Monday, April 15, 2024
Home / Kultura  / Wydarzenia  / Protest Tysięcy Miast: wyjdź na ulicę, by ratować Planetę

Protest Tysięcy Miast: wyjdź na ulicę, by ratować Planetę

Dołącz do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Krakowie!

20 września odbędzie się największy strajk klimatyczny w historii.

20 września odbędzie się największy strajk klimatyczny w historii. / fot. _Alicja_ / Pixabay

20 września odbędzie się największy w historii strajk klimatyczny. W proteście weźmie udział 130 państw z całego świata. Dzieci, młodzież i dorośli wyjdą na ulicę, by powiedzieć głośne: „nie” bierności polityków wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego

 

 

Tydzień dla klimatu

 

 

Protest Tysięcy Miast, jest częścią Światowego Strajku Klimatycznego. W Polsce weźmie w nim udział ponad 60 miejscowości. W Częstochowie, Trójmieście, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Zakopanem, Krakowie i wielu innych miejscach, mieszkańcy wyrażą swój zdecydowany sprzeciw wobec bagatelizowaniu przez władzę współczesnych zagrożeń i problemów ekologicznych. Strajk startuje 20 września, data nie jest przypadkowa. Przypomina, że do rozpoczęcia szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku pozostało zaledwie siedem dni. Przez ten czas (od 20 do 27 września) na całym świece będzie trwał Globalny Tydzień Protestu. Proekologiczne działania mają za zadanie zwiększyć świadomość społeczeństwa. Nadrzędnym celem jest jednak wywarcie presji na przedstawicielach władzy i skłonienie ich do zainicjowania koniecznych ograniczeń.

 

 

 

 

Na ratunek światu

 

Świadomość społeczeństwa, dotycząca zmian klimatycznych w ostatnim czasie znacząco wzrasta – ograniczamy zużycie jednorazowego plastiku, segregujemy śmieci i dbamy, by nie marnować wody. Dużo mówi się o tym, co zrobić, aby pomóc naszej planecie, opóźnić lub powstrzymać nadciągające klęski. Nie wszytko jednak zależy od nas. Współcześni konsumenci zaczynają rozumieć, że chociaż ich indywidualne inicjatywy są ważne, najwięcej powinności leży w rękach polityków – ludzi u władzy. Bez pomocy światowych liderów na próżno mówić o poważnych, długofalowych zmianach. Ci z kolei, myśląc głównie o maksymalizowaniu dochodów często pozostają obojętni wobec ostrzeżeń ekologów. Uczestnicy i organizatorzy Światowego Strajku Klimatycznego mają nadzieję, że jeśli politycy zobaczą miliony pikietujących, jednoczących się osób na całym świecie zrozumieją, że sytuacja jest poważna. Niedawno branża mody zobowiązała się wspólnymi siłami chronić przyrodę (Fashion Pact). Czy inne sektory także zgodzą się na ustępstwa?

 

Rządzący muszą wiedzieć, że społeczeństwo nie zgadza się, by nasz świat zginął przez ich ignorancję. Upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze to zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5. Aby zapobiec postępowaniu katastrofy, JAK NAJSZYBCIEJ musi zostać rozpoczęta transformacja energetyczna w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej

– piszą organizatorzy na Facebooku.

 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

 

15-letnia Szwedka, Greta Thunberg, która zaczęła swoją ekologiczną działalność w 2018 r., jest dziś twarzą walki o uratowanie planety. Nastolatka także weźmie udział w piątkowym marszu tysięcy młodych ludzi, strajkować będzie w Nowym Jorku. W ślad za nią, młodzież z całego świata zamierza wyjść na ulicę i zawalczyć o przyszłość.

 

 

 

 

Główne postulaty Protestu Tysięcy Miast:

 

 

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

 

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

 

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

 

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

 

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

 

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

 

 

 

 

Kraków ma głos

 

Chcesz przyłączyć się do Światowego Strajku Klimatycznego? Wyjdź na ulicę i zostań częścią największej proekologicznej mobilizacji w historii świata. Spotykamy się o 10:00 pod Muzeum Narodowym! 

 

TRASA: Muzeum Narodowe – Piłsudskiego – Straszewskiego – Franciszkańska – Grodzka – Rynek Główny (naokoło) – Floriańska – Basztowa – Urząd Województwa Małopolskiego.

 

Monika Janusz 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ