Monday, April 15, 2024
Home / PARTNER MK  / Dlaczego warto zapisać dziecko do harcerstwa?

Dlaczego warto zapisać dziecko do harcerstwa?

Bo to świetna szkoła koegzystencji

Harcerstwo ognisko

fot. materiał Partnera

Harcerstwo, choć może wydawać się mało współczesną organizacją, wciąż ma wiele do zaoferowania dzieciom i młodzieży. Stanowi świetny sposób na naukę samodzielności i zdobywanie praktycznych umiejętności. Jest też okazją na nawiązanie cennych przyjaźni i rozwinięcie więzi z rówieśnikami. Czym jeszcze harcerstwo przyciąga dzieci?

 

Historia polskiego harcerstwa sięga początków XX w. Mimo że od tego czasu rzeczywistość bardzo się zmieniła, to główne zasady stojące za tą organizacją pozostają takie same. Zadaniem harcerstwa jest nie tylko nauka różnych umiejętności, ale także wychowywanie i wpajanie zasad postępowania. To jedna z głównych przyczyn jego popularności – nie jest jedynie klubem sportowym czy artystycznym, ale swoistym stylem życia. Co zyskuje dziecko należące do tej organizacji?

Harcerstwo ‒ relacje w grupie

Siłą harcerstwa są niewątpliwie relacje budowane między członkami grupy. Poczucie przynależności podkreślają jednolite stroje. Charakterystyczne mundury podlegają regulaminowi, który precyzyjnie określa ich wygląd i sposób noszenia. Popularna jest także produkcja gadżetów z oznaczeniem danego zastępu czy drużyny. Sprzyja to umacnianiu więzi. Gadżety i odzież na zamówienie są też popularne na wszelkich imprezach wyjazdowych, jednakowe koszulki czy czapeczki pomagają szybko odnaleźć w tłumie swoich kompanów. Podczas zawodów można dostrzec, że harcerstwo uczy dzieci nie tylko współzawodnictwa i rywalizacji, ale także szacunku oraz okazywania wsparcia. Jak pokazuje historia, przyjaźnie nawiązane w drużynie mogą przetrwać całe życie.

Nauka historii i patriotyzmu

Harcerze często biorą udział w różnych wydarzeniach związanych z historią i pamięcią narodową. Takie doświadczenia z pewnością pomagają utrwalić wiedzę zdobytą na ten temat w szkole. To także sposób na budowanie w dzieciach szacunku do własnej ojczyzny. Jednak harcerstwo nie żyje jedynie przeszłością, a patriotyzm to nie to samo co martyrologia. Współcześni harcerze angażują się także w życie lokalnych społeczności. Pomagają słabszym i wykluczonym oraz wspierają różne inicjatywy. Patriotyzm to również promowanie Polski poprzez swoją postawę, godne zachowanie i bycie przykładem – również poza granicami.

Ciekawość świata

Członkostwo w harcerstwie to także różne wyjazdy, obozy czy zimowiska. Dzięki nim dziecko ma możliwość poznania innych kultur i zwyczajów. Zdobywa także zdolność obcowania z osobami o różnym pochodzeniu. To cenna nauka, która przydaje się w życiu. Wyjazdy pozwalają też na poznawanie lokalnej przyrody i ciekawych miejsc. Wielu harcerzy nie traci tego zainteresowania światem i w dorosłym życiu także realizuje swoje turystyczne cele.

Harcerstwo ‒ umiejętności praktyczne i sprawność

Harcerstwo ściśle wiąże się też ze sportem. Zadania, które dziecko wykonuje, wymagają wytrwałości i rozwijają sprawność fizyczną. Dużym atutem jest też fakt, że zajęcia odbywają się często na świeżym powietrzu. Taka aktywność korzystnie wpływa na zdrowie. W harcerstwie dziecko zdobywa też nowe umiejętności. Dotyczą one zwykle samodzielności, organizacji czasu oraz pierwszej pomocy i przetrwania. Niektóre z nich mogą być bardzo przydatne w dorosłym życiu.

Źródło: materiał Partnera MK
TAGI
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ