Friday, July 19, 2024
Home / Zdrowie  / Choroby  / Mąż alkoholik – jak z nim rozmawiać i gdzie szukać pomocy?

Mąż alkoholik – jak z nim rozmawiać i gdzie szukać pomocy?

Alkoholik nie musi się upijać do nieprzytomności

Mąż alkoholik

fot. Igor Normann / Adobe Stock

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa w sposób negatywny nie tylko na samą osobę pijącą, lecz również na jej otoczenie. Skutki uzależnienia szczególnie silnie dotykają najbliższych alkoholika. Duże obciążenie emocjonalne, a także finansowe, odczuwają przede wszystkim żony uzależnionych od alkoholu mężów

 

Codzienność żon alkoholików

Żony alkoholików cierpią często na syndrom współuzależnienia. Pragną poprawy własnej sytuacji, równocześnie paraliżuje je jednak strach przed oceną, dlatego najczęściej nie przyznają się do alkoholizmu męża i starają się go ukrywać. W tym celu przejmują jego obowiązki, usuwają wyrządzane przez niego szkody i spłacają zaciągnięte długi. Żona alkoholika dostosowuje się do trybu życia uzależnionego męża. Jej codzienność wypełniają poczucie winy, zmartwienia oraz silny lęk. Do cech żon alkoholików należą:

 

• wyolbrzymianie lub, wprost przeciwnie, bagatelizowanie problemów,
• silne poczucie odpowiedzialności,
• tendencja do kontrolowania męża,
• zaniżona pewność siebie,
• tolerowanie zachowań męża alkoholika,
• usprawiedliwianie postępowania alkoholika,
• wiara w zmianę postawy męża.

 

Żony alkoholików wykazują się również podatnością na manipulację i z reguły starają się unikać kontaktów z otoczeniem, przez co często zostają same ze swoim problemem i nie wiedzą, gdzie zwrócić się po pomoc.

W jaki sposób rozmawiać z alkoholikiem?

Alkoholik, choć często sam nie zdaje sobie z tego sprawy, potrzebuje dużego wsparcia ze strony bliskich. Jego żona powinna więc starać się zburzyć mur, jakim otoczył się jej mąż. Wymaga to wielkiej cierpliwości i wytrwałości, potrafi jednak znacząco wspomóc proces leczenia. Rozmowę z alkoholikiem należy przeprowadzić z zachowaniem spokoju, wykazując się cierpliwością i kontrolując gniew. W komunikacji z osobą uzależnioną należy postawić na szczerość i otwartość, warto jednak powstrzymać się przed rzucaniem oskarżeń i wydawaniem sądów. Rozmowa ma służyć odbudowaniu zaufania między żoną i mężem i nawiązaniu porozumienia, które jest niezbędne do przekonania alkoholika do podjęcia leczenia. Powinna być przeprowadzona w momencie, w którym osoba uzależniona znajduje się w stanie trzeźwości. Do rozmowy należy się wcześniej odpowiednio przygotować. Warto w tym celu przygotować scenariusz konwersacji, który pomoże utrzymać dyskusję na właściwym torze.

Rozmowa z alkoholikiem

fot. Friends Stock / Adobe Stock

Jak zachęcić męża do rozpoczęcia terapii uzależnienia?

Żona nie jest w stanie zmusić męża alkoholika do podjęcia terapii, może jednak w sposób umiejętny nakłonić go do rozpoczęcia leczenia. Zadanie to nie jest łatwe – wiele osób uzależnionych od alkoholu żyje w zaprzeczeniu, udając, że nic im nie dolega, i nie wykazuje chęci do stawienia czoła problemowi. By przełamać ten opór i dotrzeć do męża, najlepiej unaocznić mu konsekwencje nałogu i skonfrontować go ze skutkami podejmowanych pod wpływem alkoholu działań. Żona musi więc powstrzymać się przed ukrywaniem problemu przed światem zewnętrznym i usuwaniem zniszczeń, jakich małżonek dokonał w stanie upojenia. Tylko w ten sposób alkoholik będzie mógł dostrzec szkody, jakie nałóg wyrządza w życiu jego i jego najbliższych. Podejmując próby pomocy uzależnionemu od alkoholu mężowi, kobieta w pierwszej kolejności musi jednak zadbać o własne bezpieczeństwo. Agresywne zachowania i jakiekolwiek przejawy przemocy stanowią sygnał do przerwania rozmów.

Pomoc w walce z alkoholizmem

Pomoc w walce z alkoholizmem oferują profesjonalne placówki medyczne oraz ośrodki leczenia i terapii uzależnień. Ich pracownicy udzielają porad najbliższym uzależnionych od alkoholu osób. Pomagają przygotować interwencję, w trakcie której alkoholik zostaje skonfrontowany z rzeczywistością i konsekwencjami swojego nałogu. Ośrodki tego typu zajmują się leczeniem uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych i przeprowadzają detoks alkoholowy, który umożliwia pozbycie się z organizmu toksyn i stanowi wstęp do dalszej terapii. Oferują również pomoc psychologiczną w formie psychoterapii. Placówki medyczne stosują także terapię awersyjną z wykorzystaniem esperalu, czyli wszywki alkoholowej.

Esperal – skuteczna metoda zrywania z nałogiem

Wszywka alkoholowa to wszczepiany pod skórę implant z lekiem, który w kontakcie z alkoholem wywołuje silne objawy zatrucia. Esperal pomaga wykształcić u osoby pijącej odruchy warunkowe, dzięki czemu skutecznie wymusza abstynencję. Wszywka alkoholowa pomaga uwolnić się od nałogu raz na zawsze. Żony alkoholików muszą jednak pamiętać, że skuteczność tej metody zależy od nastawienia pijącego człowieka. Implantacja wszywki alkoholowej we Wrocławiu (https://nasz-gabinet.pl/wroclaw/esperal/) to decyzja, która powinna zostać podjęta przez chorego z własnej woli.

Źródło: materiał Partnera MK

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ