Home / Polityka prywatności

Ze względu na zmiany przepisów europejskich o ochronie danych osobowych – od 25 maja 2018 obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [tzw. RODO]. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności, w której znajdą Państwo informacje o tym, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, w jaki sposób są chronione oraz o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aneta Pondo prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Etna Aneta Pondo, ul. Przegorzalska 1a/1, 30-251 Kraków, NIP: 818 123 03 33. Z Administratorem można się kontaktować mailowo pod adresem rodo@miastokobiet.pl lub pocztą tradycyjną na wymieniony wyżej adres stacjonarny

2. Państwa dane są przetwarzane są w celu:
– realizacji wysyłki newslettera, w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały się na newsletter, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody
– obsługi wysyłki prenumeraty czasopisma Miasto Kobiet, w przypadku osób, które zamówiły prenumeratę, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia prenumeraty
– obsługi organizacji spotkań Klubu Miasta Kobiet, Szafobrania, warsztatów oraz innych eventów i akcji specjalnych Administratora, w przypadku zapisania się na nie, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na informowanie o kolejnych eventach
– realizacji usługi Konkursy, w przypadku wzięcia w nich udziału, zgodnie z regulaminem konkursów, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody z informowania o nowych konkursach
– obsługi Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami, w przypadku wysłania do nas takich zapytań, nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów

3. Będziemy przetwarzać minimalną liczbę Państwa danych, niezbędną do realizacji konkretnych celów, np. do wysyłki newslettera wystarczy Państwa e-mail, do obsługi Klubu Miasta Kobiet potrzebny jest e-mail oraz imię i nazwisko, ale już do wysyłki prenumeraty potrzebny jest pełny adres.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi, np. jeśli Państwo nie podadzą adresu email, nie będą Państwo mogli otrzymywać newslettera, jeśli nie podadzą Pańtwo swojego adresu zamieszkania, nie będziemy mogli wysłać prenumeraty.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, na potrzeby realizacji usług, których dotyczą, np. wysyłki newslettera, usług informatycznych, obsługi prenumeraty.

6. Przetwarzane przez nas Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.

8. Mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– żądania poprawienia (sprostowania) swoich danych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
– przenoszenia danych,
–  wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
– bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

10. Państwa dane nie będą profilowanie.

11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych przez nas narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w nowej ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza dane zawarte w plikach cookies. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową miastokobiet.pl, a ustawienia jego przeglądarki zezwalają na korzystanie z plików cookie, miastokobiet.pl uznaje to za zgodę użytkownika na wykorzystywanie takich plików.
– Pliki cookie to małe pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera użytkownika i przechowywane na tym komputerze. Pliki cookie przechowywane są w katalogu plików przeglądarki. Przy kolejnej wizycie w witrynie internetowej przeglądarka odczytuje plik cookie i przekazuje zawarte w nim informacje witrynie lub elementowi, który pierwotnie zamieścił dany plik cookie. Portal miastokobiet.pl wykorzystuje pliki cookie na swoich domenach, by poprawić komfort użytkowników. Nasze domeny mogą również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie w imieniu stron trzecich, na przykład przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.
– Pliki cookie można znaleźć w przeglądarce. Za pośrednictwem przeglądarki można zarządzać plikami cookie odnoszącymi się do podstawowych funkcji, usprawniania działania strony, personalizacji reklam. Różne przeglądarki wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi plików cookie. Zwykle można je znaleźć w menu Narzędzia lub Opcje. Można także skorzystać z menu pomocy w przeglądarce. Poza zarządzaniem plikami cookie przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę podobnych plików, takich jak lokalne obiekty udostępnione, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce.
– Portal miastokobiet.pl wykorzystuje reklamowe pliki cookie zarządzane przez strony trzecie do promocji swoich produków w witrynach internetowych portalu miastokobiet.pl i innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z niektórych reklamowych plików cookie zarządzanych przez witryny stron trzecich, takie jak DoubleClick, Facebook, Google Analytics i Adobe Flash.
– Wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych części witryn internetowych miastokobiet.pl. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki konieczne może być ponowne zainstalowanie odrzuconych plików cookie.
– Długość przechowywania plików zależy od rodzaju plików cookie. Sesyjne pliki cookie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie, w tym lokalne obiekty udostępnione („ciasteczka flashowe”), zwykle tracą ważność w okresie od dwóch miesięcy do dwóch lat.
13. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.