Tuesday, July 16, 2024
Home / #ZOSTAŃWDOMU  / Obniż koszty firmy w kryzysie bez wychodzenia z domu

Obniż koszty firmy w kryzysie bez wychodzenia z domu

Dowiedz się, jak uratować swoją firmę w czasie pandemii

coraz niższe stosy pieniędzy dl a zobrazowania obniżanie kosztów w firmie

Obrazowo obniżanie kosztów w firmie

Czy istnieją sposoby na obniżenie kosztów niezarabiającej firmy pomimo epidemii, licznych zakazów oraz drastycznego spowolnienia naszych firm, nadal ponosimy koszty najmu biur, zatrudnienia pracowników, gdy zawarte przed pojawieniem się epidemii umowy nadal nas obowiązują?

 

 

Na pierwszym miejscu, każdy przedsiębiorca, zarówno ten zatrudniający pracowników, jak również samozatrudniony, powinien rozważyć możliwość skorzystania z pomocy Urzędów Pracy, Polskiego Funduszu Rozwoju czy też Agencji Rozwoju Przemysłu, które oferują przedsiębiorcom m.in. wsparcie w formie przyznawanych pożyczek, które w określonych okolicznościach będą musiały zostać zwrócone jedynie w 25%. Oznacza to, że z pożyczonej kwoty 100.000 zł w celu utrzymania działalności na dotychczasowym poziomie finansowym i zatrudnienia, przedsiębiorca musiałby zwrócić tylko 25.000 zł.

Poza wnioskowaniem o przyznanie pomocy finansowej, pozostaje również kwestia wiążących nas umów, które straciły dla nas – w całości lub w części – znaczenie gospodarcze. W aktualnej sytuacji możemy powołać się na instytucje prawne, które pozwolą nam obniżyć, a czasem nawet wykluczyć te koszty – mówi Jerzy Krypel, prawnik i współzałożyciel portalu Eagle Law. W takim celu możemy powoływać się m.in. na instytucję siły wyższej lub też nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus). W określonych okolicznościach, możemy również rozważyć zastosowanie innych instytucji prawnych, jak np. niezawiniona niemożliwość świadczenia. Zależy to jednak od indywidualnej sytuacji i treści zawartej umowy.

Obniżysz koszty w firmie wykazując, że stałeś się ofiarą siły wyższej

Siła wyższa jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Przesłanki uznania określonego zdarzenia za siłę wyższa są zatem obiektywne. Ocena, czy w danych okolicznościach mamy z nią do czynienia powinna zostać dokonana „z zewnątrz”, jednak przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji ocenianego. To bowiem, co niemożliwe dla jednej osoby, dla innej może okazać się w takich samych okolicznościach możliwym.

Jeśli zatem siła wyższa w postaci epidemii faktycznie uniemożliwia wykonanie naszego zobowiązania – możemy skorzystać z jej następstw. Konsekwencją będzie wyłączenie naszej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Na przykładzie – jeśli nie możemy świadczyć usługi, bo nasz sklep jest na liście działalności, których nie wolno prowadzić w czasie epidemii, trudno mówić tutaj o zawinionym niewykonaniu zobowiązania. Podobnie będzie z obowiązkiem zapłaty czynszu umownego za lokal przeznaczony do prowadzenia takiej działalności. Należy podkreślić, że podstawy do negocjacji stawek czynszu mamy również w przypadku, gdy zgodnie z przepisami nadal możemy prowadzić działalność, dotyczy to np. biur księgowych, czy restauracji dostarczających posiłki na wynos.

Pomoże ci powołanie się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków

Możemy się również powołać na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków, która uprawnia sąd do zmiany treści naszej umowy, ingerencji w wysokość świadczeń wzajemnych lub nawet rozwiązania umowy. Istnieją też instytucje prawne, których zastosowanie w aktualnych okolicznościach budzi pewne wątpliwości wśród prawników. Do takich zaliczyć możemy niezawinioną niemożliwość świadczenia, która wyłącza uprawnienie do żądania wykonania świadczenia wzajemnego. Powołanie się na tę instytucję wydaje się uzasadnione, jeśli np. wynajęliśmy lokal w celu prowadzenia działalności, która jest wprost zakazana w czasie epidemii (np. salon fryzjerski, salon kosmetyczny, siłownia).

W okresie epidemii, ze względu na ogromne spowolnienie gospodarki, wiele firm będzie narażonych na upadłość. W dużej ilości można tego uniknąć, ograniczając, a czasem nawet prawie w całości eliminując koszty (najem, pracownicy, biura) oraz wnioskując o niezbędną pomoc finansową. Ważne jest, by firmy zdawały sobie z tego sprawę i odwoływały się w tym zakresie do pomocy prawników.

W tym czasie, szczególnie uzasadnione jest przekazanie przedsiębiorcom łatwego w obsłudze narzędzia, dzięki któremu uzyskają fachową pomoc, na którą mogliby sobie finansowo pozwolić.

Prawnicy z www.eaglelaw.pl rzucają koło ratunkowe firmom, chcącym obniżyć koszty firmy w czasie pandemii

Dzięki dziesiątkom prawników, skupionych w ramach jednego portalu (www.eaglelaw.pl), klienci mogą bez wychodzenia z domu uzyskać pomoc, która pozwoli ich firmie pozostać na rynku, pomimo kryzysu.

Nad pomysłem pracowaliśmy przez przeszło rok, zanim portal rozpoczął swoją działalność. Skupia się on na udostępnieniu pomocy prawnej na wysokim poziomie, świadczonej przez doświadczone kancelarie prawne, na szeroką skalę

– mówią założyciele.

– Minimalizujemy koszty przez to, że kancelarie dostają gotowe zlecenia, bez żadnych formalności po ich stronie. Wybieramy ponadto kancelarie, które specjalizują się w określonej dziedzinie – otrzymując wiele zleceń tego samego rodzaju mogą obniżyć czas pracy, a więc również koszty, a przy tym dojść do perfekcji przy rozwiązywaniu określonych problemów. Nasi klienci korzystają na tym ze zdwojoną siłą! Dzięki zawartym przez nas umowom współpracy z kancelariami i wynegocjowanym stawkom, z usług w bardzo szybkim czasie i po bardzo konkurencyjnych stawkach mogą korzystać klienci na terenie całej Polski, wkrótce także innych krajów europejskich.

Jest to niewątpliwie rewolucyjny tryb świadczenia usług prawnych.

Zamierzamy przede wszystkim udostępnić usługi na bardziej przejrzystych finansowo warunkach, żeby klient nie obawiał się otrzymania faktury.

Wiemy od razu ile zapłacimy, a w przypadku większości usług, również jaki będzie dokładny czas ich wykonania, jeszcze przed złożeniem przez nas zamówienia. Trudno wyobrazić sobie czas, który bardziej uwidaczniałby konieczność takiego, nowoczesnego modelu świadczenia usług prawnych.

Pomoc w czasie kryzysu związanego z epidemią klienci Eagle Law mogą uzyskać po pośrednictwem portalu www.eaglelaw.pl – dotyczy to obniżenia kosztów firmy, pomocy w uzyskaniu finansowania, czy rozpoczęcia sprzedaży internetowej. Klienci znajdą tam również mnóstwo praktycznej i darmowej wiedzy, która pomoże im w czasie kryzysu!

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ