Sunday, July 21, 2024
Home / Uroda  / Konflikty? Stay calm…

Konflikty? Stay calm…

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych zgodnie z podejściem coachingowym. Czy to w ogóle możliwe? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Olga Świderska.

Konflikty? Stay calm...

Konflikty? Stay calm... / fot. fotolia

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych zgodnie z podejściem coachingowym. Czy to w ogóle możliwe?

Konflikty? Stay calm...

Konflikty? Stay calm… / fot. fotolia

Konflikty interpersonalne są nieodłącznym składnikiem funkcjonowania w grupie społecznej. Istnieje wiele teorii dotyczących zarówno przyczyn powstawania konfliktów, jak i sposobów ich rozwiązywania. Tutaj nie będziemy przytaczać teoretycznych wywodów i definicji, a skupimy się na bardzo praktycznych, coachingowych metodach radzenia sobie z konfliktem interpersonalnym.

Każdorazowo do konfliktu należy pochodzić w sposób indywidualny. Nie ma zunifikowanych reguł i recept, które nie zahaczałyby o dość trywialne porady typu: „wysłuchaj, co ta druga strona ma do powiedzenia”, „oddziel emocje od treści”. Aczkolwiek, przy analizowaniu własnych sytuacji konfliktowych zawsze należy mieć z tyłu głowy przysłowie: „gdzie nie ma drew, tam ogień gaśnie” i faktycznie na drodze zdysocjowania się, warto przemyśleć – które z tych drew podsycających ogień konfliktu było dorzucone przeze mnie. To pierwszy i najważniejszy krok w drodze ku rozwiązaniu konfliktu, bowiem zawsze w sytuacjach konfliktowych pomiędzy ludźmi uczestniczyć muszą przynajmniej dwie strony i nawet jeśli jedna z tych stron czuje się ofiarą, warto zastanowić się, czy moja postawa, słowa, mowa niewerbalna, moje zachowania z przeszłości nie przyczyniły się do obecnej sytuacji. Odsunięcie się na chwilę od własnych wzburzonych emocji nie tylko pozwala na poznawczą „obróbkę” sytuacji, ale często też odsłania nowe treści.

Aby to ułatwić, najczęściej proponowane jest ćwiczenie zaczerpnięte z NLP:

„4 POZYCJE PERCEPCYJNE”

Instrukcja:

1.Pozycja : „JA”

Pomyśl przez chwilę o danej sytuacji konfliktowej. Przypomnij sobie wszystko, co się wydarzyło tak, jak TY to widziałeś. Co widzisz? Co słyszysz? Co czujesz? Skąd się wzięła taka Twoja reakcja? Jak oceniasz to teraz?

2. Pozycja: „TY”

Pomyśl teraz o osobie, która była po drugiej stronie w tym konflikcie. Przez chwilę postaraj się przyjąć jej punkt widzenia. Pomyśl jak odbierałbyś to zdarzenie, gdybyś był na jej miejscu. Wczuj się w jej stan… Co widzisz? Co słyszysz? Co czujesz jako ta DRUGA osoba? Skąd się wzięła taka reakcja w tamtej sytuacji? Jak to oceniasz teraz, jako ten DRUGI?

3. Pozycja: „OBSERWATOR”

Pomyśl sobie teraz o osobie, która mogła być postronnym obserwatorem. Co ona by pomyślała, gdyby była świadkiem tych zdarzeń, jakie mogłaby mieć wnioski zarówno na temat Twojego zachowania, jak i podejścia tej drugiej osoby. Wczuj się przez chwilę w rolę obserwatora. Co widzisz? Co słyszysz? Co czujesz? Jak oceniasz tę sytuację jako OBSERWATOR?

4. Pozycja: „META – OBSERWATOR”

A teraz wyobraź sobie, że na ten cały system patrzy z góry jakaś inna istota. Ktoś lub coś – widzące wszystkie te 3 poprzednie postaci w całej okazałości z pewnego meta – poziomu, z pozycji zupełnie niezwiązanej z tymi wydarzeniami, nadrzędnej (może Bóg patrzący z Nieba, a może ptak przelatujący nad wami, a może dusza twojego przodka?) Jak to wszystko wygląda z góry? Jak można tę sytuację spostrzegać? Jakie wnioski się nasuwają?

5. POWRÓT:

Na koniec wróć do swojego punktu widzenia i ponownie przeanalizuj ten konflikt. Zastanów się nad swoim udziałem w tym zdarzeniu, przyjrzyj się także emocjom, które są w tobie teraz, po wykonaniu całego ćwiczenia. Co się zmieniło w twoim spostrzeganiu i odczuwaniu? Co teraz zrobiłbyś inaczej? Co możesz zrobić, aby naprawić sytuację?

Olga Świderska

***

Olga Świderska

Olga Świderska

Olga Świderska – terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Coach, Trener. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Coaching w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. W trakcie studiów pracowała z chorymi w Klinice Hematologii Collegium Medicum UJ i zdobywała doświadczenie na Oddziale Nerwic w  Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kolejne dwa lata spędziła na poznawaniu modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Posiada certyfikat Practitioner in the Art of NLP i jest Doradcą Zespołu Action Learning. Ponadto ukończyła wiele szkoleń udoskonalających i podnoszących kompetencje m.in.: „Trening Trenerów”, „Zarządzanie ludźmi”, „Szkolenie: Dogoterapia”. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu technik terapeutycznych i coachingowych, oraz szkoleń dla kadry menedżerskiej podnoszących umiejętności psychologiczne i społeczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszamy na stronę www.selfcorner.pl

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ