Sunday, April 21, 2024
Home / PARTNER MK  / Ulga prorodzinna przy wypełnianiu e-deklaracji

Ulga prorodzinna przy wypełnianiu e-deklaracji

To musisz wiedzieć, jeśli starasz się o ulgę prorodzinną!

Ulga rodzinna

Ulga rodzinna / fot. Unspalsh

Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym (pod warunkiem zamieszkania dziecka z opiekunem) oraz rodzicom zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w formie tradycyjnej bądź elektronicznej (e-pity) / fot. Unsplash


W ramach przygotowywania swojej deklaracji podatnik ma prawo do skorzystania z przewidzianych prawnie ulg i odliczeń. Jedną z najpopularniejszych i wykorzystywanych najczęściej jest tak zwana ulga prorodzinna. W ramach rozliczenia za 2017 rok obowiązują konkretne zasady, które należy znać i wprowadzić do własnej, indywidualnej e-deklaracji, tak aby móc skorzystać ze wsparcia. Najważniejsze z nich poniżej

Ulga na dzieci

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana jest ulgą na dzieci i najczęściej taka nazwa pojawia się w broszurach i informacjach przygotowywanych przez organy państwowe. Z założenia ma ona działać tak, aby zmniejszać zobowiązanie podatkowe danej rodziny. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym (pod warunkiem zamieszkania dziecka z opiekunem) oraz rodzicom zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w formie tradycyjnej bądź elektronicznej (e-pity).

Warunki skorzystania z ulgi

Skorzystać z pomocy mogą osoby, których dochód roczny nie przekracza 112 000 złotych dla wspólnych dochodów małżonków, w przypadku wspólnie wychowywanego dziecka lub takiej samy górnej granicy kwoty dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. W przypadku jeżeli osoby wychowujące dziecko pozostają poza związkiem małżeńskim, podlegają pod maksymalną granicę 56 000 zł.
Aby skorzystać z ulgi, dziecko musi być to niepełnoletnie, czyli nie mieć ukończonych 18 lat. Może to być również dziecko niepełnosprawne, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W tym przypadku ulga przysługuje bez względu na wiek. Odliczenie dotyczy również również na każde dziecko do 25. roku życia, które cały czas się uczy, a jego dochód nie przekracza 3089 zł.
Osoby, które nie były w stanie odliczyć kwoty ulgi od kwoty podatku (np. ze względu na zbyt niskie dochody) mogą wnioskować o zwrot. Jego szczegółowe zasady zostały określone w odpowiednich przepisach, jednak z założenia ta forma pozwala na uzyskanie pieniędzy w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.

Wysokość ulg

Wysokość ulgi zależna jest od czasu pozostawania dziecka pod wykonywaniem faktycznej władzy rodzicielskiej oraz od liczby dzieci. Na pierwsze dziecko przewidziana ulga to 92,67 zł miesięcznie. Na drugie dziecko to również kwota 92,67 zł miesięcznie. Na trzecie dziecko kwota jest wyższa i wynosi 166,67 zł miesięcznie, natomiast na czwarte i każde kolejne 225 zł miesięcznie.
W przypadku składania jednego wspólnego rozliczenia z małżonkiem należy razem wpisać ulgę na każde dziecko. W razie oddzielnych zeznań podatkowych rodzice powinni w takim wypadku wpisać proporcjonalnie w jaki sposób mają zamiar skorzystać ze wsparcia (po równo np. po 50% czy proporcjonalnie np. 20% i 80%).

ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana jest ulgą na dzieci i najczęściej taka nazwa pojawia się w broszurach i informacjach przygotowywanych przez organy państwowe / fot. materiały prasowe

Czy warto skorzystać z ulgi?

Ulga prorodzinna jest rodzajem wsparcia dla rodziny, z którego w praktyce korzystają rodzice – a conto pomocy dla ich dzieci. Pozwala na zaoszczędzenie całkiem sporej kwoty, którą warto przeznaczyć na nasze pociechy. Za cenę niewielkiej pracy finansowo-księgowej można osiągnąć konkretne oszczędności.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ