Wednesday, June 19, 2024
Home / Kultura  / Wierność obrazów. Rene Magritte i fotografia – imprezy towarzyszące

Wierność obrazów. Rene Magritte i fotografia – imprezy towarzyszące

René Magritte to jeden z najbardziej znanych twórców z kręgu surrealizmu. Dowcipne, niekiedy niepokojące obrazy artysty stanowiły ciągłą grę z tym, co realne i tym, co wyobrażone

Wierność obrazów. Rene Magritte i fotografia

René Magritte to jeden z najbardziej znanych twórców z kręgu surrealizmu. Dowcipne, niekiedy niepokojące obrazy artysty stanowiły ciągłą grę z tym, co realne i tym, co wyobrażone. Poetyckie, przepełnione nastrojową atmosferą prace, na których zwykłe z pozoru przedmioty zyskują niezwykłą aurę i intrygujący charakter – tak oto jawi nam się znakomity surrealista

Wierność obrazów. Rene Magritte i fotografia

O wystawie poświęconej artyście już pisaliśmy (https://www.miastokobiet.pl/rene-magritte/), teraz czas na program towarzyszący, w którym będziemy mogli uczestniczyć już w najbliższych dniach!

DOJRZALI DO SZTUKI. SPOTKANIA DLA SENIORÓW W MCK
15; 22; 29 maja 2012, GODZ. 11.00

Międzynarodowe Centrum Kultury już trzeci rok zaprasza wszystkie osoby dojrzałe wiekiem, doświadczeniem i wiedzą na specjalne spotkania, towarzyszące aktualnie prezentowanej wystawie. Myślą wiodącą przy realizacji tego typu spotkań jest dopowiadanie kontekstów i poszerzanie zakresu tematów, których źródłem jest ekspozycja.

Spotkania odbywają się zawsze we wtorki, w godzinach przedpołudniowych. Wprowadzeniem do dyskusji jest zwiedzanie z przewodnikiem wystawy w Galerii MCK. Następnie uczestnicy udają się do naszej sali panoramicznej, i tam przy kawie oraz słodkim poczęstunku biorą udział w prelekcji, której zawsze towarzyszy prezentacja multimedialna, a niekiedy również krótkie warsztaty plastyczne. W trakcie trwania wystawy Wierność obrazów. René Magritte i fotografia zapraszamy na trzy spotkania, które poprowadzi pani Małgorzata Jędrzejczyk, historyk sztuki.

I spotkanie
15 maja, godz. 11.00

W trakcie wykładu postawione zostaną pytania: jak w sztuce XX i XXI wieku, a zwłaszcza w kontekście fotografii, funkcjonują pojęcia „oryginału” i „kopii” oraz w jaki sposób pojawienie się reprodukcji zmieniło wyobrażenie odbiorcy o sztuce i wpłynęło na jej wartościowanie. Pod dyskusję poddane zostaną wybrane, obecne w twórczości artystycznej strategie tworzenia kopii oraz ich wpływ na odbiór dzieła.

II spotkanie
22 maja, godz. 11.00

Powtórzenie, to ważna strategia w malarstwie Magritte’a. Zwielokrotnieniu ulega nie tylko sam motyw, taki jak fajka czy jabłko, ale również samo dzieło – jak wiadomo Magritte niejednokrotnie tworzył repliki swoich obrazów. Jednak powtórzenie w twórczości Magritte’a widoczne jest także na innym poziomie – w obszarze, w którym artysta tworząc zestawienia znaków tekstowych i wizualnych badał wzajemne relacje malarstwa i języka.

Wykład stanowić będzie próbę spojrzenia na surrealizm Magritte’a z perspektywy badań językoznawczych, a także z perspektywy freudowskiej psychoanalizy.

III spotkanie
29 maja, godz. 11.00

Surrealizm, oprócz najbardziej znanego ośrodka paryskiego, rozwijał się również w innych miastach europejskich, a po II wojnie światowej także pozaeuropejskich. Już w 1925 roku artyści belgijscy utworzyli w Brukseli niezależną od twórców z Paryża grupę surrealistów do której dołączył m.in. René Magritte. W latach trzydziestych ważnym centrum surrealizmu europejskiego stała się Praga.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną dokonania tych surrealistów, którzy związani byli z innymi niż Paryż europejskimi centrami surrealizmu. Uwaga skupiona zostanie głównie na fotograficznej aktywności tych twórców, dla której istotny punkt odniesienia stanowić będą zdjęcia Magritte’a prezentowane na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury.

Po wykładzie przewidziana jest część praktyczna, w trakcie której uczestnicy będą dyskutować o fotografiach René Magritte’a w odniesieniu do zaprezentowanych podczas prelekcji przykładów europejskiej fotografii surrealistycznej.

ZANIM MAGRITTE. POWAŻNA TRADYCJA HUMORU W SZTUCE BELGIJSKIEJ — WYKŁAD DR. HAB. ANDRZEJA PIEŃKOSA
18 maja 2012, GODZ. 15.00 – 23.00

W piątkowy wieczór, 18 maja, w MCK zapanuje iście surrealistyczny nastrój. Chętni będą mieli możliwość zwiedzenia wystawy z kuratorką Natalią Żak, lub wzięcia udziału w warsztatach dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi, za pomocą „tunelu wyobraźni” przedostaną się do krainy, gdzie najprostsze domowe sprzęty, takie jak czajnik czy książka, w myśl surrealistycznej strategii zmieniania kontekstu zwykłych przedmiotów i w ten sposób nadawania im nowych znaczeń, przekształcą się w dzieła sztuki. Dorośli pod okiem poety Kuby Węgrzyna i historyczki sztuki Małgorzaty Jędrzejczyk będą mogli „uzewnętrznić się artystycznie” w zapisie automatycznym, kolażu i innych surrealistycznych zabawach. Zapis automatyczny, którego pomysłodawcą był André Breton, to swojego rodzaju przepis na surrealistyczny wiersz. Breton, przelewając na papier luźne myśli, bez żadnej cenzury, chciał uzyskać zapis podświadomości. Pierwszym tego typu tekstem są, powstałe w 1919 roku, „Pola magnetyczne” André Bretona i Philippe’a Soupaulta. Uczestnicy warsztatu także spróbują swoich sił w zapisie automatycznym. A to co powstanie zostanie ubrane w surrealistyczną formę kolażu. Ścinki gazet, reprodukcje, wszystko co odrzucone i powielalne – stało się dla surrealistów ulubioną materią tworzenia. Za prekursora kolażu surrealistycznego uważa się niemieckiego artystę Maxa Ernsta.

Inspirując się prezentowanymi fotografiami w trakcie Nocy Surrealizmu otworzymy „Atelier Magritte”. Fotograf Paweł Wodnicki uwieczni chętnych na zdjęciach w surrealistycznej scenerii. Wzorem XIX-wiecznych atelier będziemy dysponować szeregiem rekwizytów, ale zamiast mieszczańskich parasolek i serwisów do herbaty będą to jabłka, buty i wiele innych przedmiotów, których nie spodziewalibyście się u fotografa.

 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY www.mck.krakow.pl
Kraków, Rynek Główny 25

 

 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ