Saturday, March 2, 2024
Home / PARTNER MK  / Separacja, a może rozwód? Różnice i konsekwencje

Separacja, a może rozwód? Różnice i konsekwencje

Szczegóły prawne, które warto znać zawczasu

separacja miasto-kobiet portal dla kobiet

fot. Pixabay

W twoim małżeństwie nie układa się najlepiej i myślisz o tym, aby rozstać się małżonkiem? Nie wiesz czy zdecydować się na rozwód czy może wystąpić o separację? Choć te dwa pojęcia mają wiele wspólnego, występują między nimi także znaczące różnice. Aby podjąć dobrą decyzje warto je poznać i zdecydować, co będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem

 

Zawarcie małżeństwa wiąże się z wieloma konsekwencjami prawnymi, m.in. wspólnotą majątkową czy pierwszeństwem dziedziczenia małżonka. W przypadku, gdy wspólne życie zaczyna sprawiać trudność, a miłość się wypaliła, odejście od małżonka nie wystarczy, by zdjąć z siebie jarzmo przepisów prawnych. Jakie kroki więc podjąć, aby rozstać się z małżonkiem w świetle prawa? Wszystko zależy od sytuacji panującej w związku. Rozwód definitywnie kończy wszelkie stosunki prawne związane z zawarciem małżeństwa, wyłączając prawa i obowiązki związane w wychowywaniem dzieci. Separację można nazwać stanem zawieszenia małżeństwa, który jest odwracalny.

Co to jest rozwód?

Wnosząc pozew o rozwód mamy na myśli rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Może być przeprowadzony na wniosek jednego małżonka lub wspólnej decyzji. Sąd może orzec o rozwodzie jedynie w przypadku, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co to znaczy? W związku muszą zostać zerwane wszystkie więzi, tzn. uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze. Rozwód zostanie orzeczony tylko wtedy, jeśli w związku nie ma miłości, para nie współżyje seksualnie i nie prowadzi razem gospodarstwa domowego. Co ważniejsze, ten stan ma mieć charakter trwały, bez możliwości powrotu do zgody małżonków.

Wszystkie te aspekty ocenia sąd na rozprawie. Zazwyczaj szansa rozwodu wzrasta, gdy konflikt trwa już bardzo długo. Oczywiście istnieją wyjątki od reguł. Rozwód może nie zostać orzeczony nawet, jeśli są spełnione wszystkie przesłanki lub orzeczony, gdy np. z powodu sytuacji finansowej małżonkowie nadal ze sobą mieszkają. W sprawie rozwodowej sąd może orzec o winie rozpadu małżeństwa, musi także podzielić majątek małżonków, orzec o kwestii wychowywania dzieci i ewentualnych alimentach.

Co to jest separacja?

Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, jednak podczas rozprawy sądowej ustala się podobne kwestie, jak w przypadku rozwodu. Zostaje wskazany małżonek winny separacji, na rozprawie można podzielić wspólny majątek oraz rozstrzyga się o opiece nad dziećmi i alimentach.  Zniesione zostaje także pierwszeństwo dziedziczenia małżonka. Separacja również może być dokonana na wniosek jednego lub dwóch małżonków, ale przesłanki potrzebne do orzeczenia o niej są nieco łatwiejsze do spełnienia. Musi nastąpić zupełny rozpad więzi małżeńskiej, jednak bez wymogu trwałości. To znaczy, że sąd orzekając o separacji dopuszcza możliwość, że małżonkowie do siebie wrócą. Jeśli obydwie strony wyrażą taką chęć i wystąpią ze wspólnym wnioskiem, separacja zostanie zniesiona. Separacja może być także pierwszym krokiem do rozwodu, jeśli w aktualnej sytuacji rozwiązanie małżeństwa nie jest możliwe.

Różnice między rozwodem a separacją

Separacja i rozwód wiążą się z podobnymi konsekwencjami prawnymi, jednak można je stosować w innych sytuacjach. Separacja sprawdzi się w związku, w którym pożycie małżeńskie ustało niedawno i istnieje możliwość naprawienia relacji. W takim przypadku sąd może nie udzielić rozwodu, ale na pewno orzeknie o separacji. Jest też wyjściem awaryjnym w sytuacji, gdy strona winna rozpadowi pożycia chce wystąpić o rozwód, a współmałżonek nie udziela na to zgody. W przypadku separacji wystarczy wola jednej osoby, by sąd mógł przychylić się do wniosku. Znaczącą różnicą jest także możliwość zmiany nazwiska i zawarcia ponownego małżeństwa po rozwodzie. Jeśli więc jedna ze stron chce na nowo ułożyć sobie życie, separacja będzie stanowiła duże utrudnienie. Decyzja o tym, czy wystąpić o separację czy rozwód, w dużej mierze powinna zależeć od relacji panujących w związku, przyczynach ich pogorszenia i długości trwania konfliktu.

 

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ