Sunday, March 3, 2024
Home / Rozwój  / Psychologia  / Ona, On i kompromis

Ona, On i kompromis

Jaką rolę w osiąganiu kompromisu pomiędzy kobietami i mężczyznami odgrywa język i sposób komunikowania się? Czy kobiety i mężczyźni widzą go podobnie? W jaki sposób do niego dążą?

Ona, On i kompromis

Ona, On i kompromis / fot. shutterstock

artykuł pochodzi z portalu dla kobiet PolkaPeel.com

Często mówimy o różnicach w sposobie postrzegania rzeczywistości przez mężczyzn i kobiety. Różnice uwydatniają się też, jeśli chodzi o język i styl komunikowania się. Przekłada się to na relacje kobiet z mężczyznami i związki, jakie budujemy, a nieporozumienia pomiędzy kobietami i mężczyznami tłumaczone są właśnie tymi różnicami. Wiadomo, że najlepszym sposobem na budowanie związku i najbardziej skuteczną metodą na jego utrzymanie jest współpraca i kompromis. Jaką rolę w osiąganiu kompromisu pomiędzy kobietami i mężczyznami odgrywa język i sposób komunikowania się? Czy kobiety i mężczyźni widzą go podobnie? W jaki sposób do niego dążą?

Ona i On: styl komunikowania

Różnice w stylu komunikowania się kobiet i mężczyzn niekiedy porównywane są do różnic w komunikowaniu się w kontekście międzykulturowym. Załóżmy, że spotykasz kogoś, dla kogo język angielski także jest językiem wyuczonym. Kiedy rozmawiacie, posługujecie się tymi samymi słowami, jednak znaczenie, jakie przypisujecie poszczególnym słowom i zwrotom, możne być różne, bo zależne od kontekstu kulturowego, w którym wyrastaliście. W rezultacie komunikacja może okazać się trudna, może dojść do nieporozumień na tym właśnie tle. I tak dzieje się w przypadku komunikacji, jaka zachodzi pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Ona, On i kompromis

Ona, On i kompromis / fot. shutterstock

Podczas gdy kobiety przekazują informacje, używając metafor, generalizacji lub też ubarwiając przekaz, mężczyźni taki komunikat odbierają dosłownie i często reagują obronnie. A to z kolei u kobiet wywołuje poczucie braku zrozumienia. Kobiety komunikując, zazwyczaj posiadają podwójną intencję: chodzi bowiem o przekaz informacji, ale także o niewyrażoną wprost potrzebę wsparcia. Podczas gdy dla kobiet rozmowa jest warunkiem koniecznym dla poczucia bliskości i tego, aby czuły się kochane, dla mężczyzn rozmowy na wyższym poziomie intymności bywają wyzwaniem.

Ona i On: ku kompromisowi

Najnowsze badania pokazują, że w sytuacji konfliktu lub nieporozumienia mężczyźni  i kobiety reagują inaczej. Mężczyźni odbijają emocje swojej partnerki tak, aby ją „udobruchać”. Kobiety natomiast reagują odwrotnie. Oznacza to, że jeśli mężczyzna jest optymistyczny, kobieta będzie bardziej pesymistyczna, a gdy mężczyzna jest pesymistyczny, kobieta przejawiać będzie więcej optymizmu. Badanie to pokazuje również, że kobiety i mężczyźni inaczej postrzegają współpracę i możliwość kompromisu.

Autorzy badania podają tak dobrze znany nam z życia codziennego przykład zakupów. Mężczyzna widząc kobietę w nowej sukience, zazwyczaj powie, że mu się podoba, kobieta słysząc taką odpowiedź, będzie raczej skłonna przymierzyć kolejne sukienki. Mężczyźni bowiem przyjmują strategię współpracy tak, aby uniknąć konfliktu. Kobiety natomiast usiłują dojść do sedna konfliktu lub nieporozumienia. Odgrywają więc też rolę „emocjonalnego regulatora” związku. Ciekawostką jest poza tym fakt, że mężczyźni łatwiej odnajdują kompromis we współpracy z mężczyznami, w porównaniu z tym, jak kompromis osiągają kobiety we współpracy z innymi kobietami.

Okazuje się zatem, że w męskim i kobiecym rozumieniu współpraca i kompromis nie oznacza tego samego. Warto uświadomić sobie te różnice, ponieważ ich istnienie nie oznacza, że kompromis nie jest możliwy. Informacje te natomiast mogą pomóc parom we wzajemnym lepszym rozumieniu siebie i własnych emocji, a ta wiedza z kolei może przełożyć się na lepszą trwałość związków.

Opracowała Milena Łucka 

Wykorzystano: Randall, A. K.. Post, J. H., Reed, R. G. & Butler, E. A. “Cooperating with your Romantic Partner: Associations with Interpersonal Emotional Coordination”. Journal of Social & Personal Relationships.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony PolkaPeel.com

Oceń artykuł
1KOMENTARZ
  • apex coins 31 sierpnia, 2019

    This is a must for all to have the apex legends game here.

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ