Sunday, May 19, 2024
Home / Kultura  / MCK – oknem na świat

MCK – oknem na świat

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie przedstawiło bogaty program na najbliższy czas oraz przybliżyło informacje dotyczące misji i wizji instytucji według nowej strategii na lata 2013 - 2017. MCK - od ponad dwudziestu lat realizuję misję

Śniadanie prasowe w MCK / fot. materiał prasowy

Śniadanie prasowe w MCK / fot. materiał prasowy

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie przedstawiło bogaty program na najbliższy czas oraz przybliżyło informacje dotyczące misji i wizji instytucji według nowej strategii na lata 2013 – 2017. MCK – od ponad dwudziestu lat realizuję misję i zobowiązania wobec Polski i Krakowa – chce być oknem na świat.

Międzynarodowy dialog w kulturze

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jest jedyną instytucją w kraju, która w sposób interdyscyplinarny zajmuje się fenomenem szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Prowadzi działalność naukowo – badawczą i równocześnie wypełnia misję dyplomacji publicznej przez międzynarodowy dialog w kulturze. Koncentruje się wokół zjawiska dziedzictwa kulturowego, które poddawane jest krytycznej i wielostronnej refleksji.

Śniadanie prasowe w MCK / fot. materiał prasowy

Śniadanie prasowe w MCK / fot. materiał prasowy

W Krakowie – dla Krakowa – przez Kraków

Zależy nam na tym, żeby poprzez naszą działalność, kultura stała się katalizatorem dialogu w Europie Środkowej i na świecie – przyznał dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, prof. dr hab Jacek Purchla. Niesamowicie cieszy nas fakt, że to co robimy – robimy w Krakowie, dla Krakowa i przez Kraków – podkreśla.

Wzmocnienie pozycji Polski jako aktywnego uczestnika debaty na arenie międzynarodowej w kwestii kultury i dziedzictwa narodowego, budowanie wizerunku naszego kraju jako promotora współpracy kulturalnej w Środkowej Europie oraz rozwijanie nowoczesnej, sprawnie zarządzanej instytucji – to kluczowe cele jakie instytucja sobie wyznaczyła.

Wystawy – projekty – kwartalnik – konferencje

Najważniejsze postanowienia realizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaplanowane na rok 2014:

• wystawa Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914, od 7 maja do 7 września 2014 roku

• projekty realizowane w ramach współpracy z państwami członkowskimi Grupy Wyszegradzkiej

• kwartalnik „Herito”. Dziedzictwo, kultura, współczesność nr. 14, 15, 16, 17

• konferencja Nagrody i stereotypy dwadzieścia pięć lat później. Nowe granice, nowe horyzonty, od 4 do 5 czerwca 2014 roku

• projekt Polska i Petersburg, 2013 – 2015

• projekt i wystawa Mit Galicji, od 8 października 2013 roku do 8 marca 2015 roku

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie: www.mck.krakow.pl/main-page

Ewa Figura

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ