Sunday, May 19, 2024
Home / Kultura  / Niedziela w Koszycach, czyli kilka słów o wystawie Koszycka moderna

Niedziela w Koszycach, czyli kilka słów o wystawie Koszycka moderna

Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury zaprasza na wystawę. Co znalazło się w programie? Sprawdź!

Plakat zapowiadający niedzielną wystawę / fot. materiały prasowe

W Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury można zobaczyć ponad 80 prac słowackich modernistów, których twórczość artystyczna przypadła na lata 20. minionego wieku. To już kolejny raz, kiedy MCK przybliża sztukę naszych najbliższych sąsiadów, która, paradoksalnie, jest mało znana polskiej publiczności. W najbliższą niedzielę (23 października) zapraszamy na dzień otwarty towarzyszący wystawie

Plakat zapowiadający niedzielną wystawę / fot. materiały prasowe

Plakat zapowiadający niedzielną wystawę / fot. materiały prasowe


Program:

Godz. 12:30-13:30 – Minispotkania ze sztuką
Warsztaty dla dzieci w wieku 4–6 lat wokół hasła ULICA. (nie obowiązują zapisy)

Godz. 10.00 – 14.00 Fotograficzne atelier z Koszyc – możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w koszyckiej foto-budce 

Godz. 12.00, 14.00 – oprowadzanie po wystawie w j. polskim

Godz. 16.15 – oprowadzanie kuratorskie Natalii Żak w j. polskim

Godz. 16.00 – oprowadzanie po wystawie w j. angielskim

Godz. 17.00 – Czytanie Koszyc. Aktor, Łukasz Pracki, czyta fragmenty prozy noblisty Sándora Máraia

Koszycka moderna

16.09.2016 – 27.11.2016

Wystawa stanowi prezentację środowiska artystycznego Koszyc lat dwudziestych minionego wieku. Zjawisko to, określane mianem „koszyckiej moderny”, współtworzyli artyści związani z miastem na stałe – jak Anton Jaszusch czy Konštantín Bauer – oraz twórcy przyjezdni, przebywający w Koszycach przez kilka lat, a nawet miesięcy, np. Eugen Krón, František Foltýn, Géza Schiller czy Sándor Bortnyik. Wielu z nich związanych było wcześniej ze środowiskiem budapesztańskim, wiedeńskim lub berlińskim.

Dla pełnego zrozumienia prezentowanego zjawiska szczególnie istotny jest kontekst miejsca. Koszyce – miasto o wielowiekowej historii i żywych tradycjach artystycznych – były przestrzenią krzyżowania się różnych wpływów kulturowych, zamieszkałą przez ludność słowacką, węgierską, niemiecką i żydowską. Charakter miejsca sprzyjał atmosferze otwartości i tolerancji, która przyciągała doń liczne grono twórców. Wraz z powstaniem Pierwszej Republiki Czechosłowackiej Koszyce stały się ważnym centrum kulturalnym i największym ośrodkiem miejskim na wschodnich krańcach nowo utworzonego państwa. Istotną rolę w tym procesie odegrało Muzeum Wschodniosłowackie oraz jego dyrektor – czeski prawnik Josef Polák, który skupił wokół siebie liczne grono twórców.

W latach dwudziestych Koszyce stały się przestrzenią dialogu dla artystów ulegających rozmaitym impulsom i reprezentujących różnorodne stylistyki. To właśnie otwartość, wielonarodowość i pluralizm artystycznych postaw najlepiej oddają specyfikę prezentowanego zjawiska. W swoich poszukiwaniach twórcy niejednokrotnie wykorzystywali motywy zaczerpnięte z miejskiej ikonografii (np. Gejza Schiller, Július Jakoby), sięgali po tropy związane z problematyką społeczną (Konštantín Bauer), snuli wizje na temat człowieka przyszłości (Eugen Krón) czy podejmowali wątki o charakterze egzystencjalnym (Anton Jaszusch). Wystawa w Galerii MCK jest zaproszeniem do przyjrzenia się z bliska tej niezwykłej mozaice artystycznych osobowości, a tym samym do odkrycia nieznanego oblicza sztuki z terenu Słowacji i złożoności Europy Środka.

Prezentowane na wystawie dzieła pochodzą z kolekcji państwowych i prywatnych w Koszycach, Bratysławie i Preszowie. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Galerią Wschodniosłowacką w Koszycach.

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ