Wednesday, May 29, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Kultura to wspólnota

Kultura to wspólnota

Legalna Kultura powstała, ponieważ świat ma wiele twarzy. Żyjemy w cywilizacji różnorodności. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru

Legalna Kultura / fot. materiał prasowy

Legalna Kultura / fot. materiał prasowy

pod naszym patronatem

Legalna Kultura powstała, ponieważ świat ma wiele twarzy. Żyjemy w cywilizacji różnorodności. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój.

Kultura to przestrzeń w której żyjemy. To wspólnota, w której twórcy i odbiorcy nie istnieją bez siebie nawzajem. Legalna Kultura działa po to, aby uświadomić wszystkim, że sposób, w jaki korzystamy z kultury, ma na nią ogromny wpływ. Przyzwolenie społeczne, dotyczące statusu dostępu do kultury z legalnych źródeł, jest bardzo ważne. Bez akceptacji społecznej nie będzie możliwości, aby owe źródła powstawały. Nie tylko twórcy i producenci odpowiadają za ich dostępność. Legalne źródła będą dostępne w sieci wyłącznie wtedy, kiedy będzie miał kto z nich korzystać. Bo tylko za przyzwoleniem

Legalna Kultura / fot. materiał prasowy

Legalna Kultura / fot. materiał prasowy

społecznym rynek kultury może rozwijać się i istnieć – im więcej będzie legalnych źródeł dostępu, tym taniej będzie można z nich korzystać. Dlatego staramy się, aby wszyscy uświadomili sobie własną istotną rolę w obiegu kultury.

Takie działania są trudne – współczesność stawia potężne wyzwania, także moralne i poznawcze. Temat poszanowania własności intelektualnej nie jest popularny ani atrakcyjny. Stanowi opozycję do zakorzenionych przekonań, że zasoby w Internecie są po prostu dostępne i powinny być za darmo. Odbiorcy często nie wiedzą, że płacą za kulturę pochodzącą z nielegalnych źródeł, i że kultura ze źródeł legalnych może być również bezpłatna.

Śledzimy zmiany społeczne i zdajemy sobie sprawę z obecności trendów związanych z „uwolnieniem kultury”. Jednak ta wolność bywa często pozorna. Bo swoboda jednych (odbiorców) oznacza często zniewolenie drugich (twórców). Zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożonym problemem jest kwestia dostępu do dóbr kultury. Legalna Kultura to kampania pozytywna – nie chodzi o piętnowanie tych, którzy myślą inaczej, ale o danie szansy ludziom chcącym aktywnie wspierać kulturę i jej twórców. Właśnie dlatego za jeden z priorytetów projektu uznaliśmy tworzenie bazy legalnych źródeł i wspieranie powstawania nowych. Nie jest sztuką zabronić wszystkiego – sztuką jest pokazać, że można z kultury korzystać w sposób otwarty, a zarazem zgodny z prawem i nie odzierający artystów z godności.

Legalna Kultura / fot. materiał prasowy

Legalna Kultura / fot. materiał prasowy

Dlatego nasza kampania skupia się na działaniach edukacyjnych, a nie na kontroli społecznej. Prawo nie nadąża za dynamicznymi zmianami kultury. Podstawą dla ochrony cennych dla nas dóbr powinny być nasze własne postawy i zachowania. Musimy – w najlepiej pojętym własnym interesie – wyprzedzić niedoskonałe przepisy. Wierzymy, że w odbiorcach kultury i w ich świadomych wyborach tkwi ogromny potencjał. Na pewno każdy chciałby być fair wobec twórców, zwłaszcza ulubionych. To oni kształtują nasz duchowy świat – jeśli nie pozwolimy im egzystować, zubożymy różnorodność charakterystyczną dla naszej współczesności i zminimalizujemy możliwość wyboru, na której tak nam zależy.

Legalna Kultura to pozytywna kampania społeczna, która łączy ludzi – twórców i odbiorców – zainteresowanych rozmową o dostępie do dóbr kultury i o wykorzystywaniu legalnych źródeł. Promujemy taki sposób kontaktu z kulturą, który daje satysfakcję zarówno artystom, jak i widzom, czytelnikom czy słuchaczom. Koncentrujemy się na budowaniu wspólnoty twórców i odbiorców kultury oraz na kształtowaniu postawy szacunku wobec pracy artystów. Artyści włączają się aktywnie w te działania – promują legalne źródła kultury, dzielą się wiedzą na temat korzystania z nich i mówią o tym, jak trudne jest tworzenie i jak wielu poświęceń wymaga. Kultura jest wspólnotą, w którą każdy może i powinien mieć swój wkład. Partnerami strategicznymi kampanii Legalna Kultura są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt wspiera także 21 instytucji i ponad 70 partnerów medialnych.

Kampania Legalna Kultura skierowana jest do odbiorców, którzy nie przykładają wagi do legalności źródeł, z których korzystają, jak również do tych, którzy świadomie korzystają z kultury i czują się odpowiedzialni za jej jakość. Do tych wszystkich, którym na kulturze po prostu zależy. Bo niezależnie od tego, co nas dzieli, może nas połączyć wspólny cel – wsparcie artystów i ich twórczości.

Więcej na www.legalnakultura.pl

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ