Saturday, April 13, 2024
Home / Fundacja Miasto Kobiet  / FUNDACJA MIASTO KOBIET – ZARZĄD, CELE I STATUT

FUNDACJA MIASTO KOBIET – ZARZĄD, CELE I STATUT

Fundacja to zobowiązanie, że będziemy działać na rzecz lepszego świata

Fundacja to zobowiązanie, że będziemy działać na rzecz lepszego świata. Jej głównym statutowym celem jest wspieranie kobiet w odkrywaniu ich mocy.

Fundacja Miasto Kobiet została zarejestrowana 16 lutego 2017 roku i wpisana do KRS pod numerem: 0000663457

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
Celami Fundacji są:
a. wspieranie kobiet w ich rozwoju oraz odkrywaniu indywidualnego potencjału;
b. pomoc kobietom w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych;
c. budowanie świadomości kobiet jako osób silnych, niezależnych, świadomych swojej wartości, zarówno w relacjach prywatnych jak i zawodowych, biznesowych;
d. przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet;
e. budowanie grup wsparcia kobiet;
f. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g. działalność na rzecz porozumienia kobiet i mężczyzn;
h. wspieranie kobiet na rynku pracy;
i. wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
j. wspieranie działalności społecznej;
k. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
n. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
o. działalność na rzecz ochrony zasobów naturalnych ziemi;
p. działalność na rzecz ochrony tradycji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację szkoleń, warsztatów, wykładów;
b. organizację imprez i wydarzeń;
c. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, katalogów, ulotek, broszur i wydawnictw specjalnych;
d. porady on-line, prowadzenie portali i innej działalności wykorzystującej media społecznościowe i nowe technologie;
e. organizację akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, festiwali, targów, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
f. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
g. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;
h. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich;
i. sprzedaż produktów i usług stworzonych z myślą o fundacji i jej działalności statutowej.

ZARZĄD FUNDACJI:
Aneta Pondo, prezes zarządu fundacji
Barbara Fijał, członek zarządu fundacji
Andrzej Politowicz, członek zarządu fundacji

SIEDZIBA FUNDACJI:
Kraków, ul. Morawskiego 5 /217

ZOBACZ: STATUT FUNDACJI 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ