Wednesday, April 24, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej dla Profesora Jacka Purchli

Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej dla Profesora Jacka Purchli

Dyrektor MCK został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej!

Profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej / fot. materiały prasowe

Profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, najwyższą godnością, jaką uniwersytet może nadać uczonemu. Przyznanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem uznania lwowskiego środowiska naukowego dla osiągnięć profesora Purchli na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w związku z jego pracą badawczą w trzech obszarach: historii sztuki, historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej / fot. materiały prasowe

W jednomyślnej uchwale senatu Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska przypomniano m.in. zasługi profesora Jacka Purchli w podjęciu przed ponad ćwierćwieczem pionierskich wówczas badań nad architekturą i urbanistyką Lwowa w XIX i XX wieku i nad rozwojem stolicy Galicji. Prawie 50 publikacji, których autorem lub współautorem jest profesor Purchla, poświęconych zostało rozwojowi Lwowa i jego architekturze oraz roli Politechniki w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lwowa i Galicji. Podkreślono również zasługi profesora Purchla jako przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W uzasadnieniu nadania tego zaszczytnego tytułu przypomniano również wieloletnie działania Profesora na rzecz zbliżenia Polaków i Ukraińców poprzez prowadzenie dialogu, otwartej dyskusji i współpracy, a przede wszystkim budowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Wymiernym przykładem tej pracy jest między innymi organizacja licznych konferencji, seminariów i wystaw, a także programy edukacyjne i stypendialne, jakie od ponad 25 lat organizuje kierowane przez profesora Purchlę Międzynarodowe Centrum Kultury, a w których wielokrotnie mieli okazję wziąć udział również pracownicy Politechniki Lwowskiej.

Politechnika Lwowska od 1844 roku była najstarszą, a na przełomie XIX i XX wieku jedyną polską uczelnią techniczną i stała się alma matre elit II Rzeczypospolitej, z premierami Jędrzejem Moraczewskim i Kazimierzem Bartlem oraz z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Dziś jest jednym z trzech największych i najważniejszych uniwersytetów Ukrainy i liczy 35 tysięcy studentów. Warto też przypomnieć, że już w 1912 roku doktorat honorowy Politechniki Lwowskiej – jako pierwsza – przyjęła Maria Curie-Skłodowska, a w roku 2015 senat Politechniki uhonorował nim profesora Leszka Balcerowicza.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ