Sunday, May 26, 2024
Home / PARTNER MK  / Co musisz wiedzieć jeśli towarzyszysz osobie chorej na schizofrenię?

Co musisz wiedzieć jeśli towarzyszysz osobie chorej na schizofrenię?

Porozmawiajmy o chorobie psychicznej

schizofrenia opieka leki pacjent

Opieka nad osobą chorą to praca na cały etat. / fot. materiały prasowe

Opiekun osoby chorej na schizofrenię to osoba biorąca udział w procesie terapeutycznym oraz udzielająca mu różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Zazwyczaj jest nim członek rodziny.

schizofrenia opieka leki pacjent

Opieka nad osobą chorą to praca na cały etat. / fot. materiały prasowe

Kim jest opiekun osoby chorej na schizofrenię?

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że tę rolę sprawują przede wszystkim kobiety (78%) – matki, żony, partnerki. Warto zauważyć, że w znacznej mierze są to osoby czynne zawodowo, a opieka nad chorym zajmuje około 34 godziny tygodniowo, co stanowi pracę niemal na cały etat!

Kto bardziej cierpi? Obciążenia opiekuna

Opiekunowie osoby chorej na schizofrenię nierzadko ponoszą ujemne konsekwencje związane ze sprawowaną funkcją. Mają one zarówno wymiar obiektywny, mierzalny, np. obciążenie finansowe, jak i subiektywny, który zazwyczaj jest bardziej dotkliwy. Opieka nad przewlekle chorym, wymagająca zaangażowania oraz wielu wyrzeczeń i często skutkuje obniżeniem jakości życia, wynikającym ze stresu, ciągłego zamartwiania się o stan zdrowia bliskiej osoby, braku czasu dla realizacji swoich potrzeb. Bywa i tak, że natłok obowiązków i ogrom ponoszonej odpowiedzialności w konsekwencji powoduje pojawienie się objawów depresyjnych i lękowych. Dlatego też warto, by opiekunowie potrafili znaleźć chwilę wytchnienia i choć na moment mogli oderwać się od przykrej codzienności.

Istotny problem stanowi także stygmatyzacja opiekunów, co jest dodatkowym stresorem i prowadzi do dyskryminacji i społecznego wykluczenia.

Opiekun osoby cierpiącej na schizofrenię ma ogromne znaczenie w procesie terapii

Opieka w naturalnym otoczeniu chorego wraz z odpowiednio dostosowaną farmakoterapią i psychoedukacją stanowi podstawę skutecznej terapii.

Zaangażowane najbliższych w terapię jest nieocenione – zapobiega nawrotom oraz umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Najbliżsi chorego stanowią swego rodzaju filar procesu leczniczego. Rola opiekuna jest znacząca, co znalazło potwierdzenie w wielu badaniach naukowych, które dowodzą, iż wsparcie rodziny przy przyjmowaniu leków i stabilna sytuacja życiowa skutkują lepszym stosowaniem się do zaleceń lekarskich.

LAI, czyli leki o przedłużonym działaniu odciążą opiekuna w zakresie kontroli przyjmowania leków.

Ze względu na codzienną kontrolę stosowania leków, opiekunowie są traktowani przez swoich bliskich jak „policja lekowa”. Owo przyjmowanie leków i konieczność ciągłego motywowania do niego pacjenta, w opinii opiekunów jest najbardziej uciążliwe, jednak można je wyeliminować stosując nowoczesne formy leczenia, takie jak leki o przedłużonym uwalnianiu (tzw. LAI), podawane w iniekcjach raz na kilka tygodni.

Więcej o tego typu lekach na stronie: http://zdrowiepsychiczne.pl/nowoczesne-formy-leczenia

Wsparcie emocjonalne i poczucie akceptacji są niezwykle pomocne w pokonywaniu cierpienia będącego skutkiem choroby. Właściwa postawa opiekuna kształtuje w chorym chęć do podjęcia lub kontynuowania terapii i potęguje skuteczność działań podejmowanych przez lekarzy czy terapeutów. Dobra współpraca na linii lekarz-pacjent w połączeniu z aktywną postawą rodziny znacznie ułatwia efektywną walkę ze schizofrenią, przekłada się na jakość życia pacjenta oraz jego najbliższego otoczenia.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ