Tuesday, June 18, 2024
Home / Kultura  / Projekty zalesiania Lyoness Greenfinity Foundation

Projekty zalesiania Lyoness Greenfinity Foundation

Lyoness Greenfinity Foundation jest niezależną politycznie organizacją charytatywną, której celem jest długofalowa ochrona środowiska oraz realizacja innowacyjnych projektów związanych z ochroną klimatu na świecie i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Ostatnio, podczas turnieju golfa Lyoness Open,

Projekty zalesiania Lyoness Greenfinity Foundation

Projekty zalesiania Lyoness Greenfinity Foundation / fot. fotolia

Lyoness Greenfinity Foundation jest niezależną politycznie organizacją charytatywną, której celem jest długofalowa ochrona środowiska oraz realizacja innowacyjnych projektów związanych z ochroną klimatu na świecie i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Ostatnio, podczas turnieju golfa Lyoness Open, fundacja zaznaczyła swoją obecność dzięki projektowi obliczenia śladu ekologicznego.

Projekty zalesiania Lyoness Greenfinity Foundation

Projekty zalesiania Lyoness Greenfinity Foundation / fot. fotolia

Ale nie tylko przy okazji turnieju golfowego Lyoness Greenfinity Foundation realizuje wiele projektów ochrony środowiska i klimatu. Przykładowo w 2013 roku działania fundacji koncentrowały się na projektach zalesiania realizowanych w Austrii,  Nikaragui i w Niemczech. Część dochodów uzyskanych z opłat parkingowych na Lyoness Open oraz darowizny zgromadzone podczas eventu przeznaczone zostały na wspieranie projektu „Las Pokoleń” w miejscowości Purkersdorf (Dolna Austria). Projekt „Las Pokoleń” został wyróżniony przez UNESCO jako Projekt Dziesięciolecia. W ramach tego długoterminowego przedsięwzięcia dzieci sadzą las, pielęgnują go i czynią go użytecznym dla przyszłych pokoleń.

W Niemczech i w Nikaragui powstaje obecnie las Lyoness. Zalesieniu rodzimymi gatunkami drzew poddane zostaną tam nieurodzajne i nienadające się pod uprawę tereny. Dzięki temu las będzie w przyszłości źródłem nie tylko ważnego surowca, jakim jest drewno, ale również ekosystemem dla wielu zagrożonych gatunków. Przede wszystkim jednak, dzięki swojej długofalowości i równoważącemu wpływowi na środowisko projekt ten stanowi podstawę egzystencji dla miejscowej ludności, a także dodatkowe źródło dochodu dla rolników i leśników oraz przyczynia się do trwałej poprawy warunków klimatycznych. W Nikaragui oprócz gatunków drzew użytkowych zostaną zasadzone także drzewa owocowe. W Niemczech nieuprawne obszary będą zalesione gatunkami drzew dostosowanymi do warunków lokalnych – między innymi olchą czerwoną i grabem – aby stworzyć las mieszany, w którym bobry znajdą nowe siedlisko.

Projekty Lyoness Greenfinity Foundation są finansowane nie tylko z darowizn. Część wszystkich zakupów* dokonanych poprzez wspólnotę zakupową Lyoness zostaje przeznaczona na rzecz  Greenfinity Foundation. Uczestnicy Programu używając karty Cashback, robiąc zakupy za pomocą bonów elektronicznych i bonów oryginalnych Partnerów Handlowych oraz poprzez zakupy online przyczyniają się do ochrony klimatu.

*tylko u Partnerów Handlowych Lyoness

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ