Monday, July 22, 2024
Home / Rozwój  / Biznes  / Kto i kiedy powinien zgłosić sprzedaż / kupno pojazdu?

Kto i kiedy powinien zgłosić sprzedaż / kupno pojazdu?

Zarówno sprzedający, jak i kupujący mają co robić

Kupno samochodu

fot. Unsplash

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, każda transakcja kupna-sprzedaży zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu organom administracji publicznej. Dowiedz się więcej na ten temat!

 

1. Kto musi dokonać zgłoszenia sprzedaży samochodu?
2. Gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu?
3. Zgłoszenie zbycia pojazdu przez nabywcę?
4. Procedura rejestracji pojazdu przez nowego właściciela
5. Kupno samochodu – jakie dokumenty są potrzebne?
6. Sprzedaż i kupno pojazdu – obowiązki informacyjne stron
7. Zakup samochodu z salonu – ubezpieczenie i gwarancja
8. O czym warto pamiętać przy zbyciu samochodu?

 

Kto musi dokonać zgłoszenia sprzedaży samochodu?

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży przy zbyciu pojazdu spoczywa na zbywcy – to aktualny właściciel pojazdu zarejestrowanego w urzędzie. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (np. w przypadku sprzedaży samochodu firmowego). Niezależnie od statusu sprzedającego, musi on w terminie 30 dni od daty transakcji poinformować urząd o kupnie samochodu przez nowego właściciela – to tzw. zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenia sprzedaży pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zbywcy. Może to być urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd miasta, w zależności od lokalizacji. Coraz więcej urzędów umożliwia też dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że sprzedający jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży auta – chyba, że podpisano umowę darowizny pojazdu.

Zgłoszenie zbycia pojazdu przez nabywcę?

Choć za większość formalności odpowiada dotychczasowy właściciel pojazdu, również kupujący powinien zadbać o prawidłowe zgłoszenie transakcji i spisanie ważnej umowy kupna. Dzięki temu uniknie ewentualnych problemów związanych z mandatem czy odpowiedzialnością za wykroczenia popełnione tym pojazdem.

Procedura rejestracji pojazdu przez nowego właściciela

Po zakupie samochodu kupujący musi dokonać przerejestrowania auta na siebie. Procedura wygląda następująco:

 

1. Zgłoszenie się z dokumentami, na których widnieją dane pojazdu, do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od jego kupna.
2. Dokonanie opłaty za przerejestrowanie auta.
3. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.
4. Zgłoszenie zakupu pojazdu do ubezpieczyciela w celu dokonania zmiany właściciela polisy OC.

 

Całość procedury zajmuje zwykle od 2 do 5 dni roboczych.

Kupno samochodu – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby prawidłowo zarejestrować zakupiony samochód, nowy właściciel musi przedstawić w urzędzie odpowiednie dokumenty.
Podstawowe dokumenty przy zakupie używanego samochodu:

 

• umowa kupna-sprzedaży pojazdu;
• dowód osobisty lub paszport nabywcy;
• dowód rejestracyjny pojazdu;
• karta pojazdu (o ile została wydana);
• polisa OC.

 

Dodatkowe dokumenty przy imporcie samochodu:

 

• faktura zakupu;
• dokumenty celne;
• tłumaczenia dokumentów na język polski;
• zaświadczenie, że samochód spełnia normy UE.

 

Przedstawienie kompletu dokumentów pozwoli na sprawną rejestrację pojazdu przez nowego właściciela.

Sprzedaż i kupno pojazdu – obowiązki informacyjne stron

Sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o wszelkich wadach i uszkodzeniach pojazdu, które są mu znane. Dotyczy to zarówno stanu technicznego, wypadków, napraw, jak i kwestii formalno-prawnych (np. ograniczenia prawa własności). Zatajenie istotnych informacji może stanowić podstawę do unieważnienia umowy lub dochodzenia odszkodowania. Kupujący powinien natomiast dokładnie obejrzeć pojazd i zapytać o wszelkie wątpliwości przed zakupem. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po nabyciu samochodu.

Zakup samochodu z salonu – ubezpieczenie i gwarancja

Kupując samochód z salonu dealerskiego można liczyć na uzyskanie atrakcyjnych warunków ubezpieczenia OC oraz AC w ramach oferty dilerów. Ważną kwestią jest również uzyskanie długoterminowej gwarancji na samochód, która znacząco podnosi komfort użytkowania nowego auta.

 

O czym warto pamiętać przy zbyciu samochodu?

Zarówno sprzedaż, jak i zakup samochodu wiążą się z szeregiem obowiązków formalnych. Ich wypełnienie zapewni bezproblemowe przerejestrowanie auta i przeniesienie prawa własności na nabywcę. Warto pamiętać o terminowym powiadomieniu urzędu, aby uniknąć konsekwencji finansowych lub prawnych.
Ważnym aspektem przy zakupie używanego samochodu jest sprawdzenie jego historii serwisowej oraz ewentualnych szkód i napraw. Warto poprosić sprzedającego o udostępnienie książki serwisowej lub historii napraw z warsztatu, aby sprawdzić, czy auto było regularnie serwisowane i czy nie miało poważniejszych uszkodzeń. Dodatkowo można wykonać odpłatne sprawdzenie historii pojazdu w bazie CEPiK, aby potwierdzić liczbę wcześniejszych właścicieli, datę pierwszej rejestracji czy informacje o zgłoszonych szkodach. Te działania pozwolą kupującemu podjąć świadomą decyzję i zminimalizować ryzyko zakupu samochodu w złym stanie technicznym.

 

Dowiedz się więcej na: https://ubezpieczamy-auto.pl/

Źródło: materiał Partnera MK
TAGI
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ