Saturday, June 22, 2024
Home / Rozwój  / Biznes  / Środki ochrony indywidualnej dla pracowników ‒ ważne informacje

Środki ochrony indywidualnej dla pracowników ‒ ważne informacje

Pracownik pod ochroną

Środki ochrony indywidualnej

fot. Pexels / Pixabay

Środki ochrony indywidualnej to specjalistyczne produkty, które są stosowane przez wiele branż. Stosowanie środków ochrony indywidualnej najczęściej wynika z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zawodzie lub w gałęzi przemysłu. Mogą je też wykorzystywać wszelkiego rodzaju służby utrzymania porządku publicznego. Ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej mają do czynienia pracownicy służby zdrowia. W artykule wyjaśniamy, jakie są rodzaje środków ochrony indywidualnej i gdzie można je kupić

 

• Środki ochrony indywidualnej dla pracowników
• Kiedy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej?

 

Artykuły BHP służą przede wszystkim do ochrony zdrowia pracownika i do zapobiegania wypadkom. Używanie środków ochrony indywidualnej może wynikać ze specyfiki zakładu pracy. O tym, czy trzeba stosować środki ochrony indywidualnej, można dowiedzieć się na przykład w czasie trwania nauki zawodu lub w trakcie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zakupu środków ochrony indywidualnej stosowanych w zakładach pracy można dokonać w wyspecjalizowanych sklepach internetowych, takich jak polecany sklep Oxyline ‒ środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Trzeba wiedzieć, że środki ochrony indywidualnej i zbiorowej to zawsze koszt stojący po stronie pracodawcy. Wynika to z Kodeksu Pracy i z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W sklepie dostępne są też środki ochrony osobistej, które mają związek z osobami zatrudnionymi w placówkach służby zdrowia.

Środki ochrony indywidualnej dla pracowników

Do środków ochrony indywidualnej używanych w miejscu pracy zalicza się między innymi środki ochrony układu oddechowego, środki ochrony kończyn dolnych i górnych, środki ochrony słuchu, środki ochrony twarzy i oczu, środki ochrony głowy, odzież ochronną, a także środki mające uchronić pracowników przed upadkiem z wysokości oraz produkty dermatologiczne, takie jak pasty i maści. Ze środkami ochrony indywidualnej jest tak, że muszą być one zakupione przez firmę zatrudniającą pracowników. Pracownicy nie płacą za dostęp do tego rodzaju produktów.

Kiedy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane, gdy:

• Istnieją zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika, których nie można wyeliminować lub wystarczająco zmniejszyć środkami technicznymi lub organizacyjnymi,
• Dokonano oceny ryzyka i stwierdzono, że środki ochrony indywidualnej są niezbędne do ochrony pracownika,
• Pracownik został odpowiednio przeszkolony w zakresie ich stosowania i konserwacji,
• Środki ochrony indywidualnej są odpowiednie do rodzaju zagrożenia i pasują do pracownika,
• Środki ochrony indywidualnej są regularnie sprawdzane i konserwowane, aby zapewnić ich skuteczność.

 

Środki ochrony indywidualnej Oxyline
Adres firmy:
Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice
Telefon:
+48 42 215 10 68
Strona WWW:
https://oxyline.eu/

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ