Thursday, October 6, 2022
Home / Artykuły tagowane "Jolanta Kwaśniewska"

Nagroda Wolności im. Jana Karskiego w tym roku dla Agnieszki Holland za aktywną działalność na rzecz demokracji i praw człowieka!

WIĘCEJ