Sunday, July 21, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Obowiązek Informacyjny RODO – prenumerata „Miasta Kobiet”

Obowiązek Informacyjny RODO – prenumerata „Miasta Kobiet”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Etna Aneta Pondo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane

Obowiązek informacyjny: prenumerata „Miasta Kobiet” / fot. Paweł Czerwiński / Unsplash

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Etna Aneta Pondo.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji prenumeraty oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. marketingu własnych produktów lub usług, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w innym celu(w tym celu skopiuj tę notę i dołącz do e-maila o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, i podpisz), to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody. Możesz to zrobić w każdej chwili.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu itp.
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez – e-mail: rodo@miastokobiet.pl.
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield, tzw. Tarcza prywatności.
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą kierujemy właśnie do Ciebie.
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ