Saturday, May 25, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / Dofinansowanie za zaangażowanie

Dofinansowanie za zaangażowanie

Ruszyła IV edycja programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”.

Ruszyła IV edycja programu „Na Rodzinę Można Liczyć”. Akcja jest prosta: za każde okazanie karty klubu IKEA FAMILY podczas zakupów, sklep przekazuje 50 groszy na Fundusz Stypendialny. Uzyskane w ten sposób środki zostają przeznaczone na stypendia dla uczniów angażujących się w życie lokalnych społeczności. Akcja trwa od 13 lipca do 23 sierpnia 2015 roku.

Na Rodzinę Można Liczyć r

fot. materiał prasowy

W IV edycji programu IKEA FAMILY realizowanego we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja oprócz wspierania zdolnych uczniów, którym brakuje środków na rozwijanie swoich pasji i talentów, położono nacisk na zaangażowanie społeczne. Jest ono głównym kryterium przyznania dofinansowania. Dodatkowo stypendyści będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą realizację projektu odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności. Pięć wybranych inicjatyw otrzyma 5 000 zł na realizację, a za trzy najlepiej zrealizowane, zespoły projektowe otrzymają nagrody rzeczowe.

– Uczniowie coraz częściej pozostają jedynie biernymi uczestnikami życia szkolnego oraz publicznego. Dlatego chcemy uczulić młodych ludzi na potrzeby osób żyjących na co dzień w ich otoczeniu i pokazać, że ich zaangażowanie może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza jeżeli działają w grupie – mówi Magdalena Gorecka-Przepolska, Kierownik Marketingu IKEA Kraków. – Zachęcamy wszystkich klubowiczów IKEA FAMILY do każdorazowego okazywania swojej karty podczas zakupów. Im więcej środków uda się zebrać, tym więcej uczniów otrzyma stypendia – dodaje Magdalena Gorecka-Przepolska.

Badania pokazują, że stopień zaangażowania uczniów w życie lokalnych społeczności zmniejsza się wraz z wiekiem. Mają oni poczucie braku wpływu na sprawy, które ich dotyczą i często są rozczarowani dotychczas podejmowaną aktywnością. Wśród uczniów i studentów w wieku do 24 roku życia odnotowuje się najniższą wrażliwość na dobro publiczne.

Polska jest prawdziwą kopalnią talentów i zaangażowanej w sprawy społeczne młodzieży. Często jednak na poziomie lokalnym trudno młodym społecznikom uzyskać poparcie i wsparcie dla ich pomysłów. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom udowodnimy, że warto wsłuchać się w głos nie tylko zdolnych, ale i aktywnych nastoletnich działaczy. Wspólnie z nimi będziemy zmieniali na lepsze ich najbliższe otoczenie – mówi Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

W ramach wszystkich trzech dotychczasowych edycji IKEA zgromadziła prawie
780 000 złotych. Środki te zostały przekazane na wsparcie 399 uczniów ze 159 szkół.
Z sylwetkami wybranych ubiegłorocznych stypendystów można zapoznać się na wystawie w IKEA Kraków, która dostępna będzie do 23 sierpnia 2015 roku oraz na stronie IKEA.pl/Stypendia.

Zasady i harmonogram przyjmowania zgłoszeń
Szkoły mogą zgłaszać się do programu za pomocą formularza on-line do 4 września 2015 r. Zgłoszenia od uczniów szkół, które zakwalifikowały się do programu, przyjmowane będą od 11 do 30 września 2015 r. W konkursie na projekt na rzecz lokalnej społeczności będą mogli wziąć udział jedynie stypendyści, którzy zostaną wyłonieni w tegorocznej edycji programu.

Więcej o programie „Na Rodzinę Można Liczyć”:
www.ikea.pl/stypendia
Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja:
www.mikolaj.org.pl

(źródło:mp)
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ