Tuesday, June 18, 2024
Home / Rozwój  / Biznes  / Dobra umowa kupna sprzedaży – co powinna zawierać?

Dobra umowa kupna sprzedaży – co powinna zawierać?

Im będzie dokładniejsza, tym lepiej zabezpieczy interesy stron

umowa kupna sprzedaży

fot. Freepik

Co powinna zawierać dobra umowa kupna sprzedaży? Jakich elementów nie można pominąć? Co dokładnie powinno znajdować się w tego typu dokumentach? Tego i kilku innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu. Brzmi ciekawie? Zatem zachęcamy do krótkiej lektury!

 

Umowa kupna sprzedaży – co to takiego?

Przede wszystkim zacznijmy od samego pojęcia umowy kupna sprzedaży. Co dokładnie skrywa się pod nią? Czym jest umowa kupna sprzedaży? Umowa kupna sprzedaży nazywana także umową sprzedaży, to nic innego jak dokument, w którym sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu jej, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać za wskazaną cenę. Umowa kupna sprzedaży jest umową wzajemną, zobowiązującą. Jest najpowszechniejszą umową zawartą w Kodeksie Cywilnym.

Umowa kupna sprzedaży – dlaczego jest tak ważna?

Dla wielu z nas najważniejsze jest, by szybko przebrnąć przez sprzedaż swoich rzeczy. Dlatego zwykle nie przykładamy uwagi do formalności. Bardziej skupiamy się na tym, by przedstawić najkorzystniej swoje rzeczy, ponieważ w ten sposób łatwiej nam znaleźć potencjalnego kupca. Jednak nie możemy też zapominać o sprawach formalnych tego typu transakcji, zwłaszcza jeśli ich przedmiotem są drogie rzeczy.

 

Przykładowo bez umowy sprzedaży samochodu nowy właściciel nie będzie mógł przebrnąć przez jego rejestrację. Dla poprzedniego właściciela umowa sprzedaży jest też pewnym zabezpieczeniem, zwłaszcza jeśli kupujący popełni wykroczenie, czy w odpowiednim czasie nie przerejestruje pojazdu – więcej na ten temat na stronie https://autoumowa.pl/. To samo dotyczy wielu innych rzeczy, więc jeśli myślimy o ich sprzedaży lub zakupie, to zawsze należy poświęcić nieco więcej czasu na sporządzenie stosownej umowy. Co więcej, im będzie dokładniejsza, tym większa pewność, że również cała transakcja skończy się sprawnie i bezproblemowo.

Co powinna zawierać umowa?

Jak zatem przygotować dobrą umowę kupna sprzedaży? Czego nie powinno w niej zabraknąć? Jednym z ważniejszych elementów tego typu dokumentów jest określenie stron umowy. Ogólnie przyjęło się, że stronami umowy sprzedaży mogą być jednakowo osoby fizyczne, jak i osoby prawne, ale nie tylko. Stroną umowy może być także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną.

 

Strony te trzeba opisać precyzyjnie, aby nie było problemów z jej identyfikacją. Dlatego w przypadku osób fizycznym umowa kupna sprzedaży musi zawierać nie tylko imiona i nazwiska, ale również adresy zamieszkania, nr dowodu tożsamości, czy nawet PESEL. Jeśli stronami umowy są przedsiębiorcy, to konieczne będzie podanie nazwy firmy, adresu siedziby, NIP-u oraz określenie osoby reprezentującej stronę.

 

Kolejnym jakże ważnym elementem pozostaje przedmiot sprzedaży. W tym przypadku wskazuje się, że przedmiotem umowy kupna sprzedaży mogą być wyłącznie dopuszczone do obiegu towary, a więc rzeczy, prawa majątkowe, energia, zespoły rzeczy, czy nawet praw. Co ważne, przedmiot umowy kupna sprzedaży także musi być szczegółowo określony i opisany, by jego ewentualna identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości. Przykładowo jeśli przedmiotem sprzedaży będzie samochód, to nie wystarczy podać tylko markę i rodzaj samochodu. Kluczowe będzie też podanie daty produkcji, pojemności silnika, numeru rejestracyjnego, czy aktualnego przebiegu.

 

Z racji tego, że sprzedaż jest odpłatna, więc w umowie kupna sprzedaży trzeba też zawrzeć cenę. Musi być ona wyrażona w jednostkach pieniężnych, a sama należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej. Co ważne, jeśli w umowie kupna sprzedaży nie zostanie podana cena, to taki dokument zostanie potraktowany jako umowa darowizny. Z kolei jeśli pojawi się ekwiwalent inny niż pieniężny, kwalifikuje się taki dokument jako umowę zamiany.

 

Dobra umowa sprzedaży powinna też zawierać inne elementy, które uznamy za słuszne lub przydatne przy realizacji umowy. Takimi elementami na pewno będą informacje o zaliczkach, czy zadatkach, o ile takie zostały przekazane. Do tego warto też podać sposób dostawy, czy termin odbioru rzeczy, jeśli obawiamy się, że któraś ze stron postanowi się wycofać z umowy.

 

Na koniec musimy też pamiętać, że umowa kupna sprzedaży musi być opatrzona własnoręcznymi podpisami każdej ze stron. Dodatkowo trzeba też podać datę i miejsce zawarcia umowy.

Jak przygotować umowę?

Istotne znaczenie ma nie tylko to, jakie informacje zawrzemy w umowie kupna sprzedaży, ale również jak ją przygotujemy. Tutaj mamy naprawdę dowolność, ponieważ dokument można sporządzić odręcznie i jest dobry pomysł, zwłaszcza jeśli mamy ładne i czytelne pismo. Jeśli obawiamy się problemów z odczytaniem zapisów umowy kupna sprzedaży, to zawsze warto pomyśleć o przygotowaniu dokumentu na komputerze. Będzie to oczywiście bardziej czasochłonne, ale na pewno przejrzystsze, co pozwoli też uniknąć późniejszych rozczarowań. Poza tym do swojej dyspozycji mamy też wiele gotowych wzorów dokumentów i jeśli będziemy chcieli z nich skorzystać, to wystarczy skierować się do sieci.

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ