób z Niemiec i Ukrainy. Za rekrutację uczestników w Czechach odpowiada Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, na Słowacji Urząd Ochrony Zabytków Republik Słowackiej, a na Węgrzech Departament do spraw Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Premiera Węgier. Międzynarodowe Centrum Kultury odpowiada za nabór kandydatów z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Koszt udziału: Organizator pokrywa kosztu udziału w programie za wyjątkiem kosztów podróży do i z Krakowa.

Profil uczestnika: Nie ma limitu wiekowego dla uczestników, ale organizator zastrzega, że podczas naboru preferowani będą młodzi specjaliści (pomiędzy 25 i 40 rokiem życia) szkoleni i zaangażowani w działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, z kierunków takich jak: architektura, socjologia, dziedzictwo kulturowe i naturalne, antropologia, etnologia, etnografia, ekonomia, historia, historia sztuki, komunikacja, prawa, turystyka, geografia, stosunki międzynarodowe.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać drogą mailową do 15 maja 2018 roku na adres: m.wisniewski@mck.krakow.pl.
Wybór uczestników zostanie przeprowadzony przez zespół składający się z pracowników MCK. Jego podstawą będzie przesłane CV oraz formularz aplikacyjny dostępny na stronie mck.krakow.pl.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ