Sunday, April 14, 2024
Home / Rozwój  / Edukacja  / Przyczyny globalnego ocieplenia

Przyczyny globalnego ocieplenia

Pandemie ani konflikty nie powinny nam przysłaniać nadrzędnego problemu

globalne ocieplenie

fot. Toa555 / Adobe Stock

Dekada 2011-2020 została uznana za najcieplejszą, odkąd wykonywane są pomiary. Globalne ocieplenie jest faktem, a co więcej – proces ten postępuje zauważalnie coraz szybciej. Aby go zrozumieć, warto przeanalizować, co na niego wpływa. Zobacz, co powoduje współcześnie obserwowane zmiany klimatyczne!

 

Co przyczynia się do globalnego ocieplenia?

Globalne ocieplenie to stan długoterminowego i konsekwentnego wzrostu średniej temperatury rocznej, obserwowany na całym świecie. Zmiany klimatyczne występowały w historii wielokrotnie, jednak obecne zjawiska charakteryzują się bezprecedensową prędkością postępowania i inną genezą. Za główne przyczyny globalnego ocieplenia uznaje się działalność człowieka, która ingeruje w środowisko naturalne i zaburza jego naturalne funkcjonowanie. Dotyczy to przede wszystkim takich obszarów działania, jak wycinanie lasów, głównie na potrzeby rolnictwa, zanieczyszczenie środowiska (lądowego i morskiego) oraz rozwój transportu globalnego.

 

Oprócz zaburzenia naturalnych procesów środowiska na globalne ocieplenie najbardziej wpływa emisja gazów cieplarnianych (https://www.casfera.pl/globalne-ocieplenie-skad-sie-bierze-i-co-je-powoduje/). Najpowszechniej występujące w atmosferze i najbardziej niebezpieczne są gazy cieplarniane takie jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Powstają one między innymi poprzez eksploatację paliw kopalnych. Hodowla zwierząt, gospodarka odpadowa, rolnictwo, produkcja cementu i węglanów również zwiększają emisję gazów cieplarnianych.

Jak działa globalne ocieplenie?

Nagromadzone w atmosferze gazy cieplarniane powstrzymują oddawanie ciepła z planety. Naturalny proces regulacji cieplnej ziemi składa się z dwóch elementów: ogrzewania ziemi poprzez promieniowanie słoneczne oraz emisji zgromadzonego ciepła poprzez promieniowanie podczerwone. Nadmiar gazów cieplarnianych zaburza powyższe procesy, gdyż ciepło nie może być efektywnie wyprowadzone. W efekcie temperatura w atmosferze ziemskiej systematycznie się podnosi, prowadząc do bardzo negatywnych przemian, co określamy globalnym ociepleniem.

 
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ