Wednesday, April 24, 2024
Home / Rozwój  / Społeczeństwo  / Kręgi Siostrzeństwa polsko-ukraińskie

Kręgi Siostrzeństwa polsko-ukraińskie

Zasiądź w Kręgu ze swoją siostrą z Ukrainy

Zgromadzenie Kręgów Kobiet

Kręgi Kobiet, fot. Marta Piskorek

Pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie odbywa się na wiele sposobów. Jednym z nich jest wspólne zasiadanie w Kręgach Kobiet. Akcję zainicjowała Fundacja Krąg Siostrzeństwa. Oprócz Kręgu zapowiedzianego na 8 marca w Warszawie, w całej Polsce odbywają się Kręgi, w których kobiety z Polski i z Ukrainy (i innych krajów: Białorusi, Rosji) mogą podzielić się tym, co w nich żywe i bolesne.

O Ś W I A D C Z E N I E w sprawie ataku totalitarnego reżimu Rosji na Ukrainę

My, kobiety z całej Polski, zebrane w Kręgu Siostrzeństwa,
jesteśmy wstrząśnięte inwazją na Ukrainę.
Nie zgadzamy się na wojnę i ludobójstwo.
Nie zgadzamy się na niszczenie narodu Ukrainy i jego kultury materialnej.
Współodczuwamy ze wszystkimi ludźmi dotkniętymi tą wojną.
Współodczuwamy z naszymi siostrami – kobietami i matkami Ukrainy i Rosji, z rodzinami kobiet, których domy i życie są poważnie zagrożone, a także z tymi, które muszą uciekać z kraju.
Współczujemy głęboko naszym siostrom, które tracą na wojnie swoich synów, córki, ojców i braci.
Pragniemy objąć nasze godne i silne siostry w Ukrainie i Rosji kręgiem siostrzeństwa, otoczyć je naszą miłością i mocą!
Chcemy też zadbać o nasze siostry, które przyjechały po ratunek do Polski, dać im opiekę i schronienie.
Zapraszamy wszystkie siostry Ukrainki, Rosjanki i siostry innych narodowości do wspólnego kręgu z okazji międzynarodowego dnia kobiet, który odbędzie się dnia 8 marca w godz. 16.00-20.00 na Jazdowie w Warszawie.

Zobacz też:

Kręgi Kobiet: oczy patrzą i ręce trzymają

 

STATEMENT on attack by the totalitarian regime of Russia on Ukraine

We, women from all of Poland, gathering in the circle of sisterhood, are shocked by the invasion on Ukraine.
We do not agree to war and genocide.
We do not agree to destroy the nation of Ukraine and its material culture.
We come with all people affected by this war.
We feel compassion with our sisters – women and mothers of Ukraine, with families of women whose homes and lives are endangered, and with those who must escape from the country.
We sympathize deeply with our sisters who lose their sons, daughters, fathers and brothers in the war.
We want to include our honoured and strong sisters in Ukraine in the circle of sisterhood,
embrace them with our love and power!
We also want to take care of our sisters who came to Poland for rescue, give them care and refuge.
We invite all Ukrainian sisters, Russian sisters and sisters of other nationalities to the joint circle for international women’s day on 8th of March, Jazdów, Warsaw.

заява фонду кола сестер про тоталітарну атаку режиму росії на україну

ми, жінки з усієї польщі, збіраємося в коло сестер!
ми шокoвані від вторження в україну
ми не згодні на війну і людей
ми не згодні знищувати націю україни і її матеріальну культуру
ми співчуваємо усім людям, які страждають від цієї війни
ми співчуваємо нашим сестрам н – жінкам і матерям україни
ми з сім’ями жінок, чиї домівки і життя зараз в небезпеці, та з тими, кому довелося тікати з країни
ми глибоко співчуваємо нашим сестрам, які втрачають своїх синів, дочок, батьків і братів на війні
ми хочемо включити наших гордих та сильних сестер, які проти війни в україні та росії до кола сестер
оточіми їх нашою любов’ю та силою!
ми також хочемо дбати про наших сестер, що прийшли до польщі за рятунком, дати їм нашу турботу та прихисток
запрошуємо всіх українок, росіянок та сестер інших національностей до спільного кола на міжнародний жіночий день (дата буде оголошена незабаром)

Przedstawicielki Kręgów Kobiet z różnych stron Polski, przedstawicielki Starszyzny Kobiet oraz zarządu Fundacji Krąg Siostrzeństwa
Representatives of Women’s Circles from various parts of Poland, representatives of Women’s Elders and the management of the Circle of Sisterhood Foundation
представниці жіночих кіл з різних куточків Польщі, представниці жіночих старійшин та керівництва фундації «Коло сестер»

Zobacz też:

Tanna Jakubowicz-Mount: Tanna i Matka Ziemia (wywiad)

Lista osób podpisanych pod oświadczeniem

Tanna Jakubowicz-Mount
Alicja Bednarska
Hanna Świątkowska
Agnieszka Agni Papis
Joanna Barakomska
Anka Jarmińska-Srebrna
Aleksandra Jaros
Dorota Orlik-Lisek
Karolina Kaf
Anna Góral
Aneta Stępień-Proszewska
Gaja Joanna Kodłubańska
Ewa Fidziańska
Sophia Aga Sekuła
Anna Boros
Ola Malinowa
Tatiana Cichocka
Aleksandra Mucha
Aneta Skrzypczak
Ewa Chyra
Katarzyna Kaczmarek
Marzena Jarosz
Katarzyna Czernik
Maria Kowalczyk
Mona Cichoń
Katarzyna Paciorkowska-Grudziecka
Viktoria Krystosik
Maggy Modlibowska
Magdalena Pabian-Owczarek
Justyna Wencel
Małgorzata Chojnacka
Jola Andrzejuk
Ludmyla Bezusko
Zunka Cichos
Anna Minc
Joanna Bielec
Karolina Iwa
Kasia Panek
Sylwia Lewandowska-Akhvlediani
Małgorzata Fala Olejniczak
Aneta Pondo

Zapraszamy serdecznie na „Krąg Serc i Pieśni dla Ukrainy” 8.03.2022 godz. 16:15,
Chata Numinosum, Jazdów3/5

Kontakt z prezeską Fundacji Tanną Jakubowicz-Mount: tanna@mandala.waw.pl , 501257710

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ