Thursday, June 13, 2024
Home / POLECAMY  / #GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży. Dołącz do bezpłatnego eventu psychoedukacyjnego!

#GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży. Dołącz do bezpłatnego eventu psychoedukacyjnego!

Około miliona dzieci ma za sobą epizod depresyjny

smutna rudowłosa dziewczynka na ciemnym tle

W Polsce mamy do czynienia z niewystarczającą świadomością problemu oraz niską dostępnością usług z zakresu wsparcia psychologicznego / fot. Matheus Bertelli / Canva

„#GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży” – to nazwa eventu, który odbędzie się 27. września 2023 r. w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego na ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.
Celem wydarzenia jest promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej, uświadomienie stanu obecnego oraz możliwości działań w tym zakresie

 

#GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży

Wydarzenie obejmuje dyskusję panelową oraz aktywne uczestnictwo w części warsztatowej dla uczniów licealnych oraz w części seminaryjnej dla kadry pedagogicznej oraz rodziców. Będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najbardziej aktualnymi danymi dotyczącymi zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce oraz szansa na zainspirowanie się dostępnymi rozwiązaniami mającymi na celu przezwyciężanie zaobserwowanych zagrożeń. Będzie to także unikalna możliwość zauczestniczenia w praktycznych warsztatach psychoedukacyjnych Wise Future University zaaprobowanych przez konsultantów merytorycznych Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Iwoną Sikorską oraz dr Krzysztofa Gerca.

W ramach tradycyjnej edukacji systemowej niewiele jest miejsca na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży, które w kontaktach z ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów czy radzeniu sobie ze stresem ma ogromne znaczenie.

Doświadczenie pandemii pokazało dodatkowo skutki izolacji społecznej, braku kontaktu i wsparcia rówieśniczego dla zdrowia psychicznego uczniów – nie tylko polskich szkół. Dzieci i młodzież wzrastają w wymagających dla zdrowia psychicznego czasach.

 

Może też cię zainteresuje:
Czy dorośli mogą zmniejszyć negatywne skutki pandemii u dziecka?

Fakty na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi

Dane dotyczące zdrowia psychicznego młodzieży nie pozostawiają złudzeń, że sytuacja jest dramatyczna. Kilka faktów:

• Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022r. odnotowano 2031 próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. To wzrost o 150% w stosunku do 2020 roku.
• W 2022r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę odebrała 53 tysiące telefonów i podjęła 885 interwencji ratujących życie. To najwięcej w historii organizacji, czyli od 1991 roku!
• Fundacja GrowSpace podaje, że w Polsce brakuje 2,3 tysiąca psychologów szkolnych. Na jeden etat psychologa lub psycholożki szkolnej przypada 785 uczniów i uczennic.
• Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że w latach 2017-2021 liczba dzieci i młodzieży w Polsce, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju wzrosła o ponad 100 procent. W 2017 roku takich osób było 12 tysięcy, w 2021 już 25 tysięcy.
• Profesor Tomasz Wolańczyk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży:

Około miliona dzieci ma za sobą tzw. epizod depresyjny, między innymi: lęki, obniżony nastrój, utrudniony kontakt z rówieśnikami.

Kondycja psychiczna młodzieży jest takim wyzwaniem, ze względu na fakt, że zagrożeń nie ubywa, a wsparcia jest nadal za mało. Czynników wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży jest wiele m.in.: wydarzenia i procesy ogólnoświatowe (wojny, głód, bieda, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, etc.) oraz przekazy medialne podsycające lęk. Są także: zagrożenia związane z nadmierną konsumpcją mediów społecznościowych, presja środowiska w kontekście osiągnięć edukacyjnych, przemoc rówieśnicza, indywidualistyczna i konsumpcjonistyczna kultura, niedostateczna ilość czasu i uważności najbliższych opiekunów. Ponadto, nadal w Polsce mamy do czynienia z niewystarczającą świadomością problemu oraz niską dostępnością usług z zakresu wsparcia psychologicznego. To tylko wierzchołek góry lodowej potencjalnych przyczyn pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego młodzieży.

Organizatorem wydarzenia jest Wise Future University, organizacja dobroczynna mająca na celu kształcenie kompetencji przyszłości, w tym przede wszystkim inteligencji społecznej i emocjonalnej, budowanie odporności psychicznej młodzieży w Polsce. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronem honorowym jest Unicef. Patronat nad wydarzeniem objęły następujące instytucje i media: Prezydent Miasta Krakowa, Radio Kraków, Psychologia w praktyce, Instytut Edukacji i Innowacji, Młode Głowy, Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz Fundacja Miasto Kobiet.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz zapisy: www.wisefuture.pl.

 

Program wydarzenia „#GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży”

9:00-9:15 
Przywitanie Uczestników
9:15-10:45 
„Zdrowie psychiczne młodzieży – stan obecny oraz możliwości przezwyciężenia zagrożeń”, dyskusja panelowa z udziałem:
•    przedstawicieli naukowców Instytut Psychologii Stosowanej UJ, dr Krzysztof Gerc, dr Iwona Sikorska
•    przedstawicieli młodzieży, ambasadorzy projektu Młode Głowy, Kajetan Wolas, Agnieszka Bartoszewska
•    przedstawiciela środowiska krakowskich liceów, dr Agnieszka Guzik
•     prezeski Fundacji Uniwersytet Dzieci, Bogusława Łuka
•     Managerki Projektów Edukacyjnych, UNICEF Polska, Małgorzata Połowniak-Dąbrowska
10:45-11:00 
przerwa, rozejście do sal warsztatowych
11:00-14:00
Część warsztatowa dla młodzieży oraz kadry pedagogicznej, rodziców jest prowadzona równolegle
I.    Część warsztatowa dla młodzieży
•    Warsztat 1: „Samoakceptacja”
•    Warsztat 2: „Zaprojektuj swoje życie (ze świadomością i celem)”
•    Warsztat 3: „Ja w oczach swoich i innych”
•    Warsztat 4: „10 sposobów na zmianę”
II.   Część seminaryjna dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrekcji, rodziców
•    „Czego nauczyliśmy się o zdrowiu psychicznym młodzieży w okresie pandemii?”, dr Natalia Lipp
•    „Jak budować relacje z rówieśnikami w szkole?” dr Agnieszka Guzik
•    „Dobrostan uczniów w XXI wieku – jak mogą pomóc rodzice i nauczyciele”, mgr Agnieszka Maruszczak
•    „W świecie emocji. Dobre praktyki z Uniwersytetu Dzieci.” Bogusława Łuka, prezeska Fundacji Uniwersytet Dzieci
•    podsumowanie merytoryczne, dr Iwona Sikorska

 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ