Thursday, July 18, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / KLAUZULA INFORMACYJNA – SOCIAL MEDIA FACEBOOK/INSTAGRAM

KLAUZULA INFORMACYJNA – SOCIAL MEDIA FACEBOOK/INSTAGRAM

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dot. Social Mediów

KLAUZULA INFORMACYJNA – SOCIAL MEDIA FACEBOOK/INSTAGRAM / fot. Sara Kurfeß / Unsplash

Zgodnie z art. 13 i art. 26 RODO informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych na stronie fanpage/grupy/konta na Instagramie o nazwie Miasto Kobiet, Grupa Kobiety Krakowa przy kawie, Szafobranie, Srebrne Lustra, Klub Miasto Kobiet, konto na Instagramie Miasto Kobiet (dalej jako Fanpage lub Grupa) są: Aneta Pondo, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Etna Aneta Pondo, Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 8181230333 oraz Fundacja Miasto Kobiet z siedzibą w Krakowie, 30-252 Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 6772415336, KRS: KRS: 0000663457, REGON: 36660115000000, reprezentowana przez Fundatora Anetę Pondo – Prezesa Zarządu Fundacji.

Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu administrowania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności portal Facebook, współpracujące agencje reklamowe lub inni podwykonawcy obsługujący Fanpage lub Grupę Administratora, serwis IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook, itp.

Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres prowadzenia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług. Dane mogą być przechowywane dłużej lub/i na innej podstawie w sytuacji, gdy utrzymujemy z Tobą kontakt/relacje.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w regulaminach.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Współadministratorzy wskazują ten organ jako organ nadzorczy), prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Twoje dane nie będą przetwarzane przez Współadministratorów w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Możesz to zrobić używając podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy): e-mail: rodo@miastokobiet.pl, Numer telefonu: 12 / 294 11 80 lub pisemnie na adres: ul. Przegorzalska 1a/1, Kraków, Aneta Pondo Agencja Etna.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ