Friday, April 19, 2024
Home / Kultura  / Kochała kolor…

Kochała kolor…

Czerwcowa wystawa z cyklu „Artyści przypomniani” w Kamienicy Hipolitów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęcona jest Hannie Rudzkiej-Cybis.

Artyści przypomniani. Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis

Artyści przypomniani. Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis / fot. materiał prasowy

Czerwcowa wystawa z cyklu „Artyści przypomniani” w Kamienicy Hipolitów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęcona jest Hannie Rudzkiej-Cybis.

Artyści przypomniani. Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis

Artyści przypomniani. Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis / fot. materiał prasowy

Ekspozycja ma na celu przywołać w pamięci osobę artystki i jej dzieło malarskie, które jest zjawiskiem wybitnym w polskiej sztuce XX wieku. Hanna Rudzka należała (obok swojego męża, Jana Cybisa) do czołowych przedstawicieli nurtu kolorystycznego. Jej sztuka odzwierciedlała w pełni malarską doktrynę kapistów wywodzącą się z francuskiego postimpresjonizmu. Twórczość Rudzkiej zdominowały pejzaż i martwa natura, choć sporo uwagi poświęciła także portretowi. Poza dwiema pośmiertnymi wystawami poświęconymi artystce w Krakowie nie odbyła się dotąd żadna wystawa monograficzna prezentująca jej dorobek.

Ekspozycja w Kamienicy Hipolitów w szczególny sposób ma się obracać wokół idei pracowni – domu artystycznego. Na wystawie zostaną zaprezentowane pamiątki po artystce, które trafiły do muzeum po jej śmierci i zgodnie z intencją rodziny miały być prezentowane na stałej wystawie. Wystawa czasowa będzie wstępem do rozbudowy zasobów Kamienicy Hipolitów, a zbiory z tej kolekcji znajdą swoje stałe miejsce na ekspozycji.

Co: Artyści przypomniani. Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis

Gdzie: Kamienica Hipolitów, MHK, pl. Mariacki 3

Kiedy: od 20 czerwca do 1 września 2013 (wernisaż 19 czerwca)

Joanna Depa

pod naszym patronatem

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ