Sunday, March 3, 2024
Home / Społeczeństwo się starzeje
Home / Uroda  / Społeczeństwo się starzeje

Społeczeństwo się starzeje

Dane jasno pokazują, że powinniśmy zwracać coraz większą uwagę na rozwój sektora medycznego, który będzie przyszłością starzejącego się społeczeństwa.

Według danych statystycznych The World Bank, Europa jest społeczeństwem z najwyższym odsetkiem mieszkańców po 65 roku życia. Co więcej, Polska znajduje się dopiero na 200. miejscu w raporcie przygotowanym przez CIA w 2014 r. dotyczącym przyrostu naturalnego, na 1 000 mieszkańców przypada jedynie 9,77 urodzeń. Dane jasno pokazują, że powinniśmy zwracać coraz większą uwagę na rozwój sektora medycznego, który będzie przyszłością starzejącego się społeczeństwa.

Społeczeństwo się starzeje

fot. materiał prasowy

Postępujący proces starzenia się ludności jest wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest systematyczne wydłużanie się życia Europejczyków. Według raportu GUS, obecnie w Polsce jest 5 672,6 obywateli powyżej 65 roku życia, co stanowi 14,7% całej populacji. W tym przypadku, prognozy gwarantują tendencję wzrostową, do 2070 roku procent osób starszych będzie wynosił aż 31%. Dzięki tym danym nasuwają się proste wnioski – czas na inwestycję we własne zdrowie i metody leczenia oraz jak najdłuższego podtrzymania witalności naszego ciała.

Dzisiejsze pokolenie pracujące ma szeroki dostęp do wiedzy o zdrowym trybie życia, i coraz częściej z niej korzysta. Wszyscy wiemy o szkodliwości papierosów, o wpływie nadmiernego opalania na rozwój raka skóry czy o destrukcyjnym działaniu alkoholu na nasz przewód pokarmowy i wątrobę. Coraz chętniej skłaniamy się ku niejedzeniu mięsa czy wybieraniu ekologicznych produktów. Kupujemy karnety na siłownię albo korzystamy ze ścieżek rowerowych, których miasta tworzą kolejne kilometry z każdym rokiem. Dzisiejsze pokolenie wie, jak dożyć spokojnej starości, a co w takim razie z ludźmi, którzy już teraz osiągnęli wiek emerytalny i stanowią tak ważną część naszego społeczeństwa?

Medycyna szuka sposobu na pokonanie chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, otyłość czy choroby układu krążenia. Te ostatnie są główną przyczyną inwalidztwa oraz przedwczesnej umieralności w krajach rozwiniętych. Dla przykładu w Polsce w 2010 r. z powodu chorób układu krążenia zmarło 80 544 mężczyzn i 91 429 kobiet, co stanowiło 41% wszystkich zgonów mężczyzn i 46% wszystkich zgonów kobiet. Jednym z trzech najczęściej występujących schorzeń w tej dziedzinie medycyny jest zwężenie zastawki aortalnej. Na szczęście, wraz z rozwojem medycyny, lekarze znajdują coraz nowsze rozwiązania w leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Jednym z nich jest zabieg TAVI, czyli przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, dzięki któremu unika się operacji na otwartym sercu. W tym przypadku płatki protezy zastawkowej zawieszone są na specjalnej siatkowatej konstrukcji z metalu (stent samorozprężalny lub rozprężany za pomocą balonu). Zastawkę wprowadza się poprzez system przezskórny i rozpręża w uszkodzonej zastawce bez jej usuwania. Ten przykład pokazuje, że nawet bez większych ingerencji operacyjnych można przedłużyć życie i cieszyć się zdrowiem jeszcze długo na emeryturze.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi wszystkich dziedzin życia, również medycyny, dzisiejsze społeczeństwo niezależnie od wieku, może z coraz większym spokojem patrzeć w przyszłość. Dzięki wytrwałości i innowacyjnym badaniom naukowców możemy być pewni, że z roku na rok będziemy korzystać z coraz mniej inwazyjnych metod leczenia, które znacznie minimalizują ryzyko powikłań, a nawet zgonów. Mając takie narzędzia i możliwości, możemy cieszyć się długim, a przede wszystkim zdrowym i dobrym jakościowo życiem.
Wiemy jak zapobiegać, wiemy jak leczyć, wystarczy tylko skorzystać z tej wiedzy.

Artykuł powstał na potrzeby kampanii społecznej realizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), European Society of Cardiology (ESC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) oraz Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK).

Oceń artykuł