Friday, May 24, 2024
Home / Kultura  / Kalendarium wydarzeń w MCK-u

Kalendarium wydarzeń w MCK-u

Zobacz co ciekawe będzie działo się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w styczniu 2014.

Pamięć. Rejestry i terytoria / Ryszard Otręba

Pamięć. Rejestry i terytoria / Ryszard Otręba

Zobacz co ciekawe będzie działo się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w styczniu 2014.

Pamięć. Rejestry i terytoria / Ryszard Otręba

Pamięć. Rejestry i terytoria / Ryszard Otręba

10 stycznia 2014, godz. 11.00

Dojrzali do Sztuki

Spotkania dla seniorów w MCK w ramach programu towarzyszącego wystawie „Pamięć. Rejestry i terytoria”

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołudniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Każde spotkanie rozpoczyna się zwiedzaniem w towarzystwie przewodnika wystawy prezentowanej aktualnie w Galerii MCK, a następnie, po krótkiej prelekcji, będzie okazja do dyskusji.

Wstęp wolny

13 stycznia 2014, godz. 12.00

sMoCzKi w Galerii MCK

Cykl sMoCzKi powstał po to, aby opiekunowie z dziećmi do 3 lat mogli zobaczyć wystawę „Pamięć. Rejestry i terytoria” razem z przewodnikiem, a maleństwa mogły im swobodnie towarzyszyć i w nieskrępowany sposób także uczestniczyć w zwiedzaniu. W każdej sali czekają krzesła, a także miejsce do karmienia (w galeryjnej toalecie znajduje się również przewijak), maluchy zaś bawić się mogą w mini kąciku plastycznym.

Czas trwania: ok. 40 min

Opłata: 8 zł od osoby dorosłej

15 stycznia 2014, godz. 18.00

O istocie dziedzictwa europejskiego

Spotkanie z dr. Krzysztofem Kowalskim – autorem pasjonującego wykładu o istocie heritologii

Wstęp wolny

Książka Krzysztofa Kowalskiego to pierwszy na polskim rynku księgarskim systematyczny wykład o istocie dziedzictwa. Wpisuje się w nową dziedzinę nauki, jaką jest heritologia, inaczej określana jako studia nad dziedzictwem.

Wielowątkowa refleksja nad dziedzictwem, pojęciem, które na początku naszego wieku pojawia się w analitycznym języku nauki i w społecznym przeżywaniu, konstruowaniu oraz interpretowaniu przeszłości. Autor omawia ewolucję tego pojęcia, pisze o źródłach jego siły i dynamiki, tkwiących w relacjach łączących dziedzictwo z dobrami kultury, zabytkiem i tradycją, z pamięcią jednostkową i pamięcią zbiorową, z lieux de mémoire i historią. Rozważania uwzględniają polityczny kontekst, w którym funkcjonuje dziedzictwo, oraz rolę, jaką odgrywa w definiowaniu symbolicznych podstaw współczesnej Europy.

Książka jest trzecią pozycją w serii Heritologia pod redakcją prof. Jacka Purchli.

Krzysztof Kowalski o książce:

Podejmując się refleksji nad dziedzictwem, zaledwie mogłem przypuszczać, jak złożona i wielowątkowa materia kryje się za studiami nad współcześnie dokonywanymi reinterpretacjami przeszłości w kontekście jej oswojenia, przepracowania, adopcji, ale również jej przekraczania i wieloaspektowego wykorzystania. Kontekst dokonującej się europeizacji/modernizacji/globalizacji nie jest tu bez znaczenia. Więcej nawet! To istotna perspektywa, w której akcenty zainteresowania przeszłością rozłożone są de nouveau. To, co słusznie nazywa się „grą w dziedzictwo”, jest w istocie nową grą w starą – poniekąd – znaną już przeszłość. Zmianie uległ kontekst i reguły owej gry. Tu jednak trzeba zrobić zastrzeżenie i powiedzieć, że dziedzictwo nie jest tylko funkcją nowych pytań stawianych przeszłości. Takie sformułowania już znamy: „historię zawsze pisze się od nowa”, „historia zawsze jest współczesna”. Jest jednak dziedzictwo również funkcją subtelnie wyrażanych lub skrywanych misji – również dalece pozaakademickich – do realizacji których teraźniejszość zobowiązuje przeszłość. Sądzę, że ta subtelna przemiana jest znacząca. Innymi słowy dziedzictwo obsługuje współcześnie odczuwaną potrzebę dawności i jest taką interpretacją przeszłości, która realizuje jakąś otwarcie wyrażaną lub skrywaną misję – społeczną, kulturową, polityczną, gospodarczą etc. Tym samym w dziedzictwie kryje się wielka nadzieja pojednania i kompromisu, ale również czai się za nim niebezpieczeństwo trywializującej estetyzacji lub politycznej manipulacji. O nich można przeczytać w książce.

Krzysztof Kowalski – ukończył etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993), a następnie obronił doktorat na Wydziale Historycznym UJ (2000) i otrzymał Master of Public Administration w programie realizowanym przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Copenhagen Business School (2004). Pracuje w Katedrze Dziedzictwa Europy Instytutu Europeistyki UJ. Specjalizuje się w zakresie antropologii polityki, teorii dziedzictwa i pamięci. W 2002 roku nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury ukazała się jego książka „Europa: mity, modele, symbole”.

16 stycznia 2014, godz. 18.00

Pamięć. Rejestry i terytoria

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Wstęp w cenie biletu na wystawę

22 stycznia 2014, godz. 18.00

Kultura a rozwój

Promocja książki wydanej przez Narodowe Centrum Kultury – spotkanie z redaktorami naukowymi publikacji: prof. Jerzym Hausnerem, prof. Anną Karwińską i prof. Jackiem Purchlą oraz autorami.

Wstęp wolny

Publikacja ma na celu uchwycenie i opisanie związku kultury z gospodarką i jej współczesnymi przemianami, ale też zmianami społecznymi. Będzie to być podręcznik akademicki skierowany przede wszystkim do studentów nauk społecznych, lecz będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani daną tematyką. Książka będzie wydana w serii „Kultura się liczy!”. Współredaktorem książki jest dyrektor MCK, prof. Jacek Purchla, a wśród autorów rozdziałów znajdują się pracownicy MCK: wicedyrektor MCK, Agata Wąsowska-Pawlik, prof. Krzysztof Broński, dr Katarzyna Jagodzińska i Joanna Sanetra-Szeliga.

24 stycznia 2014, godz. 10.00

Zrób sobie muzeum, czyli jak pokazać swoją kolekcję

Warsztaty dla osób zainteresowanych tworzeniem prywatnych kolekcji i ich udostępnianiem

Całodniowe warsztaty dla osób zainteresowanych tworzeniem prywatnych kolekcji i udostępnianiem ich publiczności. W pierwszej części, w wykładzie wprowadzającym, zostanie nakreślona perspektywa socjologiczna zjawiska kolekcjonerstwa. Zostaną też zaprezentowane najciekawsze przykłady zrealizowanych już prywatnych muzeów. W drugiej części odbędą się zajęcia warsztatowe, do wyboru będą panele: kuratorski, prawniczy oraz medialny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

30 stycznia 2014, godz. 18.00

Katedra łacińska we Lwowie

Spotkanie z prof. Janem K. Ostrowskim, Jerzym T. Petrusem, dr. Jakubem Adamskim i Marcinem Biernatem

Wyjątkowość kolejnego tomu serii inwentarza zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej polega na zawarciu w nim monografii jednego tylko obiektu – najważniejszej rzymsko-katolickiej świątyni Lwowa, czyli katedry łacińskiej.

Wstęp wolny

Ze wstępu:

Poza opracowaniem średniowiecznych dziejów jej powstania i wyposażenia, nowożytnych przekształceń (polegających na otoczeniu jej charakterystycznym wieńcem kaplic oraz całościowej barokizacji w latach 1765-1780), restauracji z końca XIX w. i konserwacji z okresu międzywojennego, publikacja prezentuje dzieje katedry aż do najnowszych czasów, w których stopniowo odzyskuje ona swój blask na skutek współczesnych prac konserwatorskich.

Publikacja zawiera zwyczajowo obszerne opisy architektury, dekoracji malarskiej oraz rzeźbiarskiej. Weryfikuje wiedzę o wielu różnorodnych elementach wyposażenia wnętrza (np. kolekcji portretów oraz paramentów liturgicznych) i zestawia je z zachowanymi, ale często rozproszonymi obiektami. Uporządkowanie wiadomości historycznych pozwoliło na krytyczną analizę i ocenę dotychczasowego stanu badań oraz nakreślenie szerokiego zarysu problematyki artystycznej.

Podobnie jak we wszystkich poprzednich tomach, tekst opracowania ilustrują 844 często unikalne fotografie dokumentujące dawny i współczesny wygląd lwowskiej katedry łacińskiej.

Opracowanie inwentarza zabytków, a właściwie historyczno-artystycznej monografii katedry łacińskiej we Lwowie stanowiło zadanie o znacznie większej skali złożoności w stosunku do dotychczasowych doświadczeń w realizacji inwentarza sztuki Kościoła rzymskokatolickiego na terenie dawnego województwa ruskiego. Sama skala obiektu, tak z punktu widzenia architektury, jak i bogactwa wyposażenia, jest porównywalna z największymi lwowskimi kościołami zakonnymi, przede wszystkim Bernardynów i Dominikanów. Zasadniczą różnicę czyni natomiast ranga świątyni metropolitalnej i wynikająca z niej złożoność problematyki historycznej, a także ciągłość dziejów katedry, od w. XIV do XXI.

Patronat medialny MCK: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Karnet, Local Life Krakow, e-krakow, The Krakow Post, Polski Portal Kultury O.pl, Herito

Patronat medialny wystawy: AMS, Tygodnik Powszechny, Art&Business

Partnerzy: Telewizja M, Teatr Bagatela

Partnerzy programu edukacyjnego: czasdzieci.pl, Canson (źródło: materiał prasowy)

 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ