Thursday, July 18, 2024
Home / Kultura  / Recenzje  / Wystawa: „Jak pies z kotem”

Wystawa: „Jak pies z kotem”

Wybierz się na jedną z pierwszych wystaw poświęconych tematyce zwierzęcej w ujęciu historycznym w Polsce

„Jak pies z kotem” / fot. materiały prasowe

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w terminie od 29 kwietnia do 25 września 2016 roku organizuje wystawę czasową „Jak pies z kotem”. Nieco wbrew powszechnemu użyciu wyrażenie stało się przyczynkiem do opowieści o współegzystencji psów, kotów i ludzi w domowym wnętrzu i przestrzeni miejskiej. Zasadniczą ideą wystawy jest zbadanie źródeł współczesnych postaw w relacjach człowieka i zwierząt domowych poprzez zaprezentowanie zmian w roli i statusie psów i kotów w mieszczańskiej codzienności na przykładach stosunku do tych zwierząt przedstawicieli środowiska krakowskiego począwszy od XIX w.

„Jak pies z kotem” / fot. materiały prasowe

„Jak pies z kotem” / fot. materiały prasowe

Wystawa odbywać się będzie w dwóch oddziałach Muzeum – kamienicy Hipolitów (od 12 lat zamieszkiwanej przez kota Hipolita), gdzie ukazane zostaną wątki związane z domem mieszczańskim (w nawiązaniu do wystawy stałej o takim tytule), i Pałacu Krzysztofory, którego piwnice pomieszczą ekspozycję dotyczącą działalności krakowskiego Związku Opieki nad Zwierzętami, funkcjonującego w latach 1928-1949. Jednym z ważniejszych celów wystawy jest wzmocnienie wizerunku Muzeum jako instytucji otwartej, między innymi za sprawą organizacji nieszablonowych działań promocyjnych i wydarzeń towarzyszących. W obu miejscach, w których pokazywania będzie wystawa, zostaną wydzielone przestrzenie partycypacji – jedna poświęcona pupilom zwiedzających, druga zwierzakom z krakowskiego schroniska wytypowanym do adopcji.
Bohaterami wystawy w kamienicy Hipolitów będą psy i koty „pokojowe”, jednak przedstawiona zostanie też na niej kwestia obecności tych zwierząt w miejskiej przestrzeni, między innymi poprzez prezentację wybitnie lokalnego wydarzenia jakim jest Marsz Jamników czy opowieści o najbardziej znanym krakowskim psie Dżoku.
Druga część wystawy, poświęcona Związkowi Opieki nad Zwierzętami, będzie pierwszą muzealną prezentacją działalności tego stowarzyszenia, które od początku istnienia zachowało pełną niezależność, nie zdecydowawszy się na włączenie w struktury istniejącego już Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Warszawie. Ze Związkiem związani byli znamienici obywatele Krakowa, m. in. Kazimiera Treterowa, Zygmunt Nowakowski, a także prezydent miasta Mieczysław Kaplicki.

Krakowski ZOZ działał dynamicznie – działacze stowarzyszenia interweniowali między innymi w sprawach dręczonych i głodzonych psów i kotów, męczonych wróbelków, gołębi mariackich i koni dorożkarskich; w 1932 roku jako pierwszy w Polsce wprowadził instytucję nadzwyczajnego inspektora, którego zadaniem było egzekwowanie przepisów prawnych dotyczących opieki nad zwierzętami. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Związku było otwarcie w 1934 roku pierwszego w kraju ambulatorium dla małych zwierząt.
„Jak pies z kotem” to jedna z pierwszych wystaw poświęconych tematyce zwierzęcej w ujęciu historycznym w Polsce.
Wystawa czynna 30.04.2016-25.09.2016
środa – niedziela 10.00-17.30

Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

W soboty i w niedziele, w godz. 14.00–16.00 odsłonę wystawy w Pałacu Krzysztofory będzie można zwiedzać wraz ze zwierzętami domowymi.

 

Ceny biletów:
normalny 7 zł
ulgowy 5 zł
rodzinny 14 zł
grupowy 6 zł
grupowy ulgowy 4 zł
Na wystawę obowiązuje jeden bilet do obydwu oddziałów.
Bilet zakupiony na wystawę stałą w Pałacu Krzysztofory (Cyberteka – Kraków czas i przestrzeń) lub na wystawę stałą w Kamienicy Hipolitów (Dom mieszczański) uprawnia do zwiedzania wystawy Jak pies z kotem w obydwu oddziałach.
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ