Friday, July 12, 2024
Home / PARTNER MK  / Ślub konkordatowy – co warto o nim wiedzieć?

Ślub konkordatowy – co warto o nim wiedzieć?

Nim Mendelssohnem zastukają kopyta

ślub konkordatowy

fot. Envato Elements

Ślub jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej zakochanej pary. Oprócz wymiaru religijnego i duchowego, ma także istotną wagę państwową – zapoczątkowuje oficjalny związek dwojga ludzi, którzy mają określone prawa i obowiązki względem obowiązujących przepisów prawnych. W dzisiejszych czasach nie ma już konieczności brania udziału w dwóch osobnych ceremoniach, aby stać się mężem i żoną w oczach zarówno kościoła, jak i państwa – wystarczy wziąć ślub konkordatowy

 

Czym jest ślub konkordatowy i jak przebiega?

Ślub konkordatowy to obecnie najczęściej wybierana forma ślubu. Łączy w sobie tradycyjny ślub kościelny ze ślubem cywilnym uznawanym przez państwo. To idealny wybór dla par młodych, które pragną tradycyjnej ceremonii w swoim wyznaniu, a jednocześnie chcą, aby ich związek niósł za sobą skutki prawne oraz był legalny w świetle obowiązujących przepisów. Możliwość wzięcia ślubu konkordatowego w Polsce pojawiła się w 1998 roku, wcześniej natomiast pary musiały odbyć dwie ceremonie – w USC i kościele, co często wiązało się z dodatkowymi kosztami i niedogodnościami.

 

Ślub konkordatowy to idealna opcja dla par, które chcą, aby ich ślub odbył się jednego dnia, w jednym miejscu. Jest nim kościół, w którym odbywa się uroczysta ceremonia zaślubin, łącząca parę świętym więzłem małżeńskim. Jest to tzw. ślub wyznaniowy, który jest wiążący jedynie w świetle prawa kanonicznego, obowiązującego niezależnie od prawa państwowego. Aby ślub został uznany za oficjalny także przez władze państwowe, kościół musi w odpowiednim terminie przekazać dokumenty do właściwego USC, który uzna parę za małżeństwo, wydając akt małżeństwa. Cały ten proces określany jest mianem ślubu konkordatowego.

Ślub

fot. Envato Elements

Jak zorganizować taki ślub?

Pary, które zdecydowały się na ślub konkordatowy, muszą w pierwszej kolejności odwiedzić swoją kancelarię parafialną. Warto zrobić to na co najmniej pół roku przed ustaloną datą ślubu, aby zagwarantować sobie dostępność wybranego terminu. W kancelarii należy pojawić się z ważnymi dokumentami: dowodami osobistymi i zaświadczeniem o wzięciu udziału w kursie przedmałżeńskim. Ksiądz sprawdzi, czy nie ma przeciwskazań do zawarcia małżeństwa (np. czy oboje narzeczeni mają wszystkie potrzebne sakramenty) oraz wpisze parę na zapowiedzi przedślubne.

 

Na sześć miesięcy przed ślubem para musi udać się także do właściwego USC, od którego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty, odpis aktu urodzenia i inne dokumenty w zależności od konkretnej sytuacji. Należy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 84 zł. Przed wizytą w USC warto także ustalić, czy kobieta zmieni nazwisko, czy pozostanie przy swoim oraz jakie nazwiska przyjmą wspólne dzieci pary, urodzone po ślubie.

 

USC wystawi specjalne zaświadczenie, które należy następnie dostarczyć do kancelarii parafialnej (jest ważne 6 miesięcy). W ten sposób odbędzie się ślub konkordatowy – będzie on celebrowany w kościele, a w ciągu 5 dni od jego zawarcia ksiądz będzie miał obowiązek przekazać stosowne dokumenty do USC, który sporządzi z kolei akt małżeństwa i oficjalnie zatwierdzi związek.

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ