Friday, March 1, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin Karty Klubu Miasta Kobiet

Regulamin Karty Klubu Miasta Kobiet

REGULAMIN KARTY CZŁONKOWSKIEJ KLUBU MIASTA KOBIET

REGULAMIN KARTY KLUBU MIASTA KOBIET

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY KLUBU MIASTA KOBIET (KKMK) wystawianej przez MIASTO KOBIET. KKMK daje jej użytkownikowi prawo do bezpłatnego wejścia na wszystkie spotkania Klubu Miasta Kobiet w 2019 roku z wyłączeniem pierwszego, na którym obowiązuje zakup cegiełki w cenie 20 zł, z której dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Miasto Kobiet.

Karta Członkowska Klubu Miasta Kobiet wydawana jest w dniu spotkania, przy rejestracji. Zakup cegiełki Fundacji Miasto Kobiet odbywa się równolegle z przyznaniem pakietu powitalnego, wypełnionego prezentami od Partnerów spotkania.

Do otrzymania KKMK uprawniona jest każda osoba.

Warunkiem otrzymania KKMK jest zakupienie cegiełki czyli notesu Fundacji Miasto Kobiet o wartości 20 zł. Notes dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych.

Uczestnik spotkań Klubów Miasta Kobiet akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie pierwszego użycia KKMK.

Członkiem Klubu Miasta Kobiet jest osoba posiadająca ważną KKMK.

KKMK jest imienna i  podlega rejestracji w bazie Klubu Miasta Kobiet.

Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KKMK jest jej właściciel.

Karta Klubu Miasta Kobiet

Redakcja Miasta Kobiet zastrzega sobie prawo legitymowania uczestnika spotkań Klubu Miasta Kobiet celem potwierdzenia zgodności tożsamości z danymi osobowymi zapisanymi na karcie.

W przypadku odmowy poświadczenia tożsamości stosownym dokumentem lub niezgodności danych Redakcja Miasta Kobiet zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania przywilejów wynikających z posiadania KKMK oraz zatrzymania KKMK, w tym wydania powitalnego pakietu Klubu Miasta Kobiet.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia KKMK, Redakcja Miasta Kobiet nie wystawia duplikatu, jego właściciela, chcącego uczestniczyć w spotkaniu Klubu Miasta Kobiet obowiązuje ponowny zakup cegiełki w postaci fundacyjnej torby lub notesu. W przypadku niedostępności jednej z cegiełek, uczestnikowi zostanie zaproponowany ten dostępny.

KKMK jest ważna od stycznia do listopada 2019 roku.

Kontakt z nami

klub@miastokobiet.pl

12 2941180

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ