Saturday, April 20, 2024
Home / Kultura  / Polska i Petersburg – podsumowanie konferencji

Polska i Petersburg – podsumowanie konferencji

W dniach 7–8 listopada 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyła się międzynarodowa konferencja „Polska i Petersburg”, dotycząca przygotowania programu Roku Polskiego w Rosji 2015, którego ważną część realizuje MCK na zlecenie Ministerstwa Kultury i

Polska i Petersburg / fot. materiał prasowy

Polska i Petersburg - podsumowanie konferencji / fot. materiał prasowy

W dniach 7–8 listopada 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyła się międzynarodowa konferencja „Polska i Petersburg”, dotycząca przygotowania programu Roku Polskiego w Rosji 2015, którego ważną część realizuje MCK na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polska i Petersburg / fot. materiał prasowy

Polska i Petersburg – podsumowanie konferencji / fot. materiał prasowy

Wzięli w niej udział reprezentanci instytucji muzealnych i archiwalnych obu krajów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w projekcie, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych – koordynatora obchodów Roku Polskiego w Rosji. Ze strony rosyjskiej obecni byli m.in.: prof. Olga Taratynowa – dyrektor Muzeum-Pomnika „Carskie Sioło”, dr Iuliia Demidenko – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Historii St. Petersburga (Twierdza Pietropawłowska), prof. Eugeny Artemow – dyrektor Państwowego Muzeum Historii Politycznej, prof. Boris Kirikow – wybitny znawca architektury Petersburga i prof. Alexander Margalis – historyk, prezes petersburskiego oddziału Wszechrosyjskiego Towarzystwa Ochrony Pomników Historii i Kultury.

Otwierając konferencję prof. Małgorzata Omilanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – która przez wiele lat prowadziła badania naukowe w Petersburgu –podkreśliła, że cieszy ją udział tak znakomitych specjalistów w przygotowaniu projektu. Z kolei prof. Aleksandr Kobak – dyrektor wykonawczy Fundacji im. D. Lichaczowa – powiedział, że projekt wpisuje się we wciąż wzrastające obecnie zainteresowanie polską kulturą w Rosji. Kraków jest dla niego najbardziej właściwym partnerem do współpracy z Sankt Petersburgiem, obie dawne stolice łączy bowiem ogromna rola, jaką przez wieki pełniły w swoich krajach.

Podczas dwóch dni rozmów uczestnicy omówili wstępną koncepcję programu, który ma na celu przedstawienie roli i znaczenia Polaków w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym dawnej stolicy Rosji od wieku XVIII po czasy współczesne.

Głównymi elementami programu będą: wystawa, międzynarodowy kongres w Sankt Petersburgu oraz baza internetowa poświęcona wielowątkowej obecności Polaków nad Newą w kontekście historyczno-kulturowym, podkreślająca ich wkład w rozwój nowoczesnego miasta.

Celem wystawy jest sprzyjanie budowie kulturowych „mostów”, rozszerzających polsko-rosyjską współpracę na polu kultury i nauki, a także przywrócenie zainteresowania Polską i Polakami opartego na dialogu kultur i otwartości.

Ekspozycja pokazać ma znajomość i szacunek dla rosyjskiej kultury w Polsce poprzez ukazanie wielu wątków w twórczym dialogu, zwłaszcza w kontekście XX w. Ukaże wspólnotę tragicznych losów na przykładzie wybitnych postaci symbolicznie ilustrujących złożoność XX wieku. Za przykład mogą tu posłużyć: znany w Rosji Józef Czapski (zm. 1993) i nieznany tam Stanisław Ignacy Witkiewicz (zm. 1939) – obaj uczestnicy I wojny światowej w „rosyjskich mundurach” petersburskich elitarnych jednostek wojskowych, świadkowie „przełomu” 1917–1920 oraz „katastrofy” II wojny. Wydarzenie ma zaprezentować Rosjanom współczesne oblicza Polski jako kraju otwartego, aktywnego w dialogu międzykulturowym, umiejącego wznieść się ponad stereotypy i uprzedzenia.

Ukazany zostanie bezpośredni dialog kulturowy pomiędzy twórcami (A. Mickiewicz/A. Puszkin; J. Matejko/I. Repin i in.), petersbursko-warszawski (np. polscy architekci działający w obu miastach), polsko-rosyjski (np. M. Szymanowska/A. Wierstowski; S. Moniuszko/M. Glinka). Wyeksponowane będą także wątki krakowsko-petersburskie (np. H. Siemiradzki i galeria narodowa w Sukiennicach, Adolf Szyszko-Bohusz i Wawel).

Ramy chronologiczne wystawy obejmować będą okres od czasów Piotra I po współczesność, a  główny nacisk położony zostanie na przełom XIX i XX wieku, kiedy to Polska obecność nad Newą przeżywała swoje apogeum, zarówno pod względem liczebności Polaków, jak też różnorodności ich zaangażowania w rozwój i życie kulturalne miasta.

Większość eksponatów pochodziła będzie z archiwów muzeów petersburskich.

Głównym rosyjskim partnerem programu jest Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Dymitra Lichaczowa.(źródłow: materiał prasowy)

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ