Saturday, June 22, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Mobbing, jako jedna z form dyskryminacji

Mobbing, jako jedna z form dyskryminacji

Dyskryminacja pracowników niekoniecznie jest domeną pracodawców. Jej źródłem mogą być również współpracownicy. Na jakim tle może być prowadzona dyskryminacja?

fot. materiał prasowy

Dyskryminacja pracowników niekoniecznie jest domeną pracodawców. Jej źródłem mogą być również współpracownicy. Na jakim tle może być prowadzona dyskryminacja?

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

Wariantów jest niestety wiele, pracownik może być dyskryminowany ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, wyznanie, pochodzenie, orientację seksualną czy przekonania polityczne i wiele innych. Obok tych powszechnie znanych wskaźników od jakiegoś czasu w społeczeństwie funkcjonuje również zjawisko mobbingu, jest to też forma dyskryminacji. Przyjrzymy się zatem  mu bliżej.

Czym jest mobbing?

Trudno jest jednoznacznie określić, czym jest mobbing. Na pewno jest zjawiskiem długotrwałym i systematycznie powtarzającym się. Nie będzie nim zatem jednorazowa krytyka, złośliwy komentarz czy wyśmiewanie się z danego pracownika. Ale będzie nim terror psychiczny, stosowany przez jedną, a niekiedy nawet kilka osób. Tutaj pracownik jest po prostu nękany przez wiele miesięcy i nie ma możliwości obrony.

Z racji tego że , jest to dość nowa forma dyskryminacji, trudno niekiedy zakwalifikować niektóre działania jako mobbing. Jednak zadaniem przed jakim stoi pracodawca jest oczywiście przeciwdziałanie takiemu zachowaniu . Musi on przede wszystkim informować zespół o konsekwencjach prowadzenia takich działań, a także dać sygnał, że wszelkie skargi na tym tle będą rozpatrywane priorytetowo. W interesie pracodawcy leży to, aby firma była wolna od mobbingu – bowiem jednymi ze skutków są zmniejszenie wydajności pracowników oraz rozprzestrzenianie się negatywnych opinii o przedsiębiorstwie, co oczywiście wpływa na jej wizerunek.

Przedsiębiorcy, którzy chcą mieć pewność, że wewnątrz ich firmy nie dochodzi do takich zachowań mogą przeprowadzić audyt etyczny. Jeśli zależy im dodatkowo na weryfikacji czy wybrany przez nich dostawca będzie działał zgodnie z kodeksem postępowania mogą zlecić przeprowadzenie audytu SMETA, zgodnego z metodologią Sedex. Skupia się on na takich obszarach jak: badanie przejawów dyskryminacji, sprawdzenie przestrzegania norm czasu pracy czy monitoringu pod kątem zatrudniania dzieci i nieletnich.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ