Wednesday, May 29, 2024
Home / PARTNER MK  / Produkty medyczne barierą ochronną w służbie zdrowia

Produkty medyczne barierą ochronną w służbie zdrowia

Zasadność używania odpowiednich produktów medycznych, w tym odzieży ochronnej przez pracowników służby zdrowia nie podlega żadnej dyskusji. Na co zwrócić uwagę.

fot. materiał prasowy

Zasadność używania odpowiednich produktów medycznych, w tym odzieży ochronnej przez pracowników służby zdrowia nie podlega żadnej dyskusji, zważywszy że osoby pracujące w tym sektorze usług publicznych są bardzo często narażone na obcowanie z wszelkiego rodzaju niebezpiecznymi mikroorganizmami oraz materiałem potencjalnie zakaźnym.

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

Wyrób medyczny i jego specyfika

Posługując się definicją zawartą w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 30 kwietnia 2004 r., Nr 93, poz. 896), za „wyrób medyczny” możemy uznać dowolny przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, zawierający oprogramowanie konieczne do jego właściwego funkcjonowania przewidzianego przez wytwórcę, który ma być używany w odniesieniu do ludzi, do celów m.in.: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby.

Produkty medyczne to produkty włókiennicze przeznaczone dla służby zdrowia, które zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami i zakażeniami wywołującymi niebezpieczne choroby. Przykładami takich wyrobów są m.in. fartuchy, bluzy medyczne, czepki, obłożenia chirurgiczne czy też odzież dla bloków operacyjnych.

Znak CE

Oznakowanie produktu medycznego znakiem CE to deklaracja wytwórcy, że wyrób wprowadzony do obrotu spełnia wszelkie wymagania, przepisy prawa oraz normy jakości i bezpieczeństwa, które dotyczą tego wyrobu.

Do dystrybucji i późniejszego użytkowania mogą być dopuszczone jedynie produkty posiadające znak CE. Znak ten otrzymuje produkt medyczny po przeprowadzeniu dla niego procedur oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, według ustawy o wyrobach medycznych – tłumaczy specjalistka z firmy Uniformix.pl.

Nadzór i kontrola

Nadzór nad wyrobami medycznymi wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium Polski sprawuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyrób medyczny powinien być właściwie dostarczony, utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik produktu medycznego jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji jego używania.

Kontrola nad produktami medycznymi dotyczy głównie gromadzenia oraz analizowania informacji odnośnie bezpieczeństwa wyrobów, a także monitoringu tych podmiotów, które mają jakikolwiek wpływ na ostateczny kształt wyrobu medycznego. Mowa tu przede wszystkim o wytwórcach, autoryzowanych przedstawicielach, importerach, dystrybutorach produktów medycznych czy też podwykonawcach wyrobów.

Codzienne ryzyko

Na zagrożenia wynikające ze specyfiki pracy lekarze, pielęgniarki, sanitariusze czy położne narażeni są każdego dnia. Do kontaktu z niebezpiecznymi patogenami najczęściej dochodzi na terenie placówki medycznej podczas wykonywania nawet najprostszych, małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Dlatego tak ważne jest stosowanie przez pracowników służby zdrowia profesjonalnych produktów medycznych, w tym przede wszystkim odpowiedniej odzieży ochronnej, by chronić zarówno siebie, jak i pacjentów.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ