Saturday, April 13, 2024
Home / Kultura  / Rondo znaczy koło

Rondo znaczy koło

Znak to coś więcej niż mogłoby się wydawać. Przyjdź na Ogólnopolską Wystawę Znaków Graficznych i przekonaj się o tym

Znak to jeden z podstawowych elementów komunikacji wizualnych / fot. materiały prasowe

Wędrówka przez wystawę to niejako wniknięcie w niezwykły rytuał, odarty z mistycznej aury. Mowa o wystawie znakomitej artystki Anny Zaradny „Rondo znaczy koło”. Podejmuje wątki twórczości samej autorki związane z wieloznacznością koncepcji i relacji pomiędzy ideami a medium formy

 

Język Wenus, 2012, instalacja multimedialna / fot. materiały prasowe

Język Wenus, 2012, instalacja multimedialna / fot. materiały prasowe

Zaradny używa bowiem charakterystycznych dla swoich działań środków abstrakcji, prototypowych obiektów dźwiękowych oraz architektonicznych o minimalistycznej estetyce, światła, bieli i czerni. Nakreśla sensualną, performatywną przestrzeń, naznaczoną silnie jej osobistą fizyczną obecnością oraz ukazującą stosowane przez nią metody pracy, takie jak: eksperyment jako podstawa działania, kontrolowany przypadek, repetycja, przetworzenie czy procesualność. Podczas wernisażu w przestrzeni wystawy rozpocznie się performans Anny Zaradny „Go Go Theurgy”.

Anna Zaradny – wybitna artystka dźwiękowa i wizualna, kompozytorka oraz instrumentalistka. Dla jej twórczości charakterystyczna jest integracja sztuk wizualnych i dźwiękowych, przejawiająca się w konstruowanych przez nią wielokanałowych instalacjach, obiektach oraz kompozycjach muzyczno-przestrzennych. W pracach Zaradny dźwięk traktowany jest jako integralny komponent przestrzeni. Artystka używa go do artykulacji tej przestrzeni. Prace zazwyczaj pomyślane są dla konkretnych miejsc, a przy tym uwzględniają ich specyfikę (włączając lokalną audiosferę i właściwości przestrzenne). Autorka wystaw indywidualnych: m.in. Pass/ed (No Local, Kraków, 2010), Język Wenus (Galeria Starter, Warszawa, 2012), Rekonstrukcja (Galeria Starter, Warszawa, 2015). W 2011 roku została finalistką „Spojrzeń – Nagrody Fundacji Deutsche Bank” i laureatką nagrody publiczności.

Go Go Theurgy, 2016, performans i okładka płyty / fot. Magda Wunsche

Go Go Theurgy, 2016, performans i okładka płyty / fot. Magda Wunsche

Od końca lat 60. ubiegłego wieku w Polsce nie powstała żadna wystawa ani publikacja podejmująca próbę całościowego pokazania historii znaków graficznych oraz identyfikacji wizualnych. Abstrakcyjne symbole, plastyczne metafory i graficzne skróty są jak litery graficznego systemu językowego, gdzie niczym w soczewce skupia się historia danego społeczeństwa lub kraju.

Dlatego bowiem, na uznanie zasługuje inna ekspozycja, gdzie zostaną przedstawione projekty z lat 1945 –1969. Pozwoli ona skonfrontować działania nestorów projektowania z najnowszymi pracami z dziedziny projektowania graficznego. Wystawa zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to odtworzenie Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. Na wystawie odbywającej się w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie zaprezentowano wówczas 335 projektów z nadesłanych zgłoszeń, w tym: znak Pekao, Mody Polskiej czy Domu Handlowego „Telimena” lub inne znaki graficzne takich twórców jak: Ryszard Bojar, Jan Hollender bądź Emilia Nożko-Paprocka.

W drugiej zaś części ekspozycji zostaną zaprezentowane 335 najnowsze znaki powstałe w latach 2000 – 2015 spośród 3000 nadesłanych projektów. Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych była jak dotąd pokazywana w Centrum Designu w Gdyni, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Galerii BWA Dizajn we Wrocławiu, w Zamku Cieszyn, a także w Institute of Design w Kielcach.

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych_3

Wernisaż Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych w Centrum Designu Gdynia, wrzesień 2015 roku / fot. Hanna Jakóbczyk

Więcej informacji na stronach: owzg.pl  oraz http://bunkier.art.pl/?page_id=14

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ