Wednesday, July 17, 2024
Home / PARTNER MK  / Pij z głową, albo nie pij wcale

Pij z głową, albo nie pij wcale

Zaczyna się niewinnie

Picie

fot. Wildpixel / Istock Photo

Niekiedy trudno rozpoznać, czy dane zachowanie mieści się w granicach normy, czy już poza nią wykracza. W przypadku picia alkoholu kłopot ten zdarza się często ‒ przeciętnemu człowiekowi trudno określić bez profesjonalnej diagnozy, czy jego picie jest „normalne” czy zmierza w kierunku picia destrukcyjnego

 

Biorąc pod uwagę picie alkoholu często kierujemy się „normą społeczną”, którą zauważamy wśród najbliższych nam osób ‒ porównujemy się do innych, sprawdzając, czy piją więcej, mniej, częściej czy rzadziej od nas. Niestety, takie kryterium może być złudne ‒ często osoby pijące dużo alkoholu, przebywają w towarzystwie znajomych, którzy również nie wylewają za kołnierz. Można mieć wtedy błędne wrażenie, że „wszyscy piją” i trwać w tej iluzji do momentu pojawienia się przykrych konsekwencji nadmiernego picia.

Picie

rys. Amelia Pierożek

Picie towarzyskie a picie szkodliwe

Żaden człowiek nie sięga po alkohol, aby doświadczyć szkód ‒ wręcz przeciwnie. Ludzie pijąc oczekują korzyści, takich jak poprawa nastroju, doświadczenie ulgi, relaksu. Pijąc jednak coraz częściej i więcej, nieświadomie zmienia się schemat picia na ryzykowny, bardziej szkodliwy. W początkowej fazie picia ma miejsce tzw. picie towarzyskie ‒ kiedy pijesz ze znajomymi, z powodu wszelkich okazji, dla przyjemności. Jest to picie sporadyczne, które nie ujawnia cech wskazujących na odstępstwo od normy. Pijąc coraz częściej, a także większe ilości alkoholu, picie towarzyskie może przerodzić się w picie ryzykowne. Picie ryzykowne to wzorzec picia, który charakteryzuje się wypijaniem dużych ilości alkoholu jednorazowo, przy czym nie pojawiają się żadne negatywne konsekwencje. Tak kontynuowany schemat picia może jednak sprawić, że szkody pojawią się w miarę upływu czasu. Picie ryzykowne może zatem prowadzić do picia szkodliwego ‒ wzorca picia, który przynosi szkody zdrowotne (fizyczne lub psychiczne), ale także społeczne, przy czym nie nosi cech uzależnienia.

Jak poznam, czy piję szkodliwie?

Picie szkodliwe przynosi negatywne konsekwencje głównie w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego. Poniżej podane są przykłady wskazujące na szkodliwy schemat picia:

 

• lekarz stwierdził u ciebie podwyższone wskaźniki wątrobowe,
• masz nadciśnienie lub cukrzycę, a lekarz wiąże to z twoim nadmiernym piciem,
• doświadczasz po piciu ogromnego kaca, silnych dolegliwości fizycznych, a nadal pijesz,
• jesteś rozdrażniony, masz wahania nastroju, przeżywasz nieuzasadnione niczym napięcie,
• masz obniżony nastrój, stany depresyjne,
• nie radzisz sobie z emocjami, trudno ci je kontrolować, wybuchasz, złościsz się bez powodu,
• doświadczasz trudności w myśleniu, koncentracji uwagi.

 

Powyższe przykłady to tylko niektóre ze szkód, jakich może doświadczać osoba nadmiernie pijąca. Przy szkodliwym wzorcu picia pojawiają się też straty w obszarze społecznym ‒ trudno wywiązywać się z określonych ról, następują problemy, konflikty w relacjach, zaniedbywanie obowiązków w pracy czy w domu, izolacja społeczna, zachowania agresywne niekiedy skutkujące prawnymi konsekwencjami. Do szkód związanych z tym wzorcem picia zalicza się także powtarzającą się utratę świadomości w trakcie picia (tzw. „rwany film”).
Picie szkodliwe, które kontynuowane jest w niezmienionym wzorcu używania alkoholu, jeśli nie zostanie nie zatrzymane, najprawdopodobniej rozwinie się w uzależnienie.

Picie szkodliwe a uzależnienie

Picie, które przynosi szkody zdrowotne i społeczne, może rozwinąć się w uzależnienie od alkoholu. Alkoholizm to choroba, którą można zdiagnozować na podstawie konkretnych objawów. Objawy uzależnienia to: głód alkoholowy (pragnienie, chęć wypicia alkoholu lub przymus), zmiana tolerancji picia (większe ilości wypijanego alkoholu), objawy odstawienne (silny kac, niepokój, drżenie rąk, potliwość itp.), picie pomimo szkód (wiedza o szkodach spowodowanych piciem i kontynuowanie picia), koncentracja życia wokół picia (zaniedbanie innych sfer życia ‒ relacji, pracy, hobby itp.), upośledzenie kontroli picia (trudność w decydowaniu o zaprzestaniu picia, picie kilka dni pod rząd).

Picie piwa

fot. Digital Photo and Design / Pixabay

 

Uzależnienie to występowanie co najmniej trzech z tych sześciu objawów. Picie szkodliwe można zdiagnozować już przy występowaniu dwóch powyższych objawów, z czego najczęściej jednym z nich jest picie pomimo szkód. Osoba, która pije szkodliwie, doświadcza wcześniej wymienionych negatywnych konsekwencji picia, a dodatkowo np. również odczuwa głód alkoholu lub coraz bardziej zawęża swoją aktywność do działań związanych z piciem, np. zamiast spędzać wieczory z rodziną, pije piwo lub wychodzi na drinka z kolegami. Zauważenie tych niepokojących objawów i zwrócenie się po pomoc terapeutyczną umożliwia zatrzymanie destrukcyjnego picia, oraz zapobiega rozwojowi uzależnienia.

 

Terapia ma pomóc ‒ kiedy piję szkodliwie lub jestem uzależniony

 

A jak to wygląda na przykładzie miejsca, w którym pracuję?

Kiedy zauważasz u siebie problem z alkoholem, właściwym krokiem jest podjęcie terapii uzależnienia. W naszym gabinecie Alma Libre proponujemy szeroką ofertę pomocy terapeutycznej. Nawet jeśli problem alkoholowy nie zyskał jeszcze cech uzależnienia, lecz mieści się w ramach picia szkodliwego, podjęcie terapii jest jak najbardziej wskazane.

Zatrzymanie problemu alkoholowego na każdym etapie jego rozwoju jest możliwe, a im wcześniej zostanie on zauważony i poddany terapeutycznym oddziaływaniom, tym większa szansa na zmianę w tym zakresie.

 

Leczenie odwykowe w obszarze nadmiernego picia czy uzależnienia od alkoholu przyjmuje formę spotkań indywidualnych oraz sesji grupowych. Terapia indywidualna uzależnień daje możliwość pracy z terapeutą uzależnień nad wzmacnianiem umiejętności utrzymywania abstynencji, radzenia sobie z głodem alkoholu, a także poprawy w innych sferach życia. Terapia daje szansę przyjrzeć się funkcji, jaką picie pełni w życiu ‒ nikt nie pije szkodliwie ani nie uzależnia się na własne życzenie, zawsze pod spodem kryje się coś, co wymaga przepracowania. Najczęściej nadmierne i destrukcyjne picie wiąże się z trudnościami w obszarze radzenia sobie z emocjami, w relacjach z ludźmi i z samym sobą (niskie poczucie własnej wartości, brak akceptacji siebie w pełni). Terapia alkoholizmu umożliwia pracę we wszelkich tych sferach, co w efekcie służy długotrwałej zmianie i poprawie jakości życia.

 

Niezwykle skuteczną formą terapii prowadzonej w gabinecie Alma Libre jest też terapia grupowa uzależnień. Uczestnicy terapii grupowej podczas spotkań mogą uzyskać wzajemne wsparcie, doświadczyć zrozumienia swojego problemu, czerpać od innych w kontekście sposobów radzenia sobie z głodem alkoholu, wzmacniać swoją motywację do trzeźwienia. Dzięki obecności terapeuty na sesjach terapii grupowej, uczestnik terapii ma szansę zyskać wiedzę na temat szkodliwego picia i uzależnienia, a także wyposażyć się w niezbędne do trzeźwego życia narzędzia, umiejętności. Podejmując terapię w Alma Libre możesz przyglądać się swojemu problemowi w terapii indywidualnej lub grupowej, bądź korzystając z obu form wsparcia jednocześnie, co uznaje się jako najbardziej efektywny sposób leczenia.

 

 

Bartłomiej Pierożek

Bartłomiej Pierożek, fot. Magdalena Matulka

 

 

 

Autor, Bartłomiej Pierożek, jest Certyfikowanym Terapeutą Uzależnień w Alma Libre Terapia i Leczenie Uzależnień Warszawa

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ