Friday, June 21, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Wiesz co to WIBOR?

Wiesz co to WIBOR?

Brzmi zagadkowo. Wiesz co kryje się pod tym pojęciem?

Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczne koszty kredytów mają wpływ również inne czynniki, takie jak marża banku i prowizja, długość trwania umowy, czy koszty dodatkowe, np. za ubezpieczenie. WIBOR jest jednak dość istotny. / fot. fotolia

Osoby, które decydują się na zaciągnięcie kredytu stają przed koniecznością przeanalizowania poszczególnych warunków, na jakich opiera się wybrany przez nich produkt bankowy. Jednym z najważniejszych wskaźników jest tak zwany WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate. Co kryje się pod tym pojęciem?

Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczne koszty kredytów mają wpływ również inne czynniki, takie jak marża banku i prowizja, długość trwania umowy, czy koszty dodatkowe, np. za ubezpieczenie. WIBOR jest jednak dość istotny. / fot. fotolia

Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczne koszty kredytów mają wpływ również inne czynniki, takie jak marża banku i prowizja, długość trwania umowy, czy koszty dodatkowe, np. za ubezpieczenie. WIBOR jest jednak dość istotny. / fot. fotolia

Ogólnie, WIBOR to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanego przez banki, najbardziej liczące się na polskim rynku. Wielkości skrajne nie są brane pod uwagę w czasie obliczeń. Tym samym, WIBOR jest traktowany jako odnośnik dla ustalania oprocentowania dla kredytów, których banki udzielają sobie nawzajem. Można więc określić ten wskaźnik mianem stopy procentowej.

Wysokość WIBOR w dużej mierze zależy od tego, jaki jest okres czasowy kredytowania – na przykład WIBOR 2M określa oprocentowanie dla kredytu na 2 tygodnie, analogicznie WIBOR 6M dotyczy kredytów półrocznych. Czym w takim razie WIBOR ma jakiekolwiek znaczenie dla przeciętnego Kowalskiego mieszkającego w Piotrkowie? Owszem, ponieważ to właśnie wartość tej stopy procentowej w dużej mierze decyduje o tym, jaka będzie wysokość oprocentowania kredytu zaciąganego przez klientów indywidualnych oraz firmy.

Mogłoby się wydawać, że opierając się na wysokości WIBOR łatwo wybrać najbardziej korzystny kredyt, tym bardziej, że zdecydowana większość kredytów gotówkowych i hipotecznych, opiera się na stopie WIBOR 3M. Klienci więc niesłusznie obawiają się zobowiązań, których oprocentowanie zależy od WIBOR 6M. Stopa WIBOR 6M jest szczególnie korzystna dla konsumentów głównie ze względu na fakt, że jej uaktualnianie odbywa się co sześć miesięcy, łącznie więc oprocentowanie ulega zmianie jedynie 2 razy w roku. Dzięki temu, kredyt przez dłuższy czas jest objęty niskim WIBOR-em, co przekłada się na konkretne oszczędności finansowe. Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczne koszty kredytów mają wpływ również inne czynniki, takie jak marża banku i prowizja, długość trwania umowy, czy koszty dodatkowe, np. za ubezpieczenie. WIBOR jest jednak dość istotny.

Na podstawie hasła WIBOR 6M w słowniku finansowym comperia.pl

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ