Monday, May 20, 2024
Home / PARTNER MK  / Klub Głuchych Mam – projekt z sercem i pasją

Klub Głuchych Mam – projekt z sercem i pasją

Niezwykle potrzebny

Klub głuchych mam

fot. Envato

Czy słyszeliście kiedykolwiek o projekcie skierowanym do głuchych mam i kobiet w ciąży? Fundacja Między Uszami (FMU) z Krakowa wychodzi z inicjatywą, która ma na celu aktywizację, integrację i podniesienie poziomu wiedzy głuchych mam na tematy związane z macierzyństwem, wychowaniem dzieci i samodoskonaleniem. W projekcie uczestniczą przede wszystkim głuche mamy, a celem jest stworzenie społeczności wokół Klubów Głuchych Mam – sieci kontaktów, które będą przynosić korzyści w przyszłości

 

Historia projektu

Pomysł projektu powstał w 2019 roku, kiedy to zespół FMU opracował wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Propozycja spodobała się i otrzymała dofinansowanie. Działania klubów w Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu udało się zrealizować w 2020 roku z dużym sukcesem, pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa i restrykcjami.

 

W 2022 roku Fundacja Między Uszami otrzymała dofinansowanie z programu NOWEFIO na kolejne działania i aktywności aż do końca 2023 roku. Projekt jest teraz kontynuacją działań z 2020 roku, jednak tym razem chcemy działać na większą skalę i zapewnić więcej możliwości Klubom Głuchych Mam.

 

Projekt wpisuje się w szerszy, ramowy program „Głucha Mama” realizowany przez Fundację Między Uszami od 2017 roku. Odbyły się już projekty z różnych dziedzin dotyczących zdrowia, edukacji oraz życia zawodowego i społecznego g/Głuchych kobiet. Najważniejsze z tych projektów do tej pory to: „AIDS i ciąża – poradnik w PJM”; „Głucha Mama na rynku pracy”; „Siła rozwoju”.

Klub Głuchych Mam – reaktywacja

Projekt skierowany jest do głuchych kobiet w ciąży i głuchych mam, zwłaszcza z dziećmi do 7 roku życia. Jest to dynamiczna inicjatywa, która skupia na sobie uwagę coraz większej liczby głuchych mam z całej Polski. Od momentu rozpoczęcia działań w 2022 roku, projekt przyciągnął ponad 130 uczestniczek, które aktywnie włączają się w organizowane inicjatywy. Powstała także grupa zamknięta na Facebooku – to miejsce, w którym uczestniczki projektu mogą wymieniać się informacjami, doświadczeniami oraz uzyskać wsparcie i pomoc.

 

Jednym z głównych działań projektu są spotkania integracyjne, które odbywają się na żywo i online. Są one organizowane w całej Polsce, uczestniczą w nich głuche mamy oraz ich dzieci. Podczas spotkań poznają się, integrują, rozmawiają, wymieniają doświadczeniami i wzajemnie się wspierają. Każde spotkanie ma swój temat przewodni, Mamy rozmawiają, a dzieci bawią się z rówieśnikami. Odbyły się już spotkania w Krakowie, Gdańsku i Szczecinie, na wiosnę planujemy spotkania w Poznaniu i Lublinie.

 

Projekt ma na celu również podniesienie poziomu wiedzy uczestniczek projektu, poprzez organizację szkoleń i warsztatów. Są one prowadzone przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, ale także dietetyki czy zdrowia. Spotkania tłumaczone są na Polski Język Migowy. W trakcie warsztatów, które odbyły się w Warszawie, Katowicach i online, specjaliści przekazali praktyczną wiedzę na temat komunikacji z dzieckiem.

 

Aktualnie trwają prace nad tworzeniem kursów e-learningowych z tematyki okołoporodowej. Kursy te skierowane są do Głuchych Kobiet i członków ich rodzin. Szczególnie kobiet, które czekają na swoje pierwsze dziecko. Więcej bieżących informacji o tych działaniach można znaleźć na stronie

https://klubgm.miedzyuszami.pl/m/101-Kursy-online

W 2023 roku zorganizowane zostaną dwa szkolenia liderskie, które przekażą wiedzę i narzędzia do rozwoju lokalnych Klubów Głuchych Mam. Szkolenia te – prowadzone przez specjalistów i przekazywane w PJM – mają na celu integrację GM z różnych stron Polski, odkrycie w nich potencjału liderskiego, omówienie pomysłów na dalszy rozwój Klubów w PGM w Polsce.

 

Projekt przyciąga coraz większe zainteresowanie, a bieżące informacje o jego działaniach publikowane są na stronie internetowej Klub Głuchych Mam: https://klubgm.miedzyuszami.pl/ oraz na profilu Facebook Głucha Mama https://www.facebook.com/gluchamama oraz stronie Fundacji Między Uszami miedzyuszami.pl https://miedzyuszami.pl/

Kluby dobrej synergii

Projekt Klubów okazał się bardzo potrzebny dla Głuchych Mam, które na co dzień borykają się z wieloma trudnościami w komunikacji ze słyszącymi oraz brakiem edukacji w PJM na temat wychowania dzieci, zdrowia mamy i dziecka oraz szeroko pojętego parentingu. Działania projektowe okazały się bardzo pomocne dla uczestniczek, pozwalając im na zdobycie praktycznej wiedzy oraz zwiększenie samooceny i pewności siebie. Przykładem sukcesu projektu są zainicjowane przez uczestniczki spotkania integracyjne, które przyciągnęły duże zainteresowanie i zyskały pozytywne opinie. W kilku miastach głuche mamy same już zaczynają się organizować i z pomocą zespołu Fundacji tworzą własne, lokalne grupy.

 

Projekt Klub Głuchych Mam jest bardzo ważny z punktu widzenia integracji i wsparcia kobiet z niedosłuchem, które wychowują dzieci. Daje on szansę na poznanie innych kobiet w podobnej sytuacji, wymianę doświadczeń i uzyskanie praktycznej wiedzy. Głuche mamy potrzebują projektów aktywizacyjnych i treści w języku migowym, aby móc uczestniczyć w życiu społecznym i pomagać swoim dzieciom w rozwoju ich umiejętności. Tworzenie treści w języku migowym może być kluczem do zaspokojenia tych potrzeb. Projekt KGM udowodnił, że inicjatywy towarzyskie dla głuchych mam są bardzo potrzebne, a działania projektowe pozwalają na zmniejszenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niesłyszących. Ważnym elementem projektu jest również edukacja społeczeństwa na temat problemów związanych z niedosłuchem. Chcemy pokazać, że osobom głuchym warto udzielać wsparcia i szanować ich potrzeby.

 

Projekt „Klub Głuchych Mam – reaktywacja” jest realizowany przez Między Uszami Krakowską Fundację Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Tekst: Tomasz Mazurek, Agnieszka Słomian
materiał Partnera MK

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ