Friday, June 21, 2024
Home / Kultura  / Zgłoś się na staż dla pracownic naukowych. Ostatnia szansa!

Zgłoś się na staż dla pracownic naukowych. Ostatnia szansa!

Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców to ogólnopolski projekt stażowy skierowany do pracowniczek naukowych oraz przedsiębiorców. Rekrutacja na ostatni cykl staży potrwa do 8 marca 2013 r.

Staż dla pracownic naukowych

Staż dla pracownic naukowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców to ogólnopolski projekt stażowy skierowany do pracowniczek naukowych oraz przedsiębiorców. Rekrutacja na ostatni cykl staży potrwa do 8 marca 2013 r.

Staż dla pracownic naukowych

Staż dla pracownic naukowych

Główną ideą projektu jest połączenie świata nauki i biznesu poprzez umożliwienie pracowniczkom naukowym, z dziedzin nauk społeczno-ekonomicznych, odbycie stażu w wybranym mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie z terenu całej Polski. Staż w przedsiębiorstwie trwa 6 miesięcy, a stażystka zobligowana jest do przepracowania 100 godzin/mc na rzecz firmy.

Korzyści z projektu są obopólne. Pracowniczka naukowa zdobywa doświadczenie w pracy w firmie, a przedsiębiorca poznaje wartości rozwiązań innowacyjnych. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych wydatków, ponieważ wynagrodzenie stażystki (3000 zł miesięcznie) jest w całości finansowane przez Unię Europejską – mówi Mariusz Matouszek, koordynator projektu. Dodatkowo, w przypadku przyjęcia pracowniczki naukowej na staż, firma wyznacza opiekuna stażystki, który otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 300 zł.

W projekcie Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców” mogą wziąć udział pracowniczki naukowe szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, pracowniczki jednostek tworzących konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy z całej Polski.

Jedną z takich osób jest Katarzyna Budzyńska, asystentka w Katedrze Ekonomii i Zarządzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, która zgłosiła się czerwcu zeszłego roku na I cykl staży. Udział w projekcie pozwolił mi na podwyższenie moich kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie – mówi Katarzyna Budzyńska.

Jakie kroki trzeba podjąć, żeby znaleźć się w projekcie? Wystarczy wejść na stronę www.stazedlakobiet.paip.pl, zalogować się i poczekać na zgłoszenie się przedsiębiorcy lub samej zaproponować staż w wybranej firmie. Na ww. stronie znajdują się również szczegóły dotyczące rekrutacji i niezbędne formularze.

Projekt stażowy dla kobiet-naukowców realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który specjalizuje się w projektowaniu nowych metod transferu wiedzy naukowej do środowisk przedsiębiorczych, wspieraniu współpracy przedsiębiorców i inwestorów oraz w promocji innowacji i przedsiębiorczości.

Staż dla pracownic naukowychW razie pytań możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem projektu: Mariuszem Matouszkiem – (61) 840 23 46 lub matouszek@paip.pl.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ