Tuesday, April 23, 2024
Home / Kultura  / Święty Jerzy on-line

Święty Jerzy on-line

Przedmioty kultu i ochrona przed siłami zła – dziś wizerunki świętych podziwiać można w Wirtualnym Muzeum Drzeworytów Ludowych

swiety Jerzy

Święty Jerzy. Odbitka wykonana z XIX-wiecznego klocka drzeworytniczego z warsztatu Kostryckich w Płazowie. Zbiory Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie numer inwentarza 46433/a MEK

Przedmioty kultu i ochrona przed siłami zła – teraz wizerunki świętych podziwiać można on-line w Wirtualnym Muzeum Drzeworytów Ludowych

jerzy zabija smoka

Jak trwoga to do Boga. W polskiej kulturze ludowej to właśnie drzeworyty świętych niczym magiczne talizmany chroniły przed nieszczęściem i zgubą. Dziś święty Jerzy, Franciszek czy patron rzeczy zagubionych Antonii dostępni są on-line z każdego miejsca na ziemi. Staraniem Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie powstała wirtualna baza drzeworytów, która nie tylko dostarczająca informacji o zabytkach ludowego drzeworytnictwa, ale też zachowuje wszystkie cenne dzieła sztuki ze zbiorów publicznych, kościelnych czy prywatnych dla przyszłych pokoleń. [DP]

Więcej na www.drzeworyty.eu           

swiety Jerzy

Święty Jerzy. Odbitka wykonana z XIX-wiecznego klocka drzeworytniczego z warsztatu Kostryckich w Płazowie. Zbiory Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie numer inwentarza 46433/a MEK

 

Czy wiesz, że… najstarsze zachowane polskie drzeworyty ludowe sięgają XVIII wieku i pochodzą z przyklasztornych warsztatów związanych głównie z miejscami pątniczymi? Warsztaty te wywodziły się jeszcze z tradycji mistrzów cechowych i wycinaczy liter w pierwszych drukarniach, ale z grona licznych twórców zachowało się jedynie kilka ich nazwisk lub monogramów: Maciej Kostrycki z Płazowa, Tomasz Bąkowski i Ksawery Stankiewicz z Leżajska, Wojciech Bryndza i Sagan z Bobrka.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ